တစ္မ်ိဳးတည္းသာ႐ွိသည့္ေ႐ွးေဟာင္းဂူသခ်ိ ၤဳင္းတစ္ခုကို အီဂ်စ္ေဖာ္ထုတ္၊ ထပ္ေတြ႔ႏုိင္ေခ်႐ွိဟု ပညာ႐ွင္မ်ားခန္႔မွန္းေန

0
87

ဒီဇင္ဘာ ၁၆
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

အ႐ုပ္စာေတြ၊ ႐ုပ္ထုေတြ႐ွိေနၿပီး ေကာင္းေကာင္းထိန္းသိမ္းထားတဲ့ႏွစ္(၄၄၀၀)သက္တမ္း႐ွိ ဂူသခ်ိၤဳင္းတစ္ခုကို ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုင္႐ိုေတာင္ဘက္မွာ အီဂ်စ္ေတြက ထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး လာမယ့္လေတြအတြင္း ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသီေတြ အဲဒီေနရာမွာ တူးေဖာ္ရင္ ထပ္ၿပီးေတြ႔ႏိုင္ေခ်႐ွိေနတယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။

ေ႐ွးေဟာင္းဂူသခ်ိၤဳင္းေတြ႐ွိတဲ့ဆက္ကာရာေဒသရဲ႕ ေျမႀကီးထဲနစ္ေနတဲ့ေတာင္႐ိုးတစ္ခုေအာက္မွာ ေတြ႔ခဲ့ၿပီး ဘယ္သူမွ ျပန္ထိေတြ႔ထားပံုမရဘူးလို႔ အီဂ်စ္ေ႐ွးေဟာင္းပစၥည္းဗဟိုေကာင္စီ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မိုစတာဖာ ၀ါဇီရီကေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အခုလို႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိမႈက ဒီတစ္မ်ိဳးပဲ႐ွိတယ္လို႔လည္း ၀ါဇီရီကေျပာပါတယ္။

အခု႐ွာေတြ႔တာက အီဂ်စ္ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ေဟာင္းရဲ႕ ပဥၥမမင္းဆက္က တတိယေျမာက္ဘုရင္ နီဖာရာကာကီ ကာကိုင္း စိုးစံစဥ္က ဂူသခ်ိၤဳင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဂူသခ်ိၤဳင္းက အ႐ွည္(၃၃)ေပ၊ အက်ယ္(၉.၈)ေပနဲ႔ အျမင့္(၁၀)ေပ႐ွိတယ္လို႔လည္း ၀ါဇီရီကေျပာပါတယ္။

နံရံေတြကို အ႐ုပ္စာေတြ၊ ဖာ႐ိုဘုရင္ေတြရဲ႕႐ုပ္ထုေတြနဲ႔ အလွဆင္ထားၿပီး ႐ုပ္ထုေတြနဲ႔ အျပည့္စံုဆံုးအေနအထားမွာ႐ွိေနေသးတာတုိ႔ေၾကာင့္ ဂူသခ်ိၤဳင္းဟာ တစ္ခုတည္း႐ွိတဲ့အမ်ိဳးအစားျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ပဥၥမမင္းဆက္ဟာ (၂၅၀၀)ဘီစီနဲ႔ (၂၃၅၀)ဘီစီၾကား ဂီဇာပိရမစ္ႀကီးတည္ေဆာက္အၿပီးမၾကာခင္မွာ စိုးစံခဲ့တာပါ။

ေတြ႔ခဲ့တဲ့ဆက္ကာရာဟာ ေ႐ွးေဟာင္းအီဂ်စ္ျပည္ရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္တည္႐ွိခဲ့တဲ့ မမ္းဖစ္ရဲ႕ဂူသခ်ိၤဳင္းျဖစ္ေနတဲ့ေနရာပါ။
ေ႐ွးေဟာင္းအီဂ်စ္ေတြက သူတို႔ရဲ႕အေလာင္းေကာင္ေတြဟာ တစ္ဖန္႐ွင္သန္မယ္လို႔ယံုၾကည္ၾကတဲ့အတြက္ က်ပ္စည္းၿပီး မံမီအျဖစ္ထိန္းသိမ္းထားၾကၿပီး တိရစာၦန္မံမီေတြကေတာ့ ဘာသာေရးအရလွဴဒါန္းၾကတာပါ။

အခုႏွစ္ထဲမွာ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွာ ေ႐ွးေဟာင္းပစၥည္းေတြျပန္႐ွာေတြ႔ခဲ့တာ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ေလာက္႐ွိပါတယ္။

