ေဘာလံုးေလာင္းကစားေနသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရမိ

0
137

ဒီဇင္ဘာ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေဘာလံုးေလာင္းကစားျပဳလုပ္သည့္ ေနအိမ္ (၂) အိမ္အား ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးရာ ေဘာလံုးေလာင္းကစားေနသူ (၃) ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြက္ေန မ်ိဳးကိုကိုဦး (၂၅) ႏွစ္၏ ေနအိမ္အား ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြရာ ၎အားအသင့္ေတြ႔ရွိၿပီး ေနအိမ္အတြင္းမွ ႏုိင္ငံျခားေဘာလံုး ေလာင္းကစားရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေလာင္းေၾကးေငြ ၆၈၉၃၀၀ က်ပ္အား ေတြ႔ရိွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြက္ရွိ ေက်ာ္ႏုိင္ (၄၃) ႏွစ္၏ ေနအိမ္အား ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ ၎ႏွင့္အတူ တစ္ရပ္တည္းေန ခန္႔မင္းပုိင္ (၂၁) ႏွစ္အား ေတြ႔ရွိၿပီး ေနအိမ္အတြင္းမွ ႏုိင္ငံျခားေဘာလံုး ေလာင္းကစားရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေလာင္းေၾကးေငြ ၁၄၅၇၀၀၀ က်ပ္အား ေတြ႔ရိွသိမ္းဆည္းရမိ ခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္နွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ေဘာလံုးေလာင္းကစားေနသူမ်ားအား ေအာင္ပင္လယ္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ေလာင္းကစားပုဒ္မ ၁၅(က)/၁၆(က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၇
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေဘာလံုးေလာင္းကစားျပဳလုပ္သည့္ ေနအိမ္ (၂) အိမ္အား ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးရာ ေဘာလံုးေလာင္းကစားေနသူ (၃) ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြက္ေန မ်ိဳးကိုကိုဦး (၂၅) ႏွစ္၏ ေနအိမ္အား ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြရာ ၎အားအသင့္ေတြ႔ရွိၿပီး ေနအိမ္အတြင္းမွ ႏုိင္ငံျခားေဘာလံုး ေလာင္းကစားရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေလာင္းေၾကးေငြ ၆၈၉၃၀၀ က်ပ္အား ေတြ႔ရိွသိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြက္ရွိ ေက်ာ္ႏုိင္ (၄၃) ႏွစ္၏ ေနအိမ္အား ဝင္ေရာက္ရွာေဖြရာ ၎ႏွင့္အတူ တစ္ရပ္တည္းေန ခန္႔မင္းပုိင္ (၂၁) ႏွစ္အား ေတြ႔ရွိၿပီး ေနအိမ္အတြင္းမွ ႏုိင္ငံျခားေဘာလံုး ေလာင္းကစားရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေလာင္းေၾကးေငြ ၁၄၅၇၀၀၀ က်ပ္အား ေတြ႔ရိွသိမ္းဆည္းရမိ ခဲ့သည္။

ယင္းျဖစ္စဥ္နွင့္ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ေဘာလံုးေလာင္းကစားေနသူမ်ားအား ေအာင္ပင္လယ္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္ ေလာင္းကစားပုဒ္မ ၁၅(က)/၁၆(က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply