ကိုရီးယား-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရး ဒလတံတား ပႏၷက္တင္အခမ္းအနား ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တက္ေရာက္

0
110

ဒီဇင္ဘာ ၂၄
ကိုလူသစ္

ကိုရီးယားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရံပုံေငြ(EDC)ျဖင့္တည္ေဆာက္မည့္ ကိုရီးယား-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးဒလတံတားတည္ေဆာက္ရန္ ပႏၷရိုက္အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါကိုရီးယား-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကို ပႏၷက္ေတာ္တင္ၿပီး၃လအတြင္းစတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္မည့္တံတား၏စုစုေပါင္း အရွည္သည္ ၁၈၇၂.၅မီတာ၊ေပအားျဖင့္ ၆၁၄၄ေပရွိၿပီး ေရလမ္းကင္းလြတ္အျမင့္ ၄၉မီတာ၊ေပအားျဖင့္ ၁၆၀ေပႏွင့္ ယာဥ္တစ္စီးျခင္းခံႏိုင္၀န္မွာ ၇၅တန္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေလးလမ္းသြား ေခတ္မွႀကိဳးဆိုင္း တံတားအမ်ိဳးအစား တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးဟန္ေဇာ္က ယင္းအခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားသည္။

“တည္ေဆာက္မယ့္ ဒလတံတားႀကီးဟာ စုစုေပါင္းအရွည္ 1872.5 မီတာ ေပအားျဖင့္ 6144 ေပရွိၿပီး ေရလမ္းကင္းလြတ္အျမင့္ 49 မီတာ၊ ေပအားျဖင့္ ၁၆၀ ေပျဖစ္မွာျဖစ္ၿပီး ယာဥ္တစ္စီးျခင္းခံႏိုင္၀န္အေနနဲ႔ ၇၅တန္ရွိတဲ့ ေလးလမ္းသြား ေခတ္မီႀကိဳးဆိုင္းတံတား (အမ်ိဳးအစား)ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး ဟန္ေဇာ္္က ေျပာၾကားသည္။

၄င္းဒလတံတားႀကီးၿပီးစီးသြားပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္၊တြံ႕ေတးၿမိဳ႕နယ္၊ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕ နယ္၊ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွတဆင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရခုိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသမ်ားသုိ႔အျပန္အလွန္ကူး လူးဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏို္င္ငံတကာအဆင့္မီ ဒလတံတားႀကီးတည္ေဆာက္ရာ တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွမ်ိဳးဆက္သစ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ ကုိရီးယားႏိုင္ငံမွတည္ေဆာက္ေရးကုမဏီမ်ားမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကပူးေပါင္းတည္ေ ဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ ပုံစံထုတ္လုပ္ျခင္း၊တည္ေဆာက္ျခင္းနည္း စနစ္မ်ားကိုေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတံတားတည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသုံးခ်ႏိုုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ဟန္က ေျပာၾကားသည္။

“အဆင့္ျမင့္နီးပညာျဖင့္ပုံစံထုတ္လုပ္ျခင္း၊တည္ေဆာက္ျခင္းနည္းစနစ္မ်ားကိုေလ့လာၿပီးအနာဂတ္တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ျပန္လည္အသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရယူၾကမွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေဇာ္ဟန္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါျမန္မာ-ကုိရီးယားခ်စ္ၾကည္ေရး(ဒလ)တံတားစီမံကိန္း ပႏၷက္ေတာ္တင္အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြ၊ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ၾကီး ဦး၀င္းခိုင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကိုရီးယားသံအမတ္ၾကီး၊ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကိုရီးယားျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၏၀ါ ရင့္စီးပြားေရး အႀကံေပးႏွင့္ Presidential Committee on Nwes Southrn Policy ဥကၠဌ မစၥတာကင္ေဟာင္ခ်ဳ တို႔က စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ပႏၷက္တိုင္႐ုိက္(Stand Pipe အား Vibro Hammer)ျပဳ လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo : YRG

ဒီဇင္ဘာ ၂၄
ကိုလူသစ္

ကိုရီးယားစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရံပုံေငြ(EDC)ျဖင့္တည္ေဆာက္မည့္ ကိုရီးယား-ျမန္မာ ခ်စ္ၾကည္ေရးဒလတံတားတည္ေဆာက္ရန္ ပႏၷရိုက္အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါကိုရီးယား-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးတံတားကို ပႏၷက္ေတာ္တင္ၿပီး၃လအတြင္းစတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တည္ေဆာက္မည့္တံတား၏စုစုေပါင္း အရွည္သည္ ၁၈၇၂.၅မီတာ၊ေပအားျဖင့္ ၆၁၄၄ေပရွိၿပီး ေရလမ္းကင္းလြတ္အျမင့္ ၄၉မီတာ၊ေပအားျဖင့္ ၁၆၀ေပႏွင့္ ယာဥ္တစ္စီးျခင္းခံႏိုင္၀န္မွာ ၇၅တန္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေလးလမ္းသြား ေခတ္မွႀကိဳးဆိုင္း တံတားအမ်ိဳးအစား တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးဟန္ေဇာ္က ယင္းအခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားသည္။

“တည္ေဆာက္မယ့္ ဒလတံတားႀကီးဟာ စုစုေပါင္းအရွည္ 1872.5 မီတာ ေပအားျဖင့္ 6144 ေပရွိၿပီး ေရလမ္းကင္းလြတ္အျမင့္ 49 မီတာ၊ ေပအားျဖင့္ ၁၆၀ ေပျဖစ္မွာျဖစ္ၿပီး ယာဥ္တစ္စီးျခင္းခံႏိုင္၀န္အေနနဲ႔ ၇၅တန္ရွိတဲ့ ေလးလမ္းသြား ေခတ္မီႀကိဳးဆိုင္းတံတား (အမ်ိဳးအစား)ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦး ဟန္ေဇာ္္က ေျပာၾကားသည္။

၄င္းဒလတံတားႀကီးၿပီးစီးသြားပါက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္၊တြံ႕ေတးၿမိဳ႕နယ္၊ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕ နယ္၊ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွတဆင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ရခုိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေဒသမ်ားသုိ႔အျပန္အလွန္ကူး လူးဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏို္င္ငံတကာအဆင့္မီ ဒလတံတားႀကီးတည္ေဆာက္ရာ တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံမွမ်ိဳးဆက္သစ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ား ႏွင့္ ကုိရီးယားႏိုင္ငံမွတည္ေဆာက္ေရးကုမဏီမ်ားမွကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကပူးေပါင္းတည္ေ ဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသုိ႔ပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာျဖင့္ ပုံစံထုတ္လုပ္ျခင္း၊တည္ေဆာက္ျခင္းနည္း စနစ္မ်ားကိုေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတံတားတည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္အသုံးခ်ႏိုုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္ဟန္က ေျပာၾကားသည္။

“အဆင့္ျမင့္နီးပညာျဖင့္ပုံစံထုတ္လုပ္ျခင္း၊တည္ေဆာက္ျခင္းနည္းစနစ္မ်ားကိုေလ့လာၿပီးအနာဂတ္တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ျပန္လည္အသုံးခ်ႏိုင္ေအာင္ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းရယူၾကမွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေဇာ္ဟန္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါျမန္မာ-ကုိရီးယားခ်စ္ၾကည္ေရး(ဒလ)တံတားစီမံကိန္း ပႏၷက္ေတာ္တင္အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဆြ၊ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ၾကီး ဦး၀င္းခိုင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကိုရီးယားသံအမတ္ၾကီး၊ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂိၢဳလ္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကိုရီးယားျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ၏၀ါ ရင့္စီးပြားေရး အႀကံေပးႏွင့္ Presidential Committee on Nwes Southrn Policy ဥကၠဌ မစၥတာကင္ေဟာင္ခ်ဳ တို႔က စက္ခလုတ္ႏွိပ္ ပႏၷက္တိုင္႐ုိက္(Stand Pipe အား Vibro Hammer)ျပဳ လုပ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

Photo : YRG

Leave a Reply