ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ဂိတ္ေပါက္ေစာင့္ခိုင္းေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးထံ တိုင္ၾကားသြားမည္

0
100

ဒီဇင္ဘာ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ဂိတ္ေပါက္ေစာင့္ခိုင္းေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးထံ တိုင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) က သိရသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေက်ာင္းတြင္း လွဳပ္ရွားမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ နွင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္နိုင္တို႔ပံုမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္။

“အရင္တစ္ေခါက္ေတြထက္ လႈပ္ရွားမႈပိုလာတာကေတာ့ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏိုင္ပံုနဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ပံုကိုတဲြၿပီ Wanted ထုတ္တာပါ။ ေနာက္တစ္ခုပိုလာတာက ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ထိုးနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ဂိတ္ေပါက္ေစာင့္ဖို႔ အဆိုင္း(၄)ဆိုင္းနဲ႔ နာမည္အတိအက်ထုတ္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းလံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမဟုတ္ဆိုတဲ့ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ဂိတ္ေပါက္ေစာင့္ခိုင္းျခင္းမျပဳလုပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားစာထုတ္ျပန္ထားတယ္။ ဒါကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုတလႊဲအသံုးခ်ၿပီး ဂိတ္ေပါက္ေစာင့္ခိုင္းေနတာကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ အေရးယူေပးဖို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို မနက္ျဖန္ေလာက္မွာ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔သြားမယ္” ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္က ေျပာသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုးသို႔ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ဆႏၵျပျခင္းနွင့္ အျခားလွဳပ္ရွားမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ သည္ တိုင္းအတြင္းရွိ ပညာေရး နွင့္ က်န္းမာေရး က႑အား အဓိကကိုင္တြယ္ရသည့္သူျဖစ္သည့္အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း လံုၿခံဳေရး အေျခအေနနွင့္ သန္႔ရွင္းေရး အေျခအေနကို လာေရာက္စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) က ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းတြင္းလံုၿခံဳေရး တိုးျမွင့္ေပးေရး ၊ ပ်က္စီးေနေသာ သန္႔စင္ခန္းမ်ား အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေပးေရး ၊ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေပးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုသည့္ စာရြက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ဆိုင္ကယ္ရပ္နားခေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြမ်ားအား တကၠသိုလ္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားသံုးစြဲေရး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၂၀၀၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္ ဆရာ ဆရာမ (၇၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး လံုၿခံဳေရး နွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမွာ (၃၀) ေက်ာ္သာရွိသည့္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ဆိုင္ကယ္ရပ္နားခေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြမွာ တစ္နွစ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀ နီးပါး ေလလံရရွိေၾကာင္း ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ က သိရသည္။

ထို႔အျပင္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အခန္းတံခါးမ်ား ပ်က္စီးေနျခင္း ၊ အိမ္သာမ်ား သန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္း ၊ ေရရရွိမႈ အားနည္းျခင္းမ်ားရွိၿပီး ယခင္စာသင္နွစ္က ေက်ာင္းအတြင္း ဆိုင္ကယ္ အစီး (၂၀) ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၃
ႏိုင္လင္းဦး

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားကို ဂိတ္ေပါက္ေစာင့္ခိုင္းေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးထံ တိုင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) က သိရသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးအတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က ေက်ာင္းတြင္း လွဳပ္ရွားမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ နွင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္နိုင္တို႔ပံုမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည္။

“အရင္တစ္ေခါက္ေတြထက္ လႈပ္ရွားမႈပိုလာတာကေတာ့ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ႏိုင္ပံုနဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ပံုကိုတဲြၿပီ Wanted ထုတ္တာပါ။ ေနာက္တစ္ခုပိုလာတာက ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္လက္မွတ္ထိုးနဲ႔ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ဂိတ္ေပါက္ေစာင့္ဖို႔ အဆိုင္း(၄)ဆိုင္းနဲ႔ နာမည္အတိအက်ထုတ္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသည္ ေက်ာင္းလံုၿခံဳေရးဝန္ထမ္းမဟုတ္ဆိုတဲ့ဆိုင္းဘုတ္ကိုင္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆရာ၊ ဆရာမေတြကို ဂိတ္ေပါက္ေစာင့္ခိုင္းျခင္းမျပဳလုပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားစာထုတ္ျပန္ထားတယ္။ ဒါကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုတလႊဲအသံုးခ်ၿပီး ဂိတ္ေပါက္ေစာင့္ခိုင္းေနတာကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ အေရးယူေပးဖို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို မနက္ျဖန္ေလာက္မွာ တိုင္ၾကားစာေပးပို႔သြားမယ္” ဟု ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) ဥကၠ႒ ကိုေက်ာ္သီဟရဲေက်ာ္က ေျပာသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ရံုးသို႔ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ဆႏၵျပျခင္းနွင့္ အျခားလွဳပ္ရွားမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ သည္ တိုင္းအတြင္းရွိ ပညာေရး နွင့္ က်န္းမာေရး က႑အား အဓိကကိုင္တြယ္ရသည့္သူျဖစ္သည့္အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း လံုၿခံဳေရး အေျခအေနနွင့္ သန္႔ရွင္းေရး အေျခအေနကို လာေရာက္စစ္ေဆးသင့္ေၾကာင္း ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) က ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းတြင္းလံုၿခံဳေရး တိုးျမွင့္ေပးေရး ၊ ပ်က္စီးေနေသာ သန္႔စင္ခန္းမ်ား အျမန္ဆံုးျပဳျပင္ေပးေရး ၊ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေပးေရး စသည့္အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုသည့္ စာရြက္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သန္႔ရွင္းေရး နွင့္ လံုၿခံဳေရး ဝန္ထမ္းမ်ား တိုးျမွင့္ခ်ထားေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ဆိုင္ကယ္ရပ္နားခေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြမ်ားအား တကၠသိုလ္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားသံုးစြဲေရး ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၂၀၀၀၀) ေက်ာ္ ႏွင့္ ဆရာ ဆရာမ (၇၀၀) ေက်ာ္ရွိၿပီး လံုၿခံဳေရး နွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဝန္ထမ္းမွာ (၃၀) ေက်ာ္သာရွိသည့္အတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္အတြင္း ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ဆိုင္ကယ္ရပ္နားခေကာက္ခံရရွိသည့္ေငြမွာ တစ္နွစ္လွ်င္ က်ပ္သိန္း ၄၀၀ နီးပါး ေလလံရရွိေၾကာင္း ရတနာပံုတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ က သိရသည္။

ထို႔အျပင္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အခန္းတံခါးမ်ား ပ်က္စီးေနျခင္း ၊ အိမ္သာမ်ား သန္႔ရွင္းမႈ မရွိျခင္း ၊ ေရရရွိမႈ အားနည္းျခင္းမ်ားရွိၿပီး ယခင္စာသင္နွစ္က ေက်ာင္းအတြင္း ဆိုင္ကယ္ အစီး (၂၀) ေက်ာ္ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply