ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ေရႊ႕ဆိုင္း

0
224

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊၂၀၁၈

ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၄ရက္ေန႔အထိက်င္းပမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ (အႀကိဳ) က်င္းပျခင္းကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယာယီေရႊ႕ဆိုင္းေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ကယေန႔ရက္စဲြျဖင့္သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုပဲြမတိုင္မွီ လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား(အႀကိဳ)က်င္းပျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါပဲြမ်ားမျပဳလုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းလူထု၏ အသံမစံုလင္ေတာ့ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္း သားမ်ားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္SNLD တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဦးစိုင္းေက်ာ္ညႊန္႕ကေျပာ သည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔မွ၉ရက္ေန႔အထိက်င္းပမည့္ အႀကိဳႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပခြင့္မရရွိေသာ ေၾကာင့္ လင္းေခးတြင္ျပဳလုပ္မည့္ပဲြကို ရက္ေရြ႕ဆိုင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ RCSS ဦးေဆာင္သည့္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU)က ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီးအဆိုပါလူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားကိုတပ္မေတာ္မွ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဟန္႔တားေနျခင္းႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳး အလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ(အႀကိဳ)က်င္းပရန္ စီစဥ္ျခင္းသည္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သမိုင္းအစဥ္အလာ ၊ႏိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာ၊အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုပဲြမ်ား၏ တရား၀င္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း အရအေရးႀကီးၿပီး အဆိုပါပဲြအား တပ္မေတာ္မွ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန္႕တားခဲ့သည့္ အတြက္ရွမ္းလူထု၏ လြတ္လပ္ေသာအျမင္သေဘာထားကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် အျပည့္အ၀ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း RCSSကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပမည့္ ေနရာကို အစိုးရ ၊တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီး ေတာင္ႀကီး ၊ က်ိဳင္းတံု ၊ လား႐ိႈးႏွင့္အျခားေနရာမ်ားတြင္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားက်င္းပႏိုင္ သည္ဟု အစိုးရမွသေဘာတူညီ ထားခဲ့သျဖင့္ လင္းေခးတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပဲြကို လက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

“လင္းေခးမွာလုပ္ဖို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကိုယ္တိုင္ ၾကားခ်ေပးခဲ့တာ ပဲေလ ။ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ေတြ႕ဆံုပဲြေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ကို အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ပံပိုးမႈလည္းမရွိဘူး။ တပ္မေတာ္ကိုလည္းမလြန္ဆန္ႏိုင္ဘူး။ အဓိကကေတာ့ဗ်ာ ကိုေရးတဲ့ဇတ္ကိုမကႏိုင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ”ဟု ဦးစိုင္းေက်ာ္ ညႊန္႕ကေျပာသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ(အႀကိဳ) ေနာက္ဆံုးပဲြ က်င္းပ ႏိုင္ရန္အတြက္ RCSSဥကၠ႒က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံစာေရးသားေပး ပို႕ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တို႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ၊တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ RCSS အတြင္းေရးမွဴး(၃)ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းငင္းက သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းခဲ့ၿပီး အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ထံမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရသိရသည္။

RCSSဦးေဆာင္သည့္CSSUတြင္ ရွမ္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားပါ၀င္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕ ၈ဖဲြ႕ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္သာ လူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိေနၿပီး ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း ဟန္႔တားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊၂၀၁၈

ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၄ရက္ေန႔အထိက်င္းပမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ (အႀကိဳ) က်င္းပျခင္းကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယာယီေရႊ႕ဆိုင္းေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ကယေန႔ရက္စဲြျဖင့္သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုပဲြမတိုင္မွီ လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ား ၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား(အႀကိဳ)က်င္းပျခင္းကို ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါပဲြမ်ားမျပဳလုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ရွမ္းလူထု၏ အသံမစံုလင္ေတာ့ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္း သားမ်ားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္SNLD တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး(၂) ဦးစိုင္းေက်ာ္ညႊန္႕ကေျပာ သည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔မွ၉ရက္ေန႔အထိက်င္းပမည့္ အႀကိဳႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပခြင့္မရရွိေသာ ေၾကာင့္ လင္းေခးတြင္ျပဳလုပ္မည့္ပဲြကို ရက္ေရြ႕ဆိုင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္ ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ RCSS ဦးေဆာင္သည့္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ (CSSU)က ဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီးအဆိုပါလူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားကိုတပ္မေတာ္မွ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ဟန္႔တားေနျခင္းႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳး အလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ(အႀကိဳ)က်င္းပရန္ စီစဥ္ျခင္းသည္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သမိုင္းအစဥ္အလာ ၊ႏိုင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာ၊အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုပဲြမ်ား၏ တရား၀င္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း အရအေရးႀကီးၿပီး အဆိုပါပဲြအား တပ္မေတာ္မွ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ ဟန္႕တားခဲ့သည့္ အတြက္ရွမ္းလူထု၏ လြတ္လပ္ေသာအျမင္သေဘာထားကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် အျပည့္အ၀ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း RCSSကသတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပမည့္ ေနရာကို အစိုးရ ၊တပ္မေတာ္တို႔ႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာေဆြးေႏြးခဲ့ ၿပီး ေတာင္ႀကီး ၊ က်ိဳင္းတံု ၊ လား႐ိႈးႏွင့္အျခားေနရာမ်ားတြင္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ လူထုေတြ႕ဆံုပဲြမ်ားက်င္းပႏိုင္ သည္ဟု အစိုးရမွသေဘာတူညီ ထားခဲ့သျဖင့္ လင္းေခးတြင္ျပဳလုပ္မည့္ ေဆြးေႏြးပဲြကို လက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

“လင္းေခးမွာလုပ္ဖို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကိုယ္တိုင္ ၾကားခ်ေပးခဲ့တာ ပဲေလ ။ရွမ္းလူမ်ိဳးအလိုက္ေတြ႕ဆံုပဲြေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ကို အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္တယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ပံပိုးမႈလည္းမရွိဘူး။ တပ္မေတာ္ကိုလည္းမလြန္ဆန္ႏိုင္ဘူး။ အဓိကကေတာ့ဗ်ာ ကိုေရးတဲ့ဇတ္ကိုမကႏိုင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ”ဟု ဦးစိုင္းေက်ာ္ ညႊန္႕ကေျပာသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ(အႀကိဳ) ေနာက္ဆံုးပဲြ က်င္းပ ႏိုင္ရန္အတြက္ RCSSဥကၠ႒က ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံစာေရးသားေပး ပို႕ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ တို႕တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ၊တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ RCSS အတြင္းေရးမွဴး(၃)ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုင္းငင္းက သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုညိွႏိႈင္းခဲ့ၿပီး အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ထံမွ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ အရသိရသည္။

RCSSဦးေဆာင္သည့္CSSUတြင္ ရွမ္းႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ၊အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားပါ၀င္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႕ ၈ဖဲြ႕ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္သာ လူမ်ိဳးအလုိက္ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိေနၿပီး ရွမ္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း ဟန္႔တားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၾကန္႔ၾကာေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply