မန္းတိုင္းအတြင္း အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ (၁၅၅) ဦး ထိရွိ

0
122

ဒီဇင္ဘာ ၁၅
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္၍ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ နွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ စုစုပါင္း (၁၅၅) ဦး ထိရွိေၾကာင္း ျမန္​မာႏိုင္​ငံစက္​မႈလက္​မႈႏွင့္ ဝန္​​ေဆာင္​မႈလုပ္​ငန္း​ေပါင္​းစံုအလုပ္​သမားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္​ က သိရသည္။

ထိုသို႔ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လစ္လ်ဴရႈေနၿပီး ေျဖရွင္းေပးမႈအားနည္းေၾကာင္း အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

“အလုပ္ရွင္ဘက္ကေန ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး အလုပ္ထုတ္တာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ ။ ဒါေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာရွိတဲ့ စာရင္းပဲ ရွိေသးတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိလိုက္တဲ့ အျခားအလုပ္ထုတ္ခံ အလုပ္သမားေတြရွိနိုင္ေသးတယ္” ဟု ျမန္​မာႏိုင္​ငံစက္​မႈလက္​မႈႏွင့္ ဝန္​​ေဆာင္​မႈလုပ္​ငန္း​ေပါင္​းစံုအလုပ္​သမားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္​ မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုသက္နွင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္အလုပ္သမားမ်ာအေနျဖင့္ အခ်ိဴ႕မွာ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနအရ အျခားအလုပ္ေျပာင္း၍ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အျခားစက္ရံု အလုပ္ရံုတြင္လည္း အလုပ္သမားအျဖစ္ လက္မခံသည့္ အလုပ္ထုတ္ခံ အလုပ္သမားမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အိမ္မွာ မိသားစုေတြက ကြ်န္မကို မီခိုၿပီးေနေနၾကရတာပါ ။ အလုပ္ထုတ္ခံရေတာ့ ကြ်န္မတို႔ မိသားစု အခက္အခဲျဖစ္တာေပါ့။ အလုပ္ထုတ္ခံရတာလည္း ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွ တိတိက်က်မရွိဘူး ။ ကြ်န္မတို႔ ဘက္က်ေတာ့ အရမ္းနစစ္နာတာေပါ့”ဟု သရပါဟိုတယ္ မွ အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမား မယမင္းထြန္း က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ အလုပ္ထုတ္ခံရမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရး ဆႏၵျပမႈမ်ား ၊ သပိတ္ေမွာက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ က ညိွႏိွဳင္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၅
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္၍ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ နွင့္ အဖြဲ႔ဝင္ စုစုပါင္း (၁၅၅) ဦး ထိရွိေၾကာင္း ျမန္​မာႏိုင္​ငံစက္​မႈလက္​မႈႏွင့္ ဝန္​​ေဆာင္​မႈလုပ္​ငန္း​ေပါင္​းစံုအလုပ္​သမားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္​ က သိရသည္။

ထိုသို႔ အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ လစ္လ်ဴရႈေနၿပီး ေျဖရွင္းေပးမႈအားနည္းေၾကာင္း အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။

“အလုပ္ရွင္ဘက္ကေန ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး အလုပ္ထုတ္တာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ ။ ဒါေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဆီမွာရွိတဲ့ စာရင္းပဲ ရွိေသးတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိလိုက္တဲ့ အျခားအလုပ္ထုတ္ခံ အလုပ္သမားေတြရွိနိုင္ေသးတယ္” ဟု ျမန္​မာႏိုင္​ငံစက္​မႈလက္​မႈႏွင့္ ဝန္​​ေဆာင္​မႈလုပ္​ငန္း​ေပါင္​းစံုအလုပ္​သမားမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္​ မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကိုသက္နွင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

အလုပ္ထုတ္ခံရသည့္အလုပ္သမားမ်ာအေနျဖင့္ အခ်ိဴ႕မွာ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနအရ အျခားအလုပ္ေျပာင္း၍ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အလုပ္သမားမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အျခားစက္ရံု အလုပ္ရံုတြင္လည္း အလုပ္သမားအျဖစ္ လက္မခံသည့္ အလုပ္ထုတ္ခံ အလုပ္သမားမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္ ။

“အိမ္မွာ မိသားစုေတြက ကြ်န္မကို မီခိုၿပီးေနေနၾကရတာပါ ။ အလုပ္ထုတ္ခံရေတာ့ ကြ်န္မတို႔ မိသားစု အခက္အခဲျဖစ္တာေပါ့။ အလုပ္ထုတ္ခံရတာလည္း ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္မွ တိတိက်က်မရွိဘူး ။ ကြ်န္မတို႔ ဘက္က်ေတာ့ အရမ္းနစစ္နာတာေပါ့”ဟု သရပါဟိုတယ္ မွ အလုပ္ထုတ္ခံအလုပ္သမား မယမင္းထြန္း က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ အလုပ္ထုတ္ခံရမႈမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္ျပန္လည္ခန္႔ထားေပးေရး ဆႏၵျပမႈမ်ား ၊ သပိတ္ေမွာက္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕ က ညိွႏိွဳင္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply