သံုးထပ္ေရတံခြန္တြင္ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္မႈ သစ္ေတာက တားျမစ္

0
206

မႏၱေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ မက်ည္းအင္းေက်းရြာအနီးရွိ သံုးထပ္ေရတံခြန္တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိပဲ ေရႊဒု႒ဝတီအမ်ားပိုင္ကုမၼဏီမွ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားမႈကို သစ္ေတာဦးစီး႒ာန က တားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတားျမစ္ခ်က္ကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန က ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္စာျဖင့္ တားျမစ္ထားၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ပါက သစ္ေတာဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တားျမစ္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

“သစ္ေတာေျမထဲမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲနဲ႔ေတာ့ လုပ္ကိုင္လို႔မရဘူး ။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ျဖစ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ခြင့္ျပဳတာ မ်ားပါတယ္ ။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲလုပ္ရင္ေတာ့ ႀကိဳးဝိုင္း က်ူးေက်ာ္မႈ နဲ႔ အေရးယူလို႔ရတယ္” မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္္ေတာ ဦးစီး႒ာန က တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာသည္။

ယင္းေရႊဒု႒ဝတီအမ်ားပိုင္ကုမၼဏီသည္ မက်ည္းအင္းေက်းရြာ ေဒသခံ ရြာသူ ရြာသားမ်ားစုေပါင္းထူေထာင္ထားသည့္ ကုမၼဏီျဖစ္ၿပီး ေရတံခြန္ကို အမီျပဳကာ အပန္းေျဖစခန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က အပန္းေျဖလာတဲ့သူေတြ အဆင္ေျပေစဖို႔ လမ္းေလးေတြ လုပ္ထားတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ခရီးသြားေတြနားေနဖို႔ အေဆာင္ေလးေတြလုပ္ထားတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစက ရိုးရိုးပဲ အပန္းေျဖဖို႔လုပ္ထားတာ ။ ဒါကို ကုမၼဏီေထာင္ပါလို႔ အႀကံေပးလို႔ ေထာင္လိုက္တယ္ ။ လုပ္မယ့္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္း အစိုးအရအဖြဲ႔မွာ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္တယ္ ။ တရားဝင္ေတာ့ ခြင့္ျပဳ မထားေသးဘူး ။ သစ္ေတာက တားတဲ့အတြက္လည္း ဘာမွ ဆက္မလုပ္ပါဘူး” ဟု ေရႊဒု႒ဝတီအမ်ားပိုင္ကုမၼဏီ မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးစိုးေရႊ က ေျပာသည္။

ေရႊဒု႒ဝတီအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ အပန္းေျဖစခန္း လုပ္ခြင့္ျပဳပါက ေဒသခံရြာသားမ်ား အဆင္ေျပနိုင္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြလည္း ရနိုင္ေၾကာင္း ဦးစိုးေရႊ က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ယင္းသံုးထပ္ေရတံသို႔ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုသြား ကားလမ္းကေန တစ္ဆင့္သြားရၿပီး အျခားအပန္းေျဖေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ (၃)မိုင္ကမ္းေျခ ၊ (၇) မိုင္ကမ္းေျခ စသည့္အပန္းေျဖေနရာမ်ားအနီးတြင္ရွိသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၱေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ မက်ည္းအင္းေက်းရြာအနီးရွိ သံုးထပ္ေရတံခြန္တြင္ ခြင့္ျပဳမိန္႔မရွိပဲ ေရႊဒု႒ဝတီအမ်ားပိုင္ကုမၼဏီမွ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္ထားမႈကို သစ္ေတာဦးစီး႒ာန က တားျမစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတားျမစ္ခ်က္ကို ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန က ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္စာျဖင့္ တားျမစ္ထားၿပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ပါက သစ္ေတာဥပေဒအရ အေရးယူသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တားျမစ္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

“သစ္ေတာေျမထဲမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲနဲ႔ေတာ့ လုပ္ကိုင္လို႔မရဘူး ။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ျဖစ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ခြင့္ျပဳတာ မ်ားပါတယ္ ။ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲလုပ္ရင္ေတာ့ ႀကိဳးဝိုင္း က်ူးေက်ာ္မႈ နဲ႔ အေရးယူလို႔ရတယ္” မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္္ေတာ ဦးစီး႒ာန က တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦး က ေျပာသည္။

ယင္းေရႊဒု႒ဝတီအမ်ားပိုင္ကုမၼဏီသည္ မက်ည္းအင္းေက်းရြာ ေဒသခံ ရြာသူ ရြာသားမ်ားစုေပါင္းထူေထာင္ထားသည့္ ကုမၼဏီျဖစ္ၿပီး ေရတံခြန္ကို အမီျပဳကာ အပန္းေျဖစခန္းတစ္ခု ျပဳလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔က အပန္းေျဖလာတဲ့သူေတြ အဆင္ေျပေစဖို႔ လမ္းေလးေတြ လုပ္ထားတယ္ ။ ေနာက္ၿပီး ခရီးသြားေတြနားေနဖို႔ အေဆာင္ေလးေတြလုပ္ထားတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အစက ရိုးရိုးပဲ အပန္းေျဖဖို႔လုပ္ထားတာ ။ ဒါကို ကုမၼဏီေထာင္ပါလို႔ အႀကံေပးလို႔ ေထာင္လိုက္တယ္ ။ လုပ္မယ့္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္း အစိုးအရအဖြဲ႔မွာ တင္ျပထားၿပီးျဖစ္တယ္ ။ တရားဝင္ေတာ့ ခြင့္ျပဳ မထားေသးဘူး ။ သစ္ေတာက တားတဲ့အတြက္လည္း ဘာမွ ဆက္မလုပ္ပါဘူး” ဟု ေရႊဒု႒ဝတီအမ်ားပိုင္ကုမၼဏီ မွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးစိုးေရႊ က ေျပာသည္။

ေရႊဒု႒ဝတီအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမွ အပန္းေျဖစခန္း လုပ္ခြင့္ျပဳပါက ေဒသခံရြာသားမ်ား အဆင္ေျပနိုင္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္အခြန္ေငြလည္း ရနိုင္ေၾကာင္း ဦးစိုးေရႊ က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ယင္းသံုးထပ္ေရတံသို႔ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရံုသြား ကားလမ္းကေန တစ္ဆင့္သြားရၿပီး အျခားအပန္းေျဖေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ (၃)မိုင္ကမ္းေျခ ၊ (၇) မိုင္ကမ္းေျခ စသည့္အပန္းေျဖေနရာမ်ားအနီးတြင္ရွိသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply