၄၄ ႀကိမ္ေျမာက္ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔ က်င္းပ

0
127

ဒီဇင္ဘာ ၁၅
ညိဳမိႈင္း

ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ ၄၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဦးဥတၱမခန္းမတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာကိုဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ မိမိတုိ႔ျပည္နယ္၏ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္ အတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အသိမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၊ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ေျပာင္းလဲလာတနဲ႔အမွ် ပိုၿပီးေတာ့ယံုၾကည္ၿပီး ဒီမိုကေရစီထြန္းကားလာဖုိ႔အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ႀကိဳးစားမယ့္ စိတ္ဆႏၵေတြ ျပည့္ဝလာလိမ့္မယ္လို႔ ျပည္သူေတြကို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြေအာင္ျမင္ေအာင္အတြက္လည္း ျပည္သူေတြပိုမိုၿပီးေတာ့ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း သိသိသာသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက တစ္ဖက္ႏုိင္ငံကိုေရာက္ရွိေနတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို ျပန္လည္လက္ခံေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည္နယ္အစိုးရသာမက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေရာ။ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ ကုလသမဂၢတုိ႔နဲ႔ ညွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကို စိန္ေခၚမႈဆိုတာထက္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေက်ာ္လႊားရမယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၄၄ ႀကိမ္ေျမာက္ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကစတင္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရကဦးေဆာင္က်င္ပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ရခိုင္ရိုးရာအလွအကမ်ား၊ ရိုးရာက်င္ကိုင္ပြဲမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈ အကမ်ား စသည့္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပလ်က္ရွိသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၅ 
ညိဳမိႈင္း

ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္သည့္ ၄၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဦးဥတၱမခန္းမတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သဝဏ္လႊာကိုဖတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ မိမိတုိ႔ျပည္နယ္၏ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ရသည့္ အတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အသိမ်ား၊ ယံုၾကည္မႈမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ၊ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ေျပာင္းလဲလာတနဲ႔အမွ် ပိုၿပီးေတာ့ယံုၾကည္ၿပီး ဒီမိုကေရစီထြန္းကားလာဖုိ႔အတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ႀကိဳးစားမယ့္ စိတ္ဆႏၵေတြ ျပည့္ဝလာလိမ့္မယ္လို႔ ျပည္သူေတြကို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြေအာင္ျမင္ေအာင္အတြက္လည္း ျပည္သူေတြပိုမိုၿပီးေတာ့ စည္းစည္းလံုးလံုးနဲ႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးေစခ်င္ပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးညီပုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း သိသိသာသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းက တစ္ဖက္ႏုိင္ငံကိုေရာက္ရွိေနတဲ့ ဘဂၤါလီေတြကို ျပန္လည္လက္ခံေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည္နယ္အစိုးရသာမက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရေရာ။ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ ကုလသမဂၢတုိ႔နဲ႔ ညွိႏႈိင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကို စိန္ေခၚမႈဆိုတာထက္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေက်ာ္လႊားရမယ္ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္မႈမ်ိဳးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ၄၄ ႀကိမ္ေျမာက္ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔အခမ္းအနားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကစတင္ကာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရကဦးေဆာင္က်င္ပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ရခိုင္ရိုးရာအလွအကမ်ား၊ ရိုးရာက်င္ကိုင္ပြဲမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈ အကမ်ား စသည့္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပလ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply