၂၁၁၃ ခုႏွစ္ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲ မႏၲေလးတြင္ က်င္းပ

0
137

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၃၅ လမ္း၊ ၆၅ လမ္း နွင့္ ၆၆ လမ္းၾကားရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား သာေရးနာေရး အသင္းတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ၂၁၁၃ ခုႏွစ္ ရွမ္းနွစ္သစ္ကူးပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၃၅ လမ္း၊ ၆၅ လမ္း နွင့္ ၆၆ လမ္းၾကားရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား သာေရးနာေရး အသင္းတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ၂၁၁၃ ခုႏွစ္ ရွမ္းနွစ္သစ္ကူးပြဲ က်င္းပခဲ့သည္။

Leave a Reply