ေမာင္ေတာေတာင္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္အေျခခ်မည့္ တိုင္းရင္းသား အိမ္ေထာင္စုမ်ားရွိေနၿပီး ေနရာခ်ထားမႈျပဳလုပ္ေပးရန္ အခက္အခဲရွိ

0
106

ဒီဇင္ဘာ ၁၄
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပန္လည္အေျခခ် ေနထို္င္ႏုိင္ေရးအတြက္ တျခားေဒသမ်ားမွ ေနထိုင္ရန္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ လာေရာက္အေျခခ်သူမ်ားအား ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ယာယီေနအိမ္ငယ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ ေက်းရြာသစ္မ်ားထူေထာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသ ရခုိင္အမ်ိဳးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္မတီ CRR မွ ျပဳလုပ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က လာေရာက္အေျခခ်တဲ့သူေတြကို ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးတန္ေကာက္နဲ႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္မွာ ေက်းရြာသစ္ႏွစ္ရြာတည္ထားေပးပါတယ္။ အဲဒီမွာ အိမ္ေထာင္စု ၁၃၀ ေက်ာ္။ မိသားစုေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လာခ်င္သူေတြလည္း က်န္ပါေသးတယ္။ ကၽြန္တာ္တုိ႔ရဲ႕ အိမ္ေဆာက္ေပးႏုိင္တဲဲ့အေန အထားအေပၚ မူတည္ၿပီးေျဖးေျဖးခ်င္းပဲ လက္ခံေနပါတယ္။”ဟု CRR အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ တျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လာေရာက္အေျခခ်သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်ျဖင့္ ေက်းရြာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ကာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေမယုကမ္းေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ျပန္လည္ေနထို္င္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“အခက္အခဲကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိက ျပည္တြင္း ျပည္ပက ရခိုင္အပါအဝင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ လွဴဒါန္းေငြေတြနဲ႔ ရပ္တည္ေနတာပါ။ အလွဴေငြေတြနည္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေနအိမ္ေတြတိုးခ်ဲ႕ဖုိ႔ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိ ပါတယ္။ ေနာက္ ေျမေနရာကလည္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြပိုင္တဲ့ေျမမွာပဲ သူတုိ႔ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ခ်ေပးတာပါ။ အဆင္ေျပရင္ေတာ့ အခုပြင့္လင္းရာသီမွာ ဝင္လာဖို႔ စာရင္းေပးထားသူေတြကို ေနရာခ်ေပးသြားမွာပါ။”ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ လာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပံုမွန္ဝင္ေငြရရွိေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈအလုိက္ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိ သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ငါးရွာမယ့္လူကို ေလွေပးတယ္။ စက္ေပးတယ္။ ပိုက္ေပးတယ္။ ဒါနဲ႔လုပ္စားပါ။ အဆင္ေျပၾကပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကေတာ့ အရင္ႏွစ္ကဆိုရင္ သူတုိ႔စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔အတြက္ စိုက္ခင္းေတြလုပ္ေပးတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့အဲလိုမ လုပ္တာ့ဘူး။ စားေသာက္မယ့္ဟာေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုစိုက္ပ်ိဳးၾက။ ေက်းရြာပိုင္ ဘံုစိုက္ခင္းေတြအျဖစ္ ေျမပဲတုိ႔ ေျပာင္းတုိ႔စိုက္ပ်ိဳးခိုင္းထားတယ္။ အရင္းအႏွီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က်ခံတယ္။ အဲဒီကရတဲ့အျမတ္အစြန္းေတြကို ေက်းရြာအတြက္ပဲ အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ လာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ အိုးအိမ္အတည္တက်မရွိသည့္ မိသားစုမ်ားကိုသာ လက္ခံထားရွိျခင္းျဖစ္ကာ လာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိကုိယ္တုိင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္လိုစိတ္ရွိသူကိုမွ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးထားျခင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယင္းေက်းရြာသစ္မ်ား အတည္တက်ေနထို္င္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုရပ္တည္လာႏုိင္ပါက ျပည္ထဲေရးဌာနအသိအမွတ္ ျပဳ အၿမဲတမ္းေက်းရြာမ်ားအျဖစ္ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစိုးရကိုေမတၱာ ရပ္ခံေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ဓါတ္ပံု -ဦးသန္းထြန္း

ဒီဇင္ဘာ ၁၄
ညိဳမိႈင္း

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းေဒသ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ျပန္လည္အေျခခ် ေနထို္င္ႏုိင္ေရးအတြက္ တျခားေဒသမ်ားမွ ေနထိုင္ရန္ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ေနအိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါ လာေရာက္အေျခခ်သူမ်ားအား ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ ယာယီေနအိမ္ငယ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ကာ ေက်းရြာသစ္မ်ားထူေထာင္ေပးေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသ ရခုိင္အမ်ိဳးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာ္မတီ CRR မွ ျပဳလုပ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က လာေရာက္အေျခခ်တဲ့သူေတြကို ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ကိုးတန္ေကာက္နဲ႔ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ အင္းဒင္မွာ ေက်းရြာသစ္ႏွစ္ရြာတည္ထားေပးပါတယ္။ အဲဒီမွာ အိမ္ေထာင္စု ၁၃၀ ေက်ာ္။ မိသားစုေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ေနာက္ထပ္လာခ်င္သူေတြလည္း က်န္ပါေသးတယ္။ ကၽြန္တာ္တုိ႔ရဲ႕ အိမ္ေဆာက္ေပးႏုိင္တဲဲ့အေန အထားအေပၚ မူတည္ၿပီးေျဖးေျဖးခ်င္းပဲ လက္ခံေနပါတယ္။”ဟု CRR အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ တျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ လာေရာက္အေျခခ်သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား၏ခြင့္ျပဳခ်ျဖင့္ ေက်းရြာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းျဖစ္ကာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေမယုကမ္းေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ား ျပန္လည္ေနထို္င္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

“အခက္အခဲကေတာ့ အမ်ားႀကီးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိက ျပည္တြင္း ျပည္ပက ရခိုင္အပါအဝင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ လွဴဒါန္းေငြေတြနဲ႔ ရပ္တည္ေနတာပါ။ အလွဴေငြေတြနည္းလာတဲ့အခ်ိန္မွာ ေနအိမ္ေတြတိုးခ်ဲ႕ဖုိ႔ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိ ပါတယ္။ ေနာက္ ေျမေနရာကလည္း ရခိုင္တိုင္းရင္းသားေတြပိုင္တဲ့ေျမမွာပဲ သူတုိ႔ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ခ်ေပးတာပါ။ အဆင္ေျပရင္ေတာ့ အခုပြင့္လင္းရာသီမွာ ဝင္လာဖို႔ စာရင္းေပးထားသူေတြကို ေနရာခ်ေပးသြားမွာပါ။”ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ လာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပံုမွန္ဝင္ေငြရရွိေစေရးအတြက္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈအလုိက္ ေထာက္ပ့ံကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္ရွိၿပီး စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏုိင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိ သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ငါးရွာမယ့္လူကို ေလွေပးတယ္။ စက္ေပးတယ္။ ပိုက္ေပးတယ္။ ဒါနဲ႔လုပ္စားပါ။ အဆင္ေျပၾကပါတယ္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကေတာ့ အရင္ႏွစ္ကဆိုရင္ သူတုိ႔စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔အတြက္ စိုက္ခင္းေတြလုပ္ေပးတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့အဲလိုမ လုပ္တာ့ဘူး။ စားေသာက္မယ့္ဟာေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုစိုက္ပ်ိဳးၾက။ ေက်းရြာပိုင္ ဘံုစိုက္ခင္းေတြအျဖစ္ ေျမပဲတုိ႔ ေျပာင္းတုိ႔စိုက္ပ်ိဳးခိုင္းထားတယ္။ အရင္းအႏွီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က်ခံတယ္။ အဲဒီကရတဲ့အျမတ္အစြန္းေတြကို ေက်းရြာအတြက္ပဲ အသံုးျပဳသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ လာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၁၇ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ အိုးအိမ္အတည္တက်မရွိသည့္ မိသားစုမ်ားကိုသာ လက္ခံထားရွိျခင္းျဖစ္ကာ လာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိကုိယ္တုိင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္လိုစိတ္ရွိသူကိုမွ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးထားျခင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ယင္းေက်းရြာသစ္မ်ား အတည္တက်ေနထို္င္ၿပီး မိမိကိုယ္ကိုရပ္တည္လာႏုိင္ပါက ျပည္ထဲေရးဌာနအသိအမွတ္ ျပဳ အၿမဲတမ္းေက်းရြာမ်ားအျဖစ္ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစိုးရကိုေမတၱာ ရပ္ခံေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းထြန္းက ေျပာသည္။

ဓါတ္ပံု -ဦးသန္းထြန္း

Leave a Reply