သမၼတထရမ့္သားကို သစၥာေဖာက္ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည့္ အိမ္ျဖဴေတာ္ မဟာဗ်ဴဟာမွဴးေဟာင္း စကားကိုေျပာင္းလဲေျပာဆို

0
176

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၈

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အိမ္ျဖဴေတာ္မဟာဗ်ဴဟာမွဴးေဟာင္း စတိဗ္ဘန္ႏြန္သည္ သမၼတ၏သား ေဒၚနယ္ထရမ့္ဂ်ဴနီယာအား သစၥာေဖာက္ေသာ လုပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ေျပာဆုိခဲ့ရာ ယင္းေျပာဆုိမႈ သည္ ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာကို ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေျပာဆုိလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဘန္ႏြန္က ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာကို အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္လစ္မုိက္ကယ္ေဝါ့ဖ္၏စာအုပ္သစ္ မီးလ်ံႏွင့္ ေဒသမာန္-ထရမ့္၏အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္း အတြင္းေရး အမည္ရွိ စာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ ထရမ့္၏သားႏွင့္ ႐ုရွားအစိုးရ အရာရွိမ်ား ထရမ့္တာဝါတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈသည္ သစၥာေဖာက္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ႏြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေဝါ့ဖ္က စာအုပ္ထဲတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထရမ့္၏ဝန္ထမ္းေဟာင္း ေပါမာနာဖို႔ဒ္ကို ရည္ရြယ္ၿပီးေျပာဆုိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ႏြန္က ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္တြင္ေျပာင္းလဲေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ျခင္းရွိမရွိ၊ ထရမ့္၏မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရး အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ုရွားေထာက္လွမ္းေရးတုိ႔ၾကား ပတ္သက္မႈရွိမရွိတုိ႔ကုိ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕တို႔က စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။

ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာသည္ မ်ိဳးခ်စ္တစ္ဦးျဖစ္သလို လူေကာင္းတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း စတိဗ္ဘန္ႏြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သတင္းဆုိက္ အာဇီယုိစ္တြင္ေဖာ္ျပေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေရးသားထားသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမန္ေနဂ်ာအေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ ေပါမာနာဖို႔ဒ္ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ေျပာတာပါ၊ ႐ုရွားေတြဟာ ေကာက္က်စ္တယ္၊ မယံုၾကဘူးဆိုတာ မာနာဖို႔လို အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔သိသင့္တယ္ ဟု ဘန္ႏြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဝါ့ဖ္၏စာအုပ္တြင္မူ ဘန္ႏြန္က “ထရမ့္တာဝါ ၂၅ ထပ္က အစည္းအေဝးခန္းမွာ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕နဲ႔ ေရွ႕ေနေတြမပါဘဲ ေတြ႕ဆံုတာကို ေကာင္းတဲ့အႀကံပဲလို႔ ထရမ့္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဆင့္ျမင့္အဖဲြ႕ဝင္သံုးဦးက ယူဆခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔မွာ ေရွ႕ေနေတြလည္းမရွိပါဘူး။ အဲ့လို ေတြ႕ဆံုတာမ်ိဳးကို ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေဖာက္တာ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မရွိတာလို႔ ထင္မယ္ဆိုရင္၊ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ အက္ဖ္ဘီအိုင္ကို ခ်က္ခ်င္းေခၚလိုက္ဖို႔ေကာင္းတယ္။တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အဲဒီေတြ႕ဆံုမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒြန္ဂ်ဴနီယာကို ၾကက္ဥလို ခဲြပစ္ေတာ့မွာ” ဟုေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထရမ့္၏ေရွ႕ေနမ်ားက ဘန္ႏြန္ထံသုိ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳရန္ သတိေပးသည့္ စာတစ္ေစာင္ကို ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၈

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္၏ အိမ္ျဖဴေတာ္မဟာဗ်ဴဟာမွဴးေဟာင္း စတိဗ္ဘန္ႏြန္သည္ သမၼတ၏သား ေဒၚနယ္ထရမ့္ဂ်ဴနီယာအား သစၥာေဖာက္ေသာ လုပ္ရပ္ကုိ က်ဴးလြန္ခဲ့သူ ေျပာဆုိခဲ့ရာ ယင္းေျပာဆုိမႈ သည္ ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာကို ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေျပာဆုိလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဘန္ႏြန္က ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာကို အထက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္လစ္မုိက္ကယ္ေဝါ့ဖ္၏စာအုပ္သစ္ မီးလ်ံႏွင့္ ေဒသမာန္-ထရမ့္၏အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္း အတြင္းေရး အမည္ရွိ စာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ ထရမ့္၏သားႏွင့္ ႐ုရွားအစိုးရ အရာရွိမ်ား ထရမ့္တာဝါတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈသည္ သစၥာေဖာက္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ႏြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု ေဝါ့ဖ္က စာအုပ္ထဲတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ထရမ့္၏ဝန္ထမ္းေဟာင္း ေပါမာနာဖို႔ဒ္ကို ရည္ရြယ္ၿပီးေျပာဆုိ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘန္ႏြန္က ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္တြင္ေျပာင္းလဲေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ႐ုရွားဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ျခင္းရွိမရွိ၊ ထရမ့္၏မဲဆြယ္ စည္း႐ုံးေရး အဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ုရွားေထာက္လွမ္းေရးတုိ႔ၾကား ပတ္သက္မႈရွိမရွိတုိ႔ကုိ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ ေအာက္္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖဲြ႕တို႔က စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္သည္။

ေဒၚနယ္ဂ်ဴနီယာသည္ မ်ိဳးခ်စ္တစ္ဦးျဖစ္သလို လူေကာင္းတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း စတိဗ္ဘန္ႏြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္ဟု သတင္းဆုိက္ အာဇီယုိစ္တြင္ေဖာ္ျပေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေရးသားထားသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမန္ေနဂ်ာအေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့ ေပါမာနာဖို႔ဒ္ကို ရည္ရြယ္ၿပီး ေျပာတာပါ၊ ႐ုရွားေတြဟာ ေကာက္က်စ္တယ္၊ မယံုၾကဘူးဆိုတာ မာနာဖို႔လို အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ့လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔သိသင့္တယ္ ဟု ဘန္ႏြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေဝါ့ဖ္၏စာအုပ္တြင္မူ ဘန္ႏြန္က “ထရမ့္တာဝါ ၂၅ ထပ္က အစည္းအေဝးခန္းမွာ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရကိုယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕နဲ႔ ေရွ႕ေနေတြမပါဘဲ ေတြ႕ဆံုတာကို ေကာင္းတဲ့အႀကံပဲလို႔ ထရမ့္ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဆင့္ျမင့္အဖဲြ႕ဝင္သံုးဦးက ယူဆခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔မွာ ေရွ႕ေနေတြလည္းမရွိပါဘူး။ အဲ့လို ေတြ႕ဆံုတာမ်ိဳးကို ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေဖာက္တာ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မရွိတာလို႔ ထင္မယ္ဆိုရင္၊ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ အက္ဖ္ဘီအိုင္ကို ခ်က္ခ်င္းေခၚလိုက္ဖို႔ေကာင္းတယ္။တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနက အဲဒီေတြ႕ဆံုမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒြန္ဂ်ဴနီယာကို ၾကက္ဥလို ခဲြပစ္ေတာ့မွာ” ဟုေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထရမ့္၏ေရွ႕ေနမ်ားက ဘန္ႏြန္ထံသုိ႔ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္း မျပဳရန္ သတိေပးသည့္ စာတစ္ေစာင္ကို ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply