တစ္ဖက္ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ေပးခဲ့သည့္ ANP ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ကို အေရးယူမည္

0
41

ဒီဇင္ဘာ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္တြင္ တျခားပါတီအားမဲဆြယ္ခဲ့သည့္အတြက္ ပါတီမွ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေဖသန္းကေျပာသည္။

“သူက ရေသ့ေတာင္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တစ္ဖက္ပါတီက သြားၿပီးမဲဆြယ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ ပါတီက လာမဲ့ CEC အစည္းအေ၀းမွ တစ္ခုခု ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။ပါတီကထုတ္ခ်င္လည္းထုတ္မွာေပါ့။ပါတီစည္းကမ္းအရ အေရးယူခ်င္လည္း ယူမွာေပါ့”ဦးေဖသန္းကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေဖသန္းမွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကိုယ့္ပါတီမွာေနၿပီးေတာ့ သူမ်ားပါတီအတြက္ မဲဆြယ္တယဆိုတာကေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူးေလ။ထြက္ၿပီးမွ လုပ္ရင္လုပ္ေလ။ ပါတီကေတာ့ တခုခုလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ပါတီ၀င္တစ္ေယာက္ဟာ အဲ့ဒီပါတီကုိ ၾကိဳက္လုိ႔ မဲေပးလုိက္တဲ့ ျပည္သူအေပၚမွာလည္း သစၥာရွိဖုိ႔လုိတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ANP ပါတီက ၀င္လုိ႔ အနုိင္ရခဲ့တာျဖစ္တယ္။ တျခားပါတီက၀င္ရင္ အနုိင္ရမွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ဦးေဖသန္းကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ပါတီအေပၚ သစၥာရွိျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေပၚ သစၥာရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ နို္င္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္၏ က်င့္၀တ္နွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယခု အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူပုဂၢဳိလ္ထက္ပါတီကို ၾကည့္၍မဲေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဖသန္းကေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ဘူးသီးေတာင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊမွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္တြင္ တျခားပါတီအားမဲဆြယ္ခဲ့သည့္အတြက္ ပါတီမွ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၏ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေဖသန္းကေျပာသည္။

“သူက ရေသ့ေတာင္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တစ္ဖက္ပါတီက သြားၿပီးမဲဆြယ္တယ္။ဒါေၾကာင့္ ပါတီက လာမဲ့ CEC အစည္းအေ၀းမွ တစ္ခုခု ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။ပါတီကထုတ္ခ်င္လည္းထုတ္မွာေပါ့။ပါတီစည္းကမ္းအရ အေရးယူခ်င္လည္း ယူမွာေပါ့”ဦးေဖသန္းကေျပာသည္။

ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးေဖသန္းမွ အထက္ပါအတိုင္းထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကိုယ့္ပါတီမွာေနၿပီးေတာ့ သူမ်ားပါတီအတြက္ မဲဆြယ္တယဆိုတာကေတာ့ မလုပ္သင့္ဘူးေလ။ထြက္ၿပီးမွ လုပ္ရင္လုပ္ေလ။ ပါတီကေတာ့ တခုခုလုပ္ပါလိမ့္မယ္။ပါတီ၀င္တစ္ေယာက္ဟာ အဲ့ဒီပါတီကုိ ၾကိဳက္လုိ႔ မဲေပးလုိက္တဲ့ ျပည္သူအေပၚမွာလည္း သစၥာရွိဖုိ႔လုိတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ANP ပါတီက ၀င္လုိ႔ အနုိင္ရခဲ့တာျဖစ္တယ္။ တျခားပါတီက၀င္ရင္ အနုိင္ရမွာ မဟုတ္ဘူး”ဟု ဦးေဖသန္းကေျပာသည္။

ထို႔အတူ ပါတီအေပၚ သစၥာရွိျခင္းသည္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားအေပၚ သစၥာရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ နို္င္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္၏ က်င့္၀တ္နွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ယခု အခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူပုဂၢဳိလ္ထက္ပါတီကို ၾကည့္၍မဲေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဖသန္းကေျပာသည္။

Leave a Reply