Source-Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ဒီဇင္ဘာ ၁၆
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

အ႐ုပ္စာေတြ၊ ႐ုပ္ထုေတြ႐ွိေနၿပီး ေကာင္းေကာင္းထိန္းသိမ္းထားတဲ့ႏွစ္(၄၄၀၀)သက္တမ္း႐ွိ ဂူသခ်ိၤဳင္းတစ္ခုကို ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုင္႐ိုေတာင္ဘက္မွာ အီဂ်စ္ေတြက ထုတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး လာမယ့္လေတြအတြင္း ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသီေတြ အဲဒီေနရာမွာ တူးေဖာ္ရင္ ထပ္ၿပီးေတြ႔ႏိုင္ေခ်႐ွိေနတယ္လို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ခန္႔မွန္းေနၾကပါတယ္။

ေ႐ွးေဟာင္းဂူသခ်ိၤဳင္းေတြ႐ွိတဲ့ဆက္ကာရာေဒသရဲ႕ ေျမႀကီးထဲနစ္ေနတဲ့ေတာင္႐ိုးတစ္ခုေအာက္မွာ ေတြ႔ခဲ့ၿပီး ဘယ္သူမွ ျပန္ထိေတြ႔ထားပံုမရဘူးလို႔ အီဂ်စ္ေ႐ွးေဟာင္းပစၥည္းဗဟိုေကာင္စီ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မိုစတာဖာ ၀ါဇီရီကေျပာပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အခုလို႐ွာေဖြေတြ႔႐ွိမႈက ဒီတစ္မ်ိဳးပဲ႐ွိတယ္လို႔လည္း ၀ါဇီရီကေျပာပါတယ္။

အခု႐ွာေတြ႔တာက အီဂ်စ္ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ေဟာင္းရဲ႕ ပဥၥမမင္းဆက္က တတိယေျမာက္ဘုရင္ နီဖာရာကာကီ ကာကိုင္း စိုးစံစဥ္က ဂူသခ်ိၤဳင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဂူသခ်ိၤဳင္းက အ႐ွည္(၃၃)ေပ၊ အက်ယ္(၉.၈)ေပနဲ႔ အျမင့္(၁၀)ေပ႐ွိတယ္လို႔လည္း ၀ါဇီရီကေျပာပါတယ္။

နံရံေတြကို အ႐ုပ္စာေတြ၊ ဖာ႐ိုဘုရင္ေတြရဲ႕႐ုပ္ထုေတြနဲ႔ အလွဆင္ထားၿပီး ႐ုပ္ထုေတြနဲ႔ အျပည့္စံုဆံုးအေနအထားမွာ႐ွိေနေသးတာတုိ႔ေၾကာင့္ ဂူသခ်ိၤဳင္းဟာ တစ္ခုတည္း႐ွိတဲ့အမ်ိဳးအစားျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ပဥၥမမင္းဆက္ဟာ (၂၅၀၀)ဘီစီနဲ႔ (၂၃၅၀)ဘီစီၾကား ဂီဇာပိရမစ္ႀကီးတည္ေဆာက္အၿပီးမၾကာခင္မွာ စိုးစံခဲ့တာပါ။

ေတြ႔ခဲ့တဲ့ဆက္ကာရာဟာ ေ႐ွးေဟာင္းအီဂ်စ္ျပည္ရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း(၂၀၀၀)ေက်ာ္တည္႐ွိခဲ့တဲ့ မမ္းဖစ္ရဲ႕ဂူသခ်ိၤဳင္းျဖစ္ေနတဲ့ေနရာပါ။
ေ႐ွးေဟာင္းအီဂ်စ္ေတြက သူတို႔ရဲ႕အေလာင္းေကာင္ေတြဟာ တစ္ဖန္႐ွင္သန္မယ္လို႔ယံုၾကည္ၾကတဲ့အတြက္ က်ပ္စည္းၿပီး မံမီအျဖစ္ထိန္းသိမ္းထားၾကၿပီး တိရစာၦန္မံမီေတြကေတာ့ ဘာသာေရးအရလွဴဒါန္းၾကတာပါ။

အခုႏွစ္ထဲမွာ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံမွာ ေ႐ွးေဟာင္းပစၥည္းေတြျပန္႐ွာေတြ႔ခဲ့တာ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ေလာက္႐ွိပါတယ္။

Source-Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply