ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ မေပးပါက ဆႏၵျပသြားမည္

0
1269

မႏၱေလး ၊ဇန္နဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မေပးပါက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေတာင္းဆို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

(၅) ဦးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕ရာတြင္ တစ္စပ္တည္း တည္ရွိျခင္းမဟုတ္သည့္ လမ္းေက်ာ္စုဖြဲ႕မႈမ်ား ရွိျခင္း၊ ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မျပျခင္း ၊ မဲေပးရာတြင္ မသမာမႈရွိျခင္း နွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လက္ရွိ အာဏာရ ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရအဖြဲ့ခ်ုပ္ပါတီ၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားရွိျခင္းတို့ေၾကာင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးေစလိုေၾကာင္းသိရသည္။

“ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ကအစ အသစ္ျပန္ေရြးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ခရိုင္ ၊ တိုင္း ကေန ျပည္ေထာင္စုအထိတင္ျပမယ္ ။ တကယ္လို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ ျပန္ျခင္းမရွိဘူးဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မယ္” ဟု ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးခင္တင္ က ေျပာသည္။

ယင္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔က မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ရပ္ေက်းအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးအုန္းေက်ာ္ က အနိုင္႐ွိခဲ့သည္။

 

“ကၽြန္မေယာက္်ားအစားမဲသြားေပးေတာ့ ကၽြန္မမဲေပးရမယ့္ေနရာမွာ တျခားတစ္ေယာက္ကမဲေပးၿပီးသားျဖစ္ေနတယ္ ။ ကၽြန္မလို ဘယ္နွစ္ယာက္ေလာက္ ဒီလိုျဖစ္မယ္မွန္း မသိဘူး” ဟု ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚေအးသန္း ကေျပာသည္။

ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ အေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း နွင့္ ပါတီပံုရိပ္က်ဆင္းေအာင္လုပ္ပါက တရားစြဲအေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ပါတီ ရပ္ေက်းဥကၠ႒ ၊ကၽြန္ေတာ့္ရပ္ကြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းစားေရးလုပ္တာ မွားလား ။ ကၽြန္ေတာ္ မဲေပးတဲ့ေန႔က ပါတီအေနနဲ႔ ဘာမွ မလုပ္ဘူး ။ ပါတီပံုရိပ္ပါတဲ့ ပင္နီ မဝတ္ဘူး ။ ရင္ထိုးတံဆိပ္မတပ္ဘူး ။´´ ဟု ရဲမြန္ေတာင္ကြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းဘို က ေျပာသည္။

ထို့အျပင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားကလည္း မမွန္မကန္တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးဌာနသို့ စာပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္သည္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေျမရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရာ ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

 

မႏၱေလး ၊ဇန္နဝါရီ ၇၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ တြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မေပးပါက ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ေတာင္းဆို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ားက ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

(၅) ဦးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕ရာတြင္ တစ္စပ္တည္း တည္ရွိျခင္းမဟုတ္သည့္ လမ္းေက်ာ္စုဖြဲ႕မႈမ်ား ရွိျခင္း၊ ဆယ္အိမ္စု စုဖြဲ႕မႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မျပျခင္း ၊ မဲေပးရာတြင္ မသမာမႈရွိျခင္း နွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လက္ရွိ အာဏာရ ပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ိုးသားဒီမိုကေရအဖြဲ့ခ်ုပ္ပါတီ၏ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားရွိျခင္းတို့ေျကာင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေပးေစလိုေျကာင္းသိရသည္။

“ႀကီးျကပ္ေရးအဖြဲ႔ကအစ အသစ္ျပန္ေရြးၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ခရိုင္ ၊ တိုင္း ကေန ျပည္ေထာင္စုအထိတင္ျပမယ္ ။ တကယ္လို႔ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ ျပန္ျခင္းမရွိဘူးဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မယ္” ဟု ရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးခင္တင္ က ေျပာသည္။

ယင္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔က မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ၏ ရပ္ေက်းအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးအုန္းေက်ာ္ က အနိုင္႐ွိခဲ့သည္။

“ကၽြန္မေယာက္်ားအစားမဲသြားေပးေတာ့ ကၽြန္မမဲေပးရမယ့္ေနရာမွာ တျခားတေယာက္ကမဲေပးၿပီးသားျဖစ္ေနတယ္ ။ ကၽြန္မလို ဘယ္နွစ္ယာက္ေလာက္ ဒီလိုျဖစ္မယ္မွန္း မသိဘူး” ဟု ရပ္ကြက္ေနျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါ္ေအးသန္း ကေျပာသည္။

ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ အေနျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေျကာင္း နွင့္ ပါတီပံုရိပ္က်ဆင္းေအာင္လုပ္ပါက တရားစြဲအေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ပါတီ ရပ္ေက်းဥကၠ႒ ၊ကၽြန္ေတာ့္ရပ္ကြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္းစားေရးလုပ္တာ မွားလား ။ ကၽြန္ေတာ္ မဲေပးတဲ့ေန႔က ပါတီအေနနဲ႔ ဘာမွ မလုပ္ဘူး ။ ပါတီပံုရိပ္ပါတဲ့ ပင္နီ မဝတ္ဘူး ။ ရင္ထိုးတံဆိပ္မတပ္ဘူး ။´´ ဟု ရဲမြန္ေတာင္ကြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းဘို က ေျပာသည္။

ထို့အျပင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေရြးခ်ယ္ပြဲ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားကလည္း မမွန္မကန္တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိေနသည့္အတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးဌာနသို့ စာပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ရဲမြန္ေတာင္ရပ္ကြက္သည္ အိမ္ေထာင္စု တစ္ေထာင္ေက်ာ္ေနထိုင္ရာ ရပ္ကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ေျမရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရာ ရပ္ကြက္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply