ေက်းရြာ က အသံုးျပဳေနသည့္ စားက်က္ေျမ ဧက ၂၀၀ ကို ၿခံဝန္းခတ္မႈ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းရွင္းလင္း

0
114

ဒီဇင္ဘာ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မင္းဂံဘုတ္ေက်းရြာအုပ္စု သက္ကယ္က်င္းေက်းရြာ က အသံုးျပဳေနသည့္ စားက်က္ေျမ ဧက ၂၀၀ ကို ၿခံဝန္းခတ္မႈအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က မီဒီယာစင္တာမႏၲေလးတြင္ ေဒသခံမ်ားက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

သက္ကယ္က်င္းေက်းရြာသည္ မိုးေကာင္းေရေသာက္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ တစ္သီးစားသာ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ႏြား ဆိတ္ သိုး ေမြးျမဴျခင္းလည္း လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘိုးဘြားေတြလက္ထက္ကတည္းက ဒီေနရာမွာ ႏြားေတြ ဆိတ္ေတြ လႊတ္ေက်ာင္းၾကတယ္ ။ ခုဟာက ၿခံစည္းရိုးခတ္ေတာ့ လႊတ္ေက်ာင္းလို႔မရေတာ့ဘူး ။ ေနာက္ၿပီး ေတာင္ေျခကေန ပတ္ၿပီး ၿခံခတ္တဲ့အတြက္ ေတာင္ေပၚတက္ ဝါးခုတ္ သစ္ျမစ္တူးလို႔လည္းမရေတာ့ဘူး ” ဟု သက္ကယ္က်င္းေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ေသာင္း က ေျပာသည္။

ယင္းစားက်က္ေျမေပၚသို႔ ငါန္းဇြန္ တံတားဦး စသည့္ ေဒသမ်ားက ႏြားအုပ္မ်ားလည္း လာေရာက္ လႊတ္ေက်ာင္းသည့္အျပင္ ၿခံခတ္ထားသည့္ ေျမေနရာေပၚ၌ ေလွ်ာ္ျဖဴ နွင့္ သစ္မာပင္မ်ားလည္းေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေဒသမွာ သစ္မာေတြလည္းေတြ႕တယ္ ။ ေလွ်ာ္ျဖဴပင္အခ်ိဳ႕လည္းေတြ႕တယ္ ။ သူတို႔ကလည္း ေလွ်ာ္ျဖဴစိုက္ဖို႔ဆိုၿပီး ေလွ်ာက္ထားတယ္လို႔ သိရတယ္ ။ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ကစားက်က္ေျမမရွိရင္ ေမြးျမဴေရး လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး ။ ေဒသခံေတြ အခက္အခဲရွိနိုင္တယ္” ဟု စိမ္းေရာင္စို (Activities) မွ ကိုေမာင္ေမာင္ဦး က ေျပာသည္ ။

ထိုသို႔ စားက်က္ေျမေပၚတြင္ ၿခံစည္းရိုးခတ္မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္မည့္ အလုပ္အား အတိအက် သိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း မင္းဂံဘုတ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးေအာင္ က ေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၀
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးခရိုင္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ မင္းဂံဘုတ္ေက်းရြာအုပ္စု သက္ကယ္က်င္းေက်းရြာ က အသံုးျပဳေနသည့္ စားက်က္ေျမ ဧက ၂၀၀ ကို ၿခံဝန္းခတ္မႈအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က မီဒီယာစင္တာမႏၲေလးတြင္ ေဒသခံမ်ားက ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

သက္ကယ္က်င္းေက်းရြာသည္ မိုးေကာင္းေရေသာက္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ တစ္သီးစားသာ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္ရေသာေၾကာင့္ ႏြား ဆိတ္ သိုး ေမြးျမဴျခင္းလည္း လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘိုးဘြားေတြလက္ထက္ကတည္းက ဒီေနရာမွာ ႏြားေတြ ဆိတ္ေတြ လႊတ္ေက်ာင္းၾကတယ္ ။ ခုဟာက ၿခံစည္းရိုးခတ္ေတာ့ လႊတ္ေက်ာင္းလို႔မရေတာ့ဘူး ။ ေနာက္ၿပီး ေတာင္ေျခကေန ပတ္ၿပီး ၿခံခတ္တဲ့အတြက္ ေတာင္ေပၚတက္ ဝါးခုတ္ သစ္ျမစ္တူးလို႔လည္းမရေတာ့ဘူး ” ဟု သက္ကယ္က်င္းေက်းရြာ ရပ္မိရပ္ဖ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ေသာင္း က ေျပာသည္။

ယင္းစားက်က္ေျမေပၚသို႔ ငါန္းဇြန္ တံတားဦး စသည့္ ေဒသမ်ားက ႏြားအုပ္မ်ားလည္း လာေရာက္ လႊတ္ေက်ာင္းသည့္အျပင္ ၿခံခတ္ထားသည့္ ေျမေနရာေပၚ၌ ေလွ်ာ္ျဖဴ နွင့္ သစ္မာပင္မ်ားလည္းေတြ႕ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီေဒသမွာ သစ္မာေတြလည္းေတြ႕တယ္ ။ ေလွ်ာ္ျဖဴပင္အခ်ိဳ႕လည္းေတြ႕တယ္ ။ သူတို႔ကလည္း ေလွ်ာ္ျဖဴစိုက္ဖို႔ဆိုၿပီး ေလွ်ာက္ထားတယ္လို႔ သိရတယ္ ။ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ကစားက်က္ေျမမရွိရင္ ေမြးျမဴေရး လုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး ။ ေဒသခံေတြ အခက္အခဲရွိနိုင္တယ္” ဟု စိမ္းေရာင္စို (Activities) မွ ကိုေမာင္ေမာင္ဦး က ေျပာသည္ ။

ထိုသို႔ စားက်က္ေျမေပၚတြင္ ၿခံစည္းရိုးခတ္မႈနွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္မည့္ အလုပ္အား အတိအက် သိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း မင္းဂံဘုတ္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးေအာင္ က ေျပာသည္။

Leave a Reply