တပ္ဖဲြ႕ဝင္သံုးဦးကို မတရားအသင္းဥပေဒႏွင့္ ဖမ္းဆီးမႈ ABSDF ကန္႔ကြက္

0
95

ဒီဇင္ဘာ ၁၄
ေက်ာ္သူျမင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF မွ တပ္ဖဲြ႕ဝင္သံုးဦးကို မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မတရားအသင္းဥပေဒပုဒ္မ-၁၇(၁) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစဲြဆိုခံရမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ ၍ ကန္႔ကြက္ၿပီး အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျမန္ဆံုးညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ABSDF က ေၾကညာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္နဲ႔ ေနာက္ဆံုး NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အဖဲြ႕ျဖစ္တယ္။ မတရားအသင္းကလည္း ပယ္ဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒီလိုပုဒ္မနဲ႔ တရားစဲြဆိုထား တယ္ဆိုတာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္တယ္။ မလုပ္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္” ဟု ABSDF ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္သံခဲကေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆံုးပါးသြားသည့္ ABSDF ရဲေဘာ္တစ္ဦး၏ စ်ာပနတြင္ ျပန္ တမ္းဖတ္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ေဆြဦး၊ ရဲေဘာ္ေမာင္ဦး ႏွင့္ ရဲေဘာ္ကိုကိန္းျမင့္တို႔ကို ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆို ပါကိစၥအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ABSDF က ယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ABSDF ေျမာက္ပိုင္းသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA နယ္ေျမတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး KIA နယ္ေျမမွ လာေရာက္သည့္အတြက္ မတရားအသင္းဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူသံုးဦးအား မိုးညွင္းအေျခစိုက္ ခလရ ၁၅ မွ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးက အဆိုပါ ပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မိုးညွင္းၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC ထံမွ ခရီးသြားေထာက္ခံစာ ရယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ စတဲ့ သက္ဆိုင္ ရာအဖဲြ႕အစည္းေတြကုိ ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းဖို႔ စာပို႔ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ အျမန္ဆံုးေတြ႕ဆံု ညိွႏိႈင္း ခ်င္တယ္”ဟု ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲြေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ ABSDF အဖြဲ႕ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက မတရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ABSDF ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရဲေဘာ္မင္းေဌးအား ဗန္းေမာ္- လြယ္ဂ်ယ္လမ္းပိုင္း စိန္လံု စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၈လခန္႔ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၄
ေက်ာ္သူျမင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး ABSDF မွ တပ္ဖဲြ႕ဝင္သံုးဦးကို မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မတရားအသင္းဥပေဒပုဒ္မ-၁၇(၁) ျဖင့္ ဖမ္းဆီးတရားစဲြဆိုခံရမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ ၍ ကန္႔ကြက္ၿပီး အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျမန္ဆံုးညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းသြားမည္ဟု ABSDF က ေၾကညာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျပည္နယ္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္နဲ႔ ေနာက္ဆံုး NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အဖဲြ႕ျဖစ္တယ္။ မတရားအသင္းကလည္း ပယ္ဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္တယ္။ ဒီလိုပုဒ္မနဲ႔ တရားစဲြဆိုထား တယ္ဆိုတာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္တယ္။ မလုပ္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း တင္ျပထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္” ဟု ABSDF ဥကၠ႒ ရဲေဘာ္သံခဲကေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးညွင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆံုးပါးသြားသည့္ ABSDF ရဲေဘာ္တစ္ဦး၏ စ်ာပနတြင္ ျပန္ တမ္းဖတ္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ABSDF ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႕ဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ရဲေဘာ္ေအာင္ေဆြဦး၊ ရဲေဘာ္ေမာင္ဦး ႏွင့္ ရဲေဘာ္ကိုကိန္းျမင့္တို႔ကို ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆို ပါကိစၥအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ABSDF က ယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ABSDF ေျမာက္ပိုင္းသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA နယ္ေျမတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး KIA နယ္ေျမမွ လာေရာက္သည့္အတြက္ မတရားအသင္းဥပေဒျဖင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖမ္းဆီးခံရသူသံုးဦးအား မိုးညွင္းအေျခစိုက္ ခလရ ၁၅ မွ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦးက အဆိုပါ ပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
မိုးညွင္းၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန NRPC ထံမွ ခရီးသြားေထာက္ခံစာ ရယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ စတဲ့ သက္ဆိုင္ ရာအဖဲြ႕အစည္းေတြကုိ ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းဖို႔ စာပို႔ေတာင္းဆိုထားပါတယ္။ အျမန္ဆံုးေတြ႕ဆံု ညိွႏိႈင္း ခ်င္တယ္”ဟု ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲြေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ေနာက္ ABSDF အဖြဲ႕ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက မတရားအသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ABSDF ေျမာက္ပိုင္းအဖဲြ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရဲေဘာ္မင္းေဌးအား ဗန္းေမာ္- လြယ္ဂ်ယ္လမ္းပိုင္း စိန္လံု စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရၿပီး ၈လခန္႔ တရားရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

Leave a Reply