ခႏၲီးတြင္ ေလယာဥ္အပိုင္းအစ ဟုယူဆရသည့္ သတၱဳျပား ျပဳတ္က်မႈျဖစ္ပြား

0
83

ဒီဇင္ဘာ ၂၂
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခႏၲီးၿမိဳ႕ ဇီးျဖဴကုန္းရပ္ကြက္ ရတနာလမ္း နွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း လမ္းဆံုတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္ခန္႔က ေလယာဥ္အပိုင္းအစ ဟုယူဆရသည့္ သတၱဳ ျပား ျပဳတ္က်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခႏၲီးၿမိဳ႕တြင္ ျမဴနွင္းမ်ားဖံုးအုပ္ေနခ်ိန္ ေပါက္ကြဲသံကဲ့သို႔ အသံတစ္ခုၾကားရသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ နွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးရာ ေလယာဥ္အပိုင္းအစဟု ယူဆရသည့္ သတၱဳအား ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသတၱဳအပိုင္းအဆသည္ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ရွိနိုင္ေသးသည္ဟု ယူဆရသည့္အတြက္သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဆက္လက္ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

photo – Ko Aung Myoe

ဒီဇင္ဘာ ၂၂
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ခႏၲီးၿမိဳ႕ ဇီးျဖဴကုန္းရပ္ကြက္ ရတနာလမ္း နွင့္ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း လမ္းဆံုတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အခ်ိန္ခန္႔က ေလယာဥ္အပိုင္းအစ ဟုယူဆရသည့္ သတၱဳ ျပား ျပဳတ္က်မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခႏၲီးၿမိဳ႕တြင္ ျမဴနွင္းမ်ားဖံုးအုပ္ေနခ်ိန္ ေပါက္ကြဲသံကဲ့သို႔ အသံတစ္ခုၾကားရသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ နွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးရာ ေလယာဥ္အပိုင္းအစဟု ယူဆရသည့္ သတၱဳအား ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသတၱဳအပိုင္းအဆသည္ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း ရွိနိုင္ေသးသည္ဟု ယူဆရသည့္အတြက္သက္ဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ဆက္လက္ရွာေဖြမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

photo – Ko Aung Myoe

Leave a Reply