ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီရုံးေျမေနရာရရွိေရး ရန္ပံုေငြပြဲအျဖစ္ ႏွစ္သစ္ကူးညတြင္ IC Show က်င္းပမည္

0
57

ဒီဇင္ဘာ ၂၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ရံုးေျမေနရာရရွိေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြပြဲေတာ္အျဖစ္ ႏွစ္သစ္ကူးညပိုင္းတြင္ မႏၲလာသီရိေဘာလံုးကြင္း၌ IC Show က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ ရုံးျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ရံုးေနရာကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္ကစတင္၍ (၆) လတစ္ႀကိမ္ငွားရမ္းၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၅၉လမ္းႏွင့္ လမ္း ၆၀ ၾကားတြင္ ခ်ယ္ရီဗီလာလမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ပါတီရဲ႕ မူဝါဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ေျမေတြကို တရားဝင္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး သံုးစြဲမႈလုပ္လို႔မရဘူး။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္တဲ့ဲအထဲမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဥပေဒမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႔ ေျမကိုမသံုးရဘူးဆိုၿပီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးေျမေနရာ အတြက္ အခုလို ႏွွစ္သစ္ကူးရန္ပံုေငြဂီတပြဲေတာ္ ကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပါတီရံုးျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရံုးကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးတြင္ထားရွိသည့္အတြက္ (၆) လတစ္ႀကိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းေန ရေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား လာေရာက္တင္ျပသည့္ ျပည္သူမ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုမႈ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

IC Showပြဲအတြက္ လက္မွတ္မ်ားကို မန္းသီရိေတးသံသြင္း၊ လိႈင္းေတးသံသြင္း၊ 