တစ္ရက္တည္း ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ (၂) ျဖစ္ေပၚ

0
203

မႏၲေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၇ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းေနရာမ်ားကို ဗဟိုျပဳၿပီး ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔ တစ္ရက္တည္းတြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ (၂)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၃ နာရီ ၁၇ မိနစ္ ၁၄ စကၠန္႔အခ်ိန္က မႏၲေလးေျမငလ်င္စခန္းမွ အေနာက္ေျမာက္ဘက္မိုင္ ၂၀၀ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၅မိုင္ကိုဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ၅ဒႆမ၈ ရစ္(ခ္)တာစေကးအဆင့္ရွိသည့္ ေျမငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္သြားခဲ့သည္။

ယင္းငလ်င္ေျကာင့္ ဟုမၼလင္း ၊ ေကာလင္း ၊ တမူး စသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း အထက္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားအျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အထိ ေျမတုန္ခါမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို့အျပင္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၅ နာရီ ၂၆ မိနစ္ ၅၉ စကၠန္႔အခ်ိန္က ကမာၻေအး ေျမငလ်င္စခန္းမွ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္ ၁၁၅ မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ဂြၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ မိုင္ ၂၀ ခန့္ကိုဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ၄ဒႆမ၅ ရစ္(ခ္)တာစေကးအဆင့္ရွိသည့္ ေျမငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၇ ၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းေနရာမ်ားကို ဗဟိုျပဳၿပီး ဇန္နဝါရီလ (၇) ရက္ေန႔ တစ္ရက္တည္းတြင္ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈ (၂)ႀကိမ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၃ နာရီ ၁၇ မိနစ္ ၁၄ စကၠန္႔အခ်ိန္က မႏၲေလးေျမငလ်င္စခန္းမွ အေနာက္ေျမာက္ဘက္မိုင္ ၂၀၀ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ဟုမၼလင္းၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၁၅မိုင္ကိုဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ၅ဒႆမ၈ ရစ္(ခ္)တာစေကးအဆင့္ရွိသည့္ ေျမငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္သြားခဲ့သည္။

ယင္းငလ်င္ေျကာင့္ ဟုမၼလင္း ၊ ေကာလင္း ၊ တမူး စသည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း အထက္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားအျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕အထိ ေျမတုန္ခါမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ထို့အျပင္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၅ နာရီ ၂၆ မိနစ္ ၅၉ စကၠန္႔အခ်ိန္က ကမာၻေအး ေျမငလ်င္စခန္းမွ အေနာက္ ေျမာက္ဘက္ ၁၁၅ မိုင္ခန္႔ကြာေ၀းေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္း ဂြၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ မိုင္ ၂၀ ခန့္ကိုဗဟိုျပဳ၍ အင္အား ၄ဒႆမ၅ ရစ္(ခ္)တာစေကးအဆင့္ရွိသည့္ ေျမငလ်င္တစ္ခုလႈပ္ခတ္သြားခဲ့ေၾကာင္း မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply