အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား အစြမ္းအစမ်ား ထုတ္မသံုးတတ္ေတာ့ဟု တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာ

0
255

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၆ ၊၂၀၁၈

ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ရွင္သန္ခဲ့ရၿပီး ယင္းအေၾကာက္ အတရားေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚအယူအဆျဖင့္ အစြမ္းအဆမ်ား ထုတ္မသံုးတတ္ေတာ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးရန္ေအာင္ ကေျပာဆိုလိုက္သည္။

Yangon Book Plaza ၌ယေန႔ုျပဳလုပ္သည့္ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈကို ပံုေဖာ္ေပးမည့္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းအခန္းက႑အေၾကာင္း စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပဲြကို ဦးရန္ေအာင္၊ စာေရးဆရာအယ္ဒီတာ ဦးေဇယ်သူ ႏွင့္ Info Digest Journal အယ္ဒီတာဦး ဟန္ေဇာ္ တို႔ကဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

“၀န္ထမ္းေလာကကိုခ်ဥ္းကပ္တဲ့အခါမွာ အလြန္ေၾကကြဲြစရာေကာင္းတဲ့ ႀကီးႀကီးမားမား၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ႏွလံုးသားကို ထြင္းေဖာက္ထားတဲ့ ျမွားတစ္စင္းကေတာ့ အေၾကာက္တရားဆိုတဲ့ျမွားတစ္စင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာက္တရားဆိုတဲ့ ျမွားတစ္စင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕အခုျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈက ျဖစ္သင့္သေလာက္ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး”ဟု ဦးရန္ေအာင္ကေျပာသည္။

ဌာနဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား၏ ပံပိုးမႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ အားနည္းျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္း မ်ားကပို၍ခံစားရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိအစိုးရအေျပာင္းအလဲတြင္ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကအေျပာင္းအလဲတြင္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ပါ၀င္ရန္ႀကိဳးစားေနျခင္းရွိေသာ္ လည္းအခ်ိဳ႕ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားက ယခင္အတိုင္း အေျပာင္းအလဲမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အနာဂတ္လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ဂုဏ္သိကၡာရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ခ်ိဳ႕၀န္ ထမ္းေတြကေတာ့ ရင္ႏွစ္ျခမ္းျဗန္းျဗန္းကဲြတဲ့မူ၀ါဒကိုကိုင္စဲြၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားလက္ရွိလူထုအစိုးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ကန္႔လန္႔တိုက္ေနတဲ့အရာရွိဆိုးေတြရွိေနပါတယ္”ဟု၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ စီးပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရိုးရာလူ႕အဖဲြ႕အစည္းမွ ေခတ္မွီလူ႔အဖဲြ႕အစည္း စသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္သြားေနေၾကာင္း ယင္းအခ်က္မ်ားကိုပံု ေဖာ္သည့္ အခါ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇယ်သူကေျပာသည္။

“အလြယ္ဆံုးေျပာရမွာကေတာ့ အစိုးရရဲ႕၀န္ထမ္းဆိုတဲ့ စိတ္ကေန ၿပီးေတာ့မွ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းဆိုတဲ့ဟာကိုသြားဖို႔လို တယ္”ဦးေဇယ်သူက ေထာက္ျပေျပာသည္။

အဆိုပါစကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပဲြကို Info Digest Journalကဦးေဆာင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး လစဥ္ဂ်ာနယ္ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖံုးပါ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို၂၀၁၇ေအာက္တိုဘာလမွစတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္
ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံ

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၆ ၊၂၀၁၈

ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ ရွင္သန္ခဲ့ရၿပီး ယင္းအေၾကာက္ အတရားေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚအယူအဆျဖင့္ အစြမ္းအဆမ်ား ထုတ္မသံုးတတ္ေတာ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးရန္ေအာင္ ကေျပာဆိုလိုက္သည္။

Yangon Book Plaza ၌ယေန႔ုျပဳလုပ္သည့္ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈကို ပံုေဖာ္ေပးမည့္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းအခန္းက႑အေၾကာင္း စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးပဲြကို ဦးရန္ေအာင္၊ စာေရးဆရာအယ္ဒီတာ ဦးေဇယ်သူ ႏွင့္ Info Digest Journal အယ္ဒီတာဦး ဟန္ေဇာ္ တို႔ကဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး ခဲ့သည္။

“၀န္ထမ္းေလာကကိုခ်ဥ္းကပ္တဲ့အခါမွာ အလြန္ေၾကကြဲြစရာေကာင္းတဲ့ ႀကီးႀကီးမားမား၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ႏွလံုးသားကို ထြင္းေဖာက္ထားတဲ့ ျမွားတစ္စင္းကေတာ့ အေၾကာက္တရားဆိုတဲ့ျမွားတစ္စင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာက္တရားဆိုတဲ့ ျမွားတစ္စင္းေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕အခုျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈက ျဖစ္သင့္သေလာက္ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး”ဟု ဦးရန္ေအာင္ကေျပာသည္။

ဌာနဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား၏ ပံပိုးမႈအားနည္းျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈ အားနည္းျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္း မ်ားကပို၍ခံစားရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိအစိုးရအေျပာင္းအလဲတြင္ ၀န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကအေျပာင္းအလဲတြင္ အင္ႏွင့္အားႏွင့္ပါ၀င္ရန္ႀကိဳးစားေနျခင္းရွိေသာ္ လည္းအခ်ိဳ႕ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားက ယခင္အတိုင္း အေျပာင္းအလဲမရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အနာဂတ္လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ဂုဏ္သိကၡာရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ခ်ိဳ႕၀န္ ထမ္းေတြကေတာ့ ရင္ႏွစ္ျခမ္းျဗန္းျဗန္းကဲြတဲ့မူ၀ါဒကိုကိုင္စဲြၿပီးေတာ့ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားလက္ရွိလူထုအစိုးရရဲ႕ ေဆာင္ရြက္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ကန္႔လန္႔တိုက္ေနတဲ့အရာရွိဆိုးေတြရွိေနပါတယ္”ဟု၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ စီးပြားေရးစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရိုးရာလူ႕အဖဲြ႕အစည္းမွ ေခတ္မွီလူ႔အဖဲြ႕အစည္း စသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ျဖင့္သြားေနေၾကာင္း ယင္းအခ်က္မ်ားကိုပံု ေဖာ္သည့္ အခါ ျပည္သူ႕၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇယ်သူကေျပာသည္။

“အလြယ္ဆံုးေျပာရမွာကေတာ့ အစိုးရရဲ႕၀န္ထမ္းဆိုတဲ့ စိတ္ကေန ၿပီးေတာ့မွ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းဆိုတဲ့ဟာကိုသြားဖို႔လို တယ္”ဦးေဇယ်သူက ေထာက္ျပေျပာသည္။

အဆိုပါစကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပဲြကို Info Digest Journalကဦးေဆာင္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး လစဥ္ဂ်ာနယ္ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖံုးပါ အေၾကာင္း အရာမ်ားကို၂၀၁၇ေအာက္တိုဘာလမွစတင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကိုဥာဏ္ 
ဓာတ္ပံု – ေ၀ယံ

Leave a Reply