ဦးသန္႔အေရးအခင္း (၄၄)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားျပဳလုပ္ရုပ္/သံ

0
119

ရုပ္/သံ
ေမစု – ေဝယံ

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ ၏ရုပ္ကလာတ္ ကိုျမဳပ္ႏွံမႈ ေနရာေတာင္းဆိုရာ မွ အႀကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္း ခံခဲ့ရေသာ လူထုအုံႀကြမႈ ျဖစ္သည့္ ဦးသန္႔ အေရးအခင္း (၄၄)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အျဖစ္ ယေန႔ တြင္ ယင္းျဖစ္စဥ္ ၌ ပါဝင္ခဲ့ႀကသည့္ ၇၄-၇၅-၇၆ နိုင္ငံေရးအင္အားစု မ်ားမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေဝမ်ွျခင္းႏွင့္လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ ႏွင့္ ဂူဗိမာန္သို႔ သြားေရာက္ဂါဝရျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ႀကသည္။

ရုပ္/သံ
ေမစု – ေဝယံ

ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ ၏ရုပ္ကလာတ္ ကိုျမဳပ္ႏွံမႈ ေနရာေတာင္းဆိုရာ မွ အႀကမ္းဖက္ျဖိဳခြင္း ခံခဲ့ရေသာ လူထုအုံႀကြမႈ ျဖစ္သည့္ ဦးသန္႔ အေရးအခင္း (၄၄)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အျဖစ္ ယေန႔ တြင္ ယင္းျဖစ္စဥ္ ၌ ပါဝင္ခဲ့ႀကသည့္ ၇၄-၇၅-၇၆ နိုင္ငံေရးအင္အားစု မ်ားမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားေဝမ်ွျခင္းႏွင့္လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ ႏွင့္ ဂူဗိမာန္သို႔ သြားေရာက္ဂါဝရျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ႀကသည္။

Leave a Reply