ရတနာပုံ ဆိုင္ဘာစီးတီး ​​ေက်ာင္​းသားတစ္​ဦးဆိုင္​ကယ္​႐ိုက္​လုခံရ၍ ​ေသဆုံးသည့္ေနရာတြင္ ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္

0
119

ကြယ္လြန္သူ ေက်ာင္းသား ရည္စူးကာ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေနရာတြင္ နည္းပညာ တကၠသုိလ္ ( ရတနာပုံ ဆုိင္ဘာစီး ) ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားမွ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ရတနာပုံဆုိင္ဘာစီးတီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စာေပအသင္းမွ ကြယ္လြန္သူ ေက်ာင္းသားအတြက္ ေရးစပ္ထားေသာ ကဗ်ာအား ရြတ္ဖတ္ခဲ့ၿပီး ခတၱၿငိမ္သက္ ဆုေတာင္းျပီး ကြယ္လြန္သူ ေက်ာင္းသားအတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ တရားခံ အျမန္ဆုံး ဖမ္းဆီးရမိေရး၊ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အၾကမ္းဖက္လုယက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေရးအတြက္ သက္ဆုိင္အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သေဘာထားကုိ ျပသည့္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္(ရတနာပံု ဆိုက္ဘာစီးတီး)မွ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ဒီဇင္ဘာလ၊၆ရက္ေန႔ ညေန၃:၃၀ နာရီက ဆိုင္ကယ္႐ိုက္လုခံရရာမွ ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ICT အထူးျပဳဘာသာျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသား ကိုထက္လင္းသန္႔ (အသက္-၁၇ႏွစ္၊ပုသိမ္ၿမိဳ့ ဇာတိ)သည္ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးႏွင့္မုန္႔စားၿပီးျပန္လာရာ ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး ၿမိဳ႕သစ္ မီးသတ္စခန္းအနီး၌ ၎တို႔ စီးႏွင္းလာသည့္ ဆိုင္ကယ္အား လူတစ္စုမွ ႐ိုက္ႏွက္လုယက္ရာ ေနရာတြင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Photo – YCCSU / MPA

ကြယ္လြန္သူ ေက်ာင္းသား ရည္စူးကာ အခင္းျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေနရာတြင္ နည္းပညာ တကၠသုိလ္ ( ရတနာပုံ ဆုိင္ဘာစီး ) ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားမွ ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ ဆုေတာင္းပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ရတနာပုံဆုိင္ဘာစီးတီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စာေပအသင္းမွ ကြယ္လြန္သူ ေက်ာင္းသားအတြက္ ေရးစပ္ထားေသာ ကဗ်ာအား ရြတ္ဖတ္ခဲ့ၿပီး ခတၱၿငိမ္သက္ ဆုေတာင္းျပီး ကြယ္လြန္သူ ေက်ာင္းသားအတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည့္အျပင္ တရားခံ အျမန္ဆုံး ဖမ္းဆီးရမိေရး၊ ယခုကဲ့သုိ႔ေသာ အၾကမ္းဖက္လုယက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားေရးအတြက္ သက္ဆုိင္အာဏာပုိင္မ်ားသုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သေဘာထားကုိ ျပသည့္ပြဲလည္းျဖစ္သည္။

နည္းပညာတကၠသိုလ္(ရတနာပံု ဆိုက္ဘာစီးတီး)မွ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ဒီဇင္ဘာလ၊၆ရက္ေန႔ ညေန၃:၃၀ နာရီက ဆိုင္ကယ္႐ိုက္လုခံရရာမွ ေသဆံုးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ICT အထူးျပဳဘာသာျဖင့္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသား ကိုထက္လင္းသန္႔ (အသက္-၁၇ႏွစ္၊ပုသိမ္ၿမိဳ့ ဇာတိ)သည္ ေက်ာင္းသူ တစ္ဦးႏွင့္မုန္႔စားၿပီးျပန္လာရာ ရတနာပံု ဆိုင္ဘာစီးတီး ၿမိဳ႕သစ္ မီးသတ္စခန္းအနီး၌ ၎တို႔ စီးႏွင္းလာသည့္ ဆိုင္ကယ္အား လူတစ္စုမွ ႐ိုက္ႏွက္လုယက္ရာ ေနရာတြင္ ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Photo – YCCSU / MPA

Leave a Reply