ပုဂံသရပါ ဟိုတယ္ အလုပ္သမား သပိတ္စခန္း ၿဖိဳခြင္းခံရ

0
120

ဒီဇင္ဘာ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပုဂံေဒသရွိ သရပါဟိုတယ္ မွ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရးအတြက္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ယင္းသပိတ္စခန္းမွာ ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ရသည္ ။

ထိုသို႔ သရပါ ဟိုတယ္ သပိတ္စခန္း ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ ရဲအင္အား ၊ လူအင္အား စုစုေပါင္း အေယာက္ (၁၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သပိတ္ေမွာက္ အလုပ္သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ညပိုင္း လူေတြအိပ္ေမာက်ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ လာၿပီး သပိတ္စခန္းကို ၿဖိဳခြင္းတာပါ ။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔လည္း မညီဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းေပးပဲ ခုလိုသပိတ္စခန္းၿဖိဳခြင္းတာ အစိုးရမွာ တာဝန္အရွိဆံုးပါ ” ဟု ဟု အလုပ္သမားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုေနမ်ိဳးဝင္း က ေျပာသည္။

ယင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ကစတင္၍ အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမားမ်ား ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရးအတြက္ သပိတ္စခန္းစခန္းဖြင့္ခဲ့ၿပီး ရက္ေပါင္း (၆၀) ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ ၿဖိဳခြင္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ ခရီးသြားက်ဆင္း၍ ဧည့္သည္အဝင္နည္းသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က အလုပ္သမားသမဂၢတြင္ ပါဝင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕နွင့္ အျခားအလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးကို အလုပ္က ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၁
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပုဂံေဒသရွိ သရပါဟိုတယ္ မွ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရးအတြက္ သပိတ္စခန္းဖြင့္ေတာင္းဆိုလွ်က္ရွိၿပီး ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ယင္းသပိတ္စခန္းမွာ ၿဖိဳခြင္းခံခဲ့ရသည္ ။

ထိုသို႔ သရပါ ဟိုတယ္ သပိတ္စခန္း ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ ရဲအင္အား ၊ လူအင္အား စုစုေပါင္း အေယာက္ (၁၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ဖ်က္ဆီးၿဖိဳခြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သပိတ္ေမွာက္ အလုပ္သမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ညပိုင္း လူေတြအိပ္ေမာက်ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ လာၿပီး သပိတ္စခန္းကို ၿဖိဳခြင္းတာပါ ။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔လည္း မညီဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းေပးပဲ ခုလိုသပိတ္စခန္းၿဖိဳခြင္းတာ အစိုးရမွာ တာဝန္အရွိဆံုးပါ ” ဟု ဟု အလုပ္သမားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုေနမ်ိဳးဝင္း က ေျပာသည္။

ယင္းအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔ကစတင္၍ အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမားမ်ား ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရးအတြက္ သပိတ္စခန္းစခန္းဖြင့္ခဲ့ၿပီး ရက္ေပါင္း (၆၀) ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ ၿဖိဳခြင္းခံရျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္ရွင္အေနျဖင့္ ခရီးသြားက်ဆင္း၍ ဧည့္သည္အဝင္နည္းသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔က အလုပ္သမားသမဂၢတြင္ ပါဝင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕နွင့္ အျခားအလုပ္သမား စုစုေပါင္း ၁၂ ဦးကို အလုပ္က ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

Leave a Reply