ဆစ္ဒနီ၌ ၇၉ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အျမင့္ဆံုးအပူခ်ိန္အထိေရာက္ရွိ

0
176

ဆစ္ဒနီ ဇန္နဝါရီ ၈

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕၌ ၇၉ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အပူခ်ိန္အျမင့္ဆံုးရွိေနၿပီး ေနရာတခ်ိဳ႕၌ အပူခ်ိန္သည္ ၄၇ ဒသမ ၃ ဒီဂရီဆဲစီးယပ္စ္( ၁၁၇ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္) အထိေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕အေနာက္ပိုင္းရွိ ပန္ရစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ အပူခ်ိန္ကို အျပင္းအထန္ခံခဲ့ရသည္။ ဆစ္ဒနီအရပ္၌ မီးေဘး အႏၱရာယ္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ၿမိဳ႕တြင္း အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားကို မီးလံုးဝမ႐ႈိ႕ရန္ သတိေပးထားသည္။ ဆစ္ဒနီ၌ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ အပူခ်ိန္သည္ ၄၇ ဒသမ ၈ ဒီဂရီဆဲစီးယပ္စ္အထိေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ပန္ရစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ အပူခ်ိန္အေတာ္ကိုမ်ားေနေၾကာင္း မိုးေလဝသဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ပရဟိတအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ မစ္ရွင္ၾသစေၾတးလ် သည္ အိမ္ေျခရာမဲ့တခ်ိဳ႕အား ေဆး႐ုံတစ္႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕ကိုလည္း ခုိလႈံေရးစခန္းမ်ားသို႔ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။

အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ နယူးေဆာက္ေဝးလ္ျပည္နယ္ရွိ အိမ္အလံုး ၇၀၀၀ ခန္႔သည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရရွိဘဲေနထုိ္င္ခဲ့ရေၾကာင္း ဆစ္ဒနီ နံနက္ခင္း သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဆစ္ဒနီရွိ ခရစ္ကတ္ကြင္း၌လည္း အဂၤလန္မွ ခရစ္ကတ္အားကစား သမားမ်ားသည္ အပူဒဏ္ကို အျပင္းအထန္ခံခဲ့ရသည္။ ဆစ္ဒနီ ႏိုင္ငံတကာ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ ေဒသဆုိင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီတြင္ အပူခ်ိန္မ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပဲြမွ ထြက္ခဲ့ရသည္။

ျပင္သစ္မွ အားကစားသမားမ်ား ခရစၥတီနာမလာဒဲႏိုဗစ္သည္ ၾသစေၾတးလ်မွ အယ္လန္ပီရက္ဇ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္း ပဲြစဥ္မၿပီးခင္တြင္ ၿပိဳင္ပဲြမွ ထြက္ခြာခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာတြင္လည္း ရာသီဥတုပူျပင္းလြန္းေသာေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ အႏၱရာယ္ ရွိေသာေၾကာင့္ သတိထားေနထုိင္ရန္ အစိုးရက သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲဲ့ရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ဆစ္ဒနီ၌ ပိုမိုပူျပင္းႏိုင္ၿပီး ဇန္္နဝါရီ ၈ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မိုးအနည္းငယ္ရြာႏုိင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ဆစ္ဒနီ ဇန္နဝါရီ ၈

ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕၌ ၇၉ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အပူခ်ိန္အျမင့္ဆံုးရွိေနၿပီး ေနရာတခ်ိဳ႕၌ အပူခ်ိန္သည္ ၄၇ ဒသမ ၃ ဒီဂရီဆဲစီးယပ္စ္( ၁၁၇ ဒီဂရီ ဖာရင္ဟိုက္) အထိေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕အေနာက္ပိုင္းရွိ ပန္ရစ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ အပူခ်ိန္ကို အျပင္းအထန္ခံခဲ့ရသည္။ ဆစ္ဒနီအရပ္၌ မီးေဘး အႏၱရာယ္သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ၿမိဳ႕တြင္း အမႈိက္သ႐ိုက္မ်ားကို မီးလံုးဝမ႐ႈိ႕ရန္ သတိေပးထားသည္။ ဆစ္ဒနီ၌ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ အပူခ်ိန္သည္ ၄၇ ဒသမ ၈ ဒီဂရီဆဲစီးယပ္စ္အထိေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ပန္ရစ္ၿမိဳ႕နယ္၌ အပူခ်ိန္အေတာ္ကိုမ်ားေနေၾကာင္း မိုးေလဝသဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ပရဟိတအဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ မစ္ရွင္ၾသစေၾတးလ် သည္ အိမ္ေျခရာမဲ့တခ်ိဳ႕အား ေဆး႐ုံတစ္႐ုံသို႔ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး တခ်ိဳ႕ကိုလည္း ခုိလႈံေရးစခန္းမ်ားသို႔ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။

အပူခ်ိန္ေၾကာင့္ နယူးေဆာက္ေဝးလ္ျပည္နယ္ရွိ အိမ္အလံုး ၇၀၀၀ ခန္႔သည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမရရွိဘဲေနထုိ္င္ခဲ့ရေၾကာင္း ဆစ္ဒနီ နံနက္ခင္း သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဆစ္ဒနီရွိ ခရစ္ကတ္ကြင္း၌လည္း အဂၤလန္မွ ခရစ္ကတ္အားကစား သမားမ်ားသည္ အပူဒဏ္ကို အျပင္းအထန္ခံခဲ့ရသည္။ ဆစ္ဒနီ ႏိုင္ငံတကာ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားသည္ ဇန္နဝါရီ ၇ ရက္ ေဒသဆုိင္ရာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၀ နာရီတြင္ အပူခ်ိန္မ်ားလြန္းေသာေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပဲြမွ ထြက္ခဲ့ရသည္။

ျပင္သစ္မွ အားကစားသမားမ်ား ခရစၥတီနာမလာဒဲႏိုဗစ္သည္ ၾသစေၾတးလ်မွ အယ္လန္ပီရက္ဇ္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္း ပဲြစဥ္မၿပီးခင္တြင္ ၿပိဳင္ပဲြမွ ထြက္ခြာခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာတြင္လည္း ရာသီဥတုပူျပင္းလြန္းေသာေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ ေတာမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ အႏၱရာယ္ ရွိေသာေၾကာင့္ သတိထားေနထုိင္ရန္ အစိုးရက သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲဲ့ရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ဆစ္ဒနီ၌ ပိုမိုပူျပင္းႏိုင္ၿပီး ဇန္္နဝါရီ ၈ ရက္ အေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မိုးအနည္းငယ္ရြာႏုိင္ေၾကာင္း မိုးေလဝသဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply