အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းသြားႏိုင္ဟုစိုးရိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ သီရိလကၤာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္

0
86

ဒီဇင္ဘာ ၁၆
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာေ၀ဖန္မႈေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟိႏၵာ ရာဂ်ာပတ္စာဟာ ဒီဇင္ဘာလ(၁၅)ရက္၊ စေနေန႔က ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။

ရာထူးမွာတာ၀န္စထမ္းေဆာင္ခဲ့ခ်ိန္ တစ္လခြဲအၾကာမွာ ႏုတ္ထြက္တာျဖစ္ၿပီး ႏုတ္ထြက္မႈေၾကာင့္ သီရိလကၤာသမၼတအေနနဲ႔ အစိုးရလုပ္ငန္းေတြရပ္ဆိုင္းရေတာ့မည့္အေျခအေနကေန ေ႐ွာင္လႊဲႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာလက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ရာေနး ၀တ္ရီမီဆင္ဂီကို ဖယ္႐ွားၿပီး ရာဂ်ာပတ္စာကို သမၼတမိုင္သရီပါလာ ဆီရီစီနာက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္အစားထိုးခဲ့တာေၾကာင့္ သီရိလကၤာမွာ ႏုိင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းစေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။

ရာဂ်ာပတ္စာကို သီရိလကၤာလႊတ္ေတာ္က အယံုအၾကည္မ႐ွိအဆို(၂)ႀကိမ္တင္သြင္းခဲ့ရာမွာလည္း (၂)ႀကိမ္စလံုးအဆုိေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမဲ့ ရာဂ်ာပတ္စာကေတာ့ ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ျငင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ရပ္ဆိုင္းေတာ့ဖို႔႐ွိေနခ်ိန္မွာ ရာဂ်ာပတ္စာက ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံသားေတြေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့အစိုးရအေျပာင္းအလဲအေကာင္အထည္ေပၚလာၿပီလို႔ စေနေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ သူကေျပာပါတယ္။

သီရိလကၤာရဲ႕ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းေတြကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔လိုေနတယ္လို႔လည္း သူကအေလးအနက္ေျပာၿပီး အာဏာပိုင္ေဟာင္းေတြကို ျပန္ခန္႔အပ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနသူေတြရဲ႕ အဖ်က္အားေတြကိုလည္း ဆန္႔က်င္ခဲ့ပါတယ္။

ႏုတ္ထြက္စာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သီရိလကၤာသမၼတနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတို႔ကေတာ့ မွတ္ခ်က္တစံုတရာမျပဳေသးပါဘူး။

လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အယံုအၾကည္မ႐ွိအဆို(၂)ရပ္စလံုးကို သမၼတကပယ္ခ်ခဲ့တဲ့အတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔၀န္ႀကီးေတြအတြက္ ရသံုးေငြစရင္းကိုျဖတ္ေတာက္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္က မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္မွာ ယာယီရသံုးေငြစာရင္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရမယ့္အခ်ိန္မတိုင္ခင္မွာ သမၼတက ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းကို ဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းမလဲဆိုတာလည္း တိတိက်က်မသိရေသးပါဘူး။

အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မ႐ွိေအာင္ တားျမစ္ထားတဲ့ေအာက္တရား႐ံုးရဲ႕အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ရာဂ်ာပတ္စာရဲ႕ႀကိဳးပမ္းမႈကိုလည္း သီရိလကၤာတရား႐ံုးခ်ဳပ္က ေသာၾကာေန႔မွာ ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာကလည္း ရာဂ်ာပတ္စာရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆိုေနၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းေတြေျပလည္ေရးအတြက္ သမၼတက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းကိုျပန္ခန္႔အပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈအေနနဲ႔ အခုတစ္ပတ္အေစာပိုင္းက ၀တ္ရီမီဆင္ဂီကို အယံုအၾကည္႐ွိေၾကာင္းအဆို တင္သြင္းခဲ့ရာမွာေတာ့ သီရိလကၤာလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

Source- Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ဒီဇင္ဘာ ၁၆
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာေ၀ဖန္မႈေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟိႏၵာ ရာဂ်ာပတ္စာဟာ ဒီဇင္ဘာလ(၁၅)ရက္၊ စေနေန႔က ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။

ရာထူးမွာတာ၀န္စထမ္းေဆာင္ခဲ့ခ်ိန္ တစ္လခြဲအၾကာမွာ ႏုတ္ထြက္တာျဖစ္ၿပီး ႏုတ္ထြက္မႈေၾကာင့္ သီရိလကၤာသမၼတအေနနဲ႔ အစိုးရလုပ္ငန္းေတြရပ္ဆိုင္းရေတာ့မည့္အေျခအေနကေန ေ႐ွာင္လႊဲႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာလက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ရာေနး ၀တ္ရီမီဆင္ဂီကို ဖယ္႐ွားၿပီး ရာဂ်ာပတ္စာကို သမၼတမိုင္သရီပါလာ ဆီရီစီနာက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္အစားထိုးခဲ့တာေၾကာင့္ သီရိလကၤာမွာ ႏုိင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းစေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။

ရာဂ်ာပတ္စာကို သီရိလကၤာလႊတ္ေတာ္က အယံုအၾကည္မ႐ွိအဆို(၂)ႀကိမ္တင္သြင္းခဲ့ရာမွာလည္း (၂)ႀကိမ္စလံုးအဆုိေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမဲ့ ရာဂ်ာပတ္စာကေတာ့ ႏုတ္ထြက္ဖို႔ ျငင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ရပ္ဆိုင္းေတာ့ဖို႔႐ွိေနခ်ိန္မွာ ရာဂ်ာပတ္စာက ႏုတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံသားေတြေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့အစိုးရအေျပာင္းအလဲအေကာင္အထည္ေပၚလာၿပီလို႔ စေနေန႔က ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ သူကေျပာပါတယ္။

သီရိလကၤာရဲ႕ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းေတြကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔လိုေနတယ္လို႔လည္း သူကအေလးအနက္ေျပာၿပီး အာဏာပိုင္ေဟာင္းေတြကို ျပန္ခန္႔အပ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနသူေတြရဲ႕ အဖ်က္အားေတြကိုလည္း ဆန္႔က်င္ခဲ့ပါတယ္။

ႏုတ္ထြက္စာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သီရိလကၤာသမၼတနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတို႔ကေတာ့ မွတ္ခ်က္တစံုတရာမျပဳေသးပါဘူး။

လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အယံုအၾကည္မ႐ွိအဆို(၂)ရပ္စလံုးကို သမၼတကပယ္ခ်ခဲ့တဲ့အတြက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔၀န္ႀကီးေတြအတြက္ ရသံုးေငြစရင္းကိုျဖတ္ေတာက္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္က မဲေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္မွာ ယာယီရသံုးေငြစာရင္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရမယ့္အခ်ိန္မတိုင္ခင္မွာ သမၼတက ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းကို ဘယ္လိုေျဖ႐ွင္းမလဲဆိုတာလည္း တိတိက်က်မသိရေသးပါဘူး။

အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ေတြ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္မ႐ွိေအာင္ တားျမစ္ထားတဲ့ေအာက္တရား႐ံုးရဲ႕အမိန္႔ကို ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ရာဂ်ာပတ္စာရဲ႕ႀကိဳးပမ္းမႈကိုလည္း သီရိလကၤာတရား႐ံုးခ်ဳပ္က ေသာၾကာေန႔မွာ ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာကလည္း ရာဂ်ာပတ္စာရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆိုေနၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းေတြေျပလည္ေရးအတြက္ သမၼတက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းကိုျပန္ခန္႔အပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈအေနနဲ႔ အခုတစ္ပတ္အေစာပိုင္းက ၀တ္ရီမီဆင္ဂီကို အယံုအၾကည္႐ွိေၾကာင္းအဆို တင္သြင္းခဲ့ရာမွာေတာ့ သီရိလကၤာလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

Source- Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply