သတင္းစာ/ဂ်ာနယ္မ်ား ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈ တိုးတက္ေန ဟုဆို

0
104

ဒီဇင္ဘာ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

သတင္းစာ/ဂ်ာနယ္မ်ားထုတ္ေ၀မႈထက္ ပံုနွိပ္စာ ထုတ္ေ၀မႈသည္ နွစ္စဥ္တိုးတက္လာေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးနွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“၂၀၁၀ ကေန ဒီေန႔အထိၾကည့္လိုပ္တဲ့အခါမွာ နွစ္အလိုက္ တိုးတက္ေနတာေတြ႔ရတယ္။ဒီအခုဘယ္ေလာက္တက္လဲဆိုရင္ စာအုပ္ေပါင္းတစ္နွစ္တစ္နွစ္ကို ၄၀၀၀ ေက်ာ္အထက္မွာပဲ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေနတာ ။ဒါသတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေတြမပါေသးဘူး။စာအုပ္ခ်ည္းပဲတိုးတက္ေနတယ္။ဒါေၾကာင့္ စာအုပ္စာေပေတြက ပံုနွိပ္ေလာက က်ဆံုးေနၿပီလားလို႔ တကယ့္ကို က်ဆင္းေနၿပီလားဆိုတာ ဒီဘက္ရႈေတာင့္ကေနၾကည့္ရင္ လည္း မဟုတ္ပဲနဲ႔ တိုးတက္ေနတာကို ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ျပန္ၾကားေရးနွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္ စာတတ္သူမ်ားစာဖတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သက္၍ေျပာၾကားရာတြင္ ဦးရဲနိုင္မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နွစ္စဥ္စာအုပ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ထုတ္ေ၀မႈသည္ ၎တို႔ ဌာနသို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ အေရအတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊နွစ္စဥ္တိုးတက္လာမႈအတြက္ အေထာက္အထားမ်ားရွိေၾကာင္း ဦးရဲနိုင္ကေျပာသည္။

“တခ်ဳိ႕လည္း စာအုပ္မတည္ျမဲဘူး။မီဒီယာေလာက မတည္ျမဲဘူး။က်ဆံုးေနတယ္။ေလ်ာ့သြားတယ္။ပံုနွိပ္ေလာက အသက္ရွင္ေသးလား။ဘာညာဆိုၿပီးသတင္းေတြက က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ဒါေပမဲ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ အေထာက္အထားေတြရွိတယ္။စာအုပ္ထုတ္ေ၀တဲ့ အေရအတြက္က နွစ္စဥ္တိုးတက္ေနတယ္။ ေတာက္ေလွ်ာက္ကို ထုတ္ေ၀ေနတယ္”ဟု ဦးရဲနိုင္ကေျပာသည္။

စာအုပ္ထုတ္ေ၀မည္ဆိုပါက ယခင္က မူပိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ဌာနခြဲသို႔ ႀကိဳတင္တင္ျပရေသာ္လည္း ယခု အခါ ထုတ္ေ၀ၿပီးမွ တင္ျပရသည့္ စနစ္အား ေျဖေလ်ာ့ေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ နို၀င္ဘာလ ကုန္အထိ စာအုပ္ထုတ္ေ၀မႈသည္ ၃၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာအုပ္ထုတ္ေ၀မႈတြင္ အုပ္ေရ ၄၈၀၀ ထိ ထုတ္ေ၀ခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၅
ယဥ္ေကႏြယ္

သတင္းစာ/ဂ်ာနယ္မ်ားထုတ္ေ၀မႈထက္ ပံုနွိပ္စာ ထုတ္ေ၀မႈသည္ နွစ္စဥ္တိုးတက္လာေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးနွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“၂၀၁၀ ကေန ဒီေန႔အထိၾကည့္လိုပ္တဲ့အခါမွာ နွစ္အလိုက္ တိုးတက္ေနတာေတြ႔ရတယ္။ဒီအခုဘယ္ေလာက္တက္လဲဆိုရင္ စာအုပ္ေပါင္းတစ္နွစ္တစ္နွစ္ကို ၄၀၀၀ ေက်ာ္အထက္မွာပဲ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေနတာ ။ဒါသတင္းစာ ဂ်ာနယ္ေတြမပါေသးဘူး။စာအုပ္ခ်ည္းပဲတိုးတက္ေနတယ္။ဒါေၾကာင့္ စာအုပ္စာေပေတြက ပံုနွိပ္ေလာက က်ဆံုးေနၿပီလားလို႔ တကယ့္ကို က်ဆင္းေနၿပီလားဆိုတာ ဒီဘက္ရႈေတာင့္ကေနၾကည့္ရင္ လည္း မဟုတ္ပဲနဲ႔ တိုးတက္ေနတာကို ေျပာျခင္းျဖစ္ပါတယ္”ျပန္ၾကားေရးနွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ျပဳလုပ္သည့္ စာတတ္သူမ်ားစာဖတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းနွင့္ပတ္သက္၍ေျပာၾကားရာတြင္ ဦးရဲနိုင္မွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နွစ္စဥ္စာအုပ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ထုတ္ေ၀မႈသည္ ၎တို႔ ဌာနသို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ အေရအတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊နွစ္စဥ္တိုးတက္လာမႈအတြက္ အေထာက္အထားမ်ားရွိေၾကာင္း ဦးရဲနိုင္ကေျပာသည္။

“တခ်ဳိ႕လည္း စာအုပ္မတည္ျမဲဘူး။မီဒီယာေလာက မတည္ျမဲဘူး။က်ဆံုးေနတယ္။ေလ်ာ့သြားတယ္။ပံုနွိပ္ေလာက အသက္ရွင္ေသးလား။ဘာညာဆိုၿပီးသတင္းေတြက က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ဒါေပမဲ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္မွာ အေထာက္အထားေတြရွိတယ္။စာအုပ္ထုတ္ေ၀တဲ့ အေရအတြက္က နွစ္စဥ္တိုးတက္ေနတယ္။ ေတာက္ေလွ်ာက္ကို ထုတ္ေ၀ေနတယ္”ဟု ဦးရဲနိုင္ကေျပာသည္။

စာအုပ္ထုတ္ေ၀မည္ဆိုပါက ယခင္က မူပိုင္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ဌာနခြဲသို႔ ႀကိဳတင္တင္ျပရေသာ္လည္း ယခု အခါ ထုတ္ေ၀ၿပီးမွ တင္ျပရသည့္ စနစ္အား ေျဖေလ်ာ့ေပးထားေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၈ ခုနွစ္ နို၀င္ဘာလ ကုန္အထိ စာအုပ္ထုတ္ေ၀မႈသည္ ၃၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ စာအုပ္ထုတ္ေ၀မႈတြင္ အုပ္ေရ ၄၈၀၀ ထိ ထုတ္ေ၀ခဲ့မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply