၈ ေလးလုံးပါတီအေပၚ သေဘာထားအျမင္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) ေဒသခံမ်ားထံမွ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမည္

0
250

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊ ၂၀၁၈

၈ ေလးလုံးပါတီအေပၚ သေဘာထားအျမင္ကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) ေဒသခံမ်ားထံမွ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔ တာ၀န္ခံ ဦးတင္ေမာင္တုိးက ေျပာသည္။

“ပါတီျဖစ္ေျမာက္လာရင္ဘယ္သူေတြပါ၀င္မလဲဆိုတာ စစ္တမ္းေကာက္ တာပါ။ မွတ္ပံုတင္က်ၿပီဆိုတာနဲ႔ ရံုးေတြ ဖြင့္နိုင္ေအာင္ ပါတီ၀င္ေတြ စုေဆာင္းနိုင္ေအာင္ပါ စစ္တမ္းေကာက္မွာ က ဒီ ၈ေလးလံုး ဆိုတဲ့ နာမည္ အသံုးျပဳတာကို လက္ခံ/မခံ ကန္႔ကြက္တာေတြရွိေနလို႔ ကန္႔ကြက္တာက နိုင္ငံေရး ပါတီတခု ကပဲကန္႕ကြက္လို႕ရတယ္ ၈ေလးလံုးမွာ ပါခဲ့လို႕ ကန္႕ကြက္တာမ်ိဳးေတာ့ လက္မခံပါဘူး ။၈ ေလးလံုးမွာက တစ္ျပည္လံုးပါခဲ့တာပဲ။ ၈ ေလးလံုးမွာပါခဲ့လို႕ အခု ဒီပါတီမွာ ပါတီ၀င္လို႕ရပါတယ္။ ေက်းရြာေတြမွာ အခုဒီပါတီကို ဘယ္လိုေထာက္ခံလဲ ။ဘယ္လိုမ်ိဳးေမွ်ာ္လင့္လဲဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံ ေကာက္ခံသြားမွာပါ “ ဟု ဦးတင္ေမာင္တိုးက ေျပာသည္။

၈ ေလးလံုးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ အဆိုျပဳ ထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ျမိဳ႕နယ္ /ေက်းရြာမ်ားရွိျပည္သူမ်ား ပါတီ၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ပုိင္းအကုန္ အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၈ ေလးလုံးပါတီ၏ ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပုံတင္ခဲ႔ၿပီး ပါတီ နံမည္သုံးစြဲမႈႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ သံမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနခဲ႔သည္။

အဆုိပါ ပါတီကုိ ဦးေဆာင္သူအေနျဖင္႔ ဦးကုိကုိႀကီးမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ မွာျဖစ္ၿပီး ပါတီ၀င္အင္အားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေဖာ္ျပမႈမရွိေသးေသာ္လည္း ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျပည္႔မွီရမည္႔ ပါတီ၀င္အားထက္ေက်ာ္လြန္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – ဦးတင္ေမာင္တိုး ေဖ့စဘြတ္ခ္

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊ ၂၀၁၈

၈ ေလးလုံးပါတီအေပၚ သေဘာထားအျမင္ကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပုိင္း) ေဒသခံမ်ားထံမွ စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔ တာ၀န္ခံ ဦးတင္ေမာင္တုိးက ေျပာသည္။

“ပါတီျဖစ္ေျမာက္လာရင္ဘယ္သူေတြပါ၀င္မလဲဆိုတာ စစ္တမ္းေကာက္ တာပါ။ မွတ္ပံုတင္က်ၿပီဆိုတာနဲ႔ ရံုးေတြ ဖြင့္နိုင္ေအာင္ ပါတီ၀င္ေတြ စုေဆာင္းနိုင္ေအာင္ပါ စစ္တမ္းေကာက္မွာ က ဒီ ၈ေလးလံုး ဆိုတဲ့ နာမည္ အသံုးျပဳတာကို လက္ခံ/မခံ ကန္႔ကြက္တာေတြရွိေနလို႔ ကန္႔ကြက္တာက နိုင္ငံေရး ပါတီတခု ကပဲကန္႕ကြက္လို႕ရတယ္ ၈ေလးလံုးမွာ ပါခဲ့လို႕ ကန္႕ကြက္တာမ်ိဳးေတာ့ လက္မခံပါဘူး ။၈ ေလးလံုးမွာက တစ္ျပည္လံုးပါခဲ့တာပဲ။ ၈ ေလးလံုးမွာပါခဲ့လို႕ အခု ဒီပါတီမွာ ပါတီ၀င္လို႕ရပါတယ္။ ေက်းရြာေတြမွာ အခုဒီပါတီကို ဘယ္လိုေထာက္ခံလဲ ။ဘယ္လိုမ်ိဳးေမွ်ာ္လင့္လဲဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံ ေကာက္ခံသြားမွာပါ “ ဟု ဦးတင္ေမာင္တိုးက ေျပာသည္။

၈ ေလးလံုးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ အဆိုျပဳ ထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား ျမိဳ႕နယ္ /ေက်းရြာမ်ားရွိျပည္သူမ်ား ပါတီ၀င္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလ ပုိင္းအကုန္ အထိ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၈ ေလးလုံးပါတီ၏ ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တြင္ မွတ္ပုံတင္ခဲ႔ၿပီး ပါတီ နံမည္သုံးစြဲမႈႏွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ သံမ်ားလည္း ထြက္ေပၚေနခဲ႔သည္။

အဆုိပါ ပါတီကုိ ဦးေဆာင္သူအေနျဖင္႔ ဦးကုိကုိႀကီးမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ မွာျဖစ္ၿပီး ပါတီ၀င္အင္အားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေဖာ္ျပမႈမရွိေသးေသာ္လည္း ပါတီမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ျပည္႔မွီရမည္႔ ပါတီ၀င္အားထက္ေက်ာ္လြန္ေနၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ဓာတ္ပံု – ဦးတင္ေမာင္တိုး ေဖ့စဘြတ္ခ္

Leave a Reply