မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူ (၁၀) ဦးကိုျပန္လည္ထူေထာင္ေရး သင္တန္း စတင္ေပး

0
283

မႏၱေလး ၊ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၊၇၃ လမ္း ၊ ၁၁ လမ္း နွင့္ ၁၂ လမ္းၾကားတြင္ရွိေသာ မႏၲေလးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း၌ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူ (၁၀) ဦးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး သင္တန္းစတင္ေပးခဲ့ပါသည္။

ယင္းသင္တန္းကို ၃၅ ရက္ၾကာျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား ၂၀ အထိလက္ခံသြားမည္ျဖစ္ကာ မၾကာခဏသင္တန္းမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မူးယစ္ေဆးစြဲသူေတြက ေဆးျဖတ္ၾကတဲ့အခါမွာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဆိုတာမလုပ္နိုင္ရင္ ေဆးကို ျပန္သံုးစြဲျဖစ္သြားၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တာျဖစ္တယ္ ။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာလည္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာရွိ တယ္ ။ ဒီသင္တန္းမွာ နွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ ျပဳျပင္ေပးသြားမယ္” ဟု သင္တန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္ထိုက္လင္း က ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးျဖတ္ထားသည့္ သင္တန္းသားမ်ားကို သင္တန္း၌ ေနစရာ ေနရာမ်ား စီစဥ္ေပးၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ စားစရိတ္ (၁၀၀၀)က်ပ္ စီစဥ္ေပးထားကာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“စားစရိတ္အတြက္ ေစတနာ႔ရွင္အသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္။ ထပ္တိုးၿပီးရေအာင္လို႔လည္း ႀကိဳးစားသြားမယ္။ခုတက္တဲ့ သင္တန္း သားေတြ အေနနဲ႔ ေနာက္သင္တန္းေတြမွာလည္း ဆက္တက္လိုရတယ္။ မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ တကယ္လိုအပ္တာ အခ်ိန္ (၃) လ ေလာက္လိုတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ထိုက္လင္း က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

မႏၲေလးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (၉) ခုအနက္ စံျပစခန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးကို မစြဲပါဘူးဆိုၿပီး လုပ္ရာကေန စြဲကုန္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီသင္တန္းကေန အလုပ္အကိုင္ စီးပြားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမယ့္အရာ တစ္ခုခုရခ်င္ပါတယ္” ဟု အနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေဆးစြဲခဲ့သည့္ သင္တန္းသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းကို ၁၉၉၁ ခုနွစ္တြင္ ေနာ္ေဝနိုင္ငံမွ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ခဲ့ရာ လူသိနည္း၍ လုပ္ငန္းမ်ားမေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ယင္းအေဆာက္အဦကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးေဆာင္၍ အလွဴရွင္မ်ားျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္အကုန္အက်ခံကာ အႀကီးစား ျပဳျပဳ၍ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး ၊ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၊၇၃ လမ္း ၊ ၁၁ လမ္း နွင့္ ၁၂ လမ္းၾကားတြင္ရွိေသာ မႏၲေလးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း၌ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူ (၁၀) ဦးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး သင္တန္းစတင္ေပးခဲ့ပါသည္။

ယင္းသင္တန္းကို ၃၅ ရက္ၾကာျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသား ၂၀ အထိလက္ခံသြားမည္ျဖစ္ကာ မၾကာခဏသင္တန္းမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“မူးယစ္ေဆးစြဲသူေတြက ေဆးျဖတ္ၾကတဲ့အခါမွာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ဆိုတာမလုပ္နိုင္ရင္ ေဆးကို ျပန္သံုးစြဲျဖစ္သြားၾကတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တာျဖစ္တယ္ ။ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးမွာလည္း ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာရွိ တယ္ ။ ဒီသင္တန္းမွာ နွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ ျပဳျပင္ေပးသြားမယ္” ဟု သင္တန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေဇာ္ထိုက္လင္း က ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးျဖတ္ထားသည့္ သင္တန္းသားမ်ားကို သင္တန္း၌ ေနစရာ ေနရာမ်ား စီစဥ္ေပးၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ စားစရိတ္ (၁၀၀၀)က်ပ္ စီစဥ္ေပးထားကာ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“စားစရိတ္အတြက္ ေစတနာ႔ရွင္အသင္းအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္။ ထပ္တိုးၿပီးရေအာင္လို႔လည္း ႀကိဳးစားသြားမယ္။ခုတက္တဲ့ သင္တန္း သားေတြ အေနနဲ႔ ေနာက္သင္တန္းေတြမွာလည္း ဆက္တက္လိုရတယ္။ မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ တကယ္လိုအပ္တာ အခ်ိန္ (၃) လ ေလာက္လိုတယ္” ဟု ဦးေဇာ္ထိုက္လင္း က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

မႏၲေလးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း (၉) ခုအနက္ စံျပစခန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ မူးယစ္ေဆးဝါးကို မစြဲပါဘူးဆိုၿပီး လုပ္ရာကေန စြဲကုန္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဒီသင္တန္းကေန အလုပ္အကိုင္ စီးပြားေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမယ့္အရာ တစ္ခုခုရခ်င္ပါတယ္” ဟု အနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေဆးစြဲခဲ့သည့္ သင္တန္းသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

မူးယစ္ေဆးျဖတ္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းကို ၁၉၉၁ ခုနွစ္တြင္ ေနာ္ေဝနိုင္ငံမွ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ခဲ့ရာ လူသိနည္း၍ လုပ္ငန္းမ်ားမေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ယင္းအေဆာက္အဦကို ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးေဆာင္၍ အလွဴရွင္မ်ားျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္အကုန္အက်ခံကာ အႀကီးစား ျပဳျပဳ၍ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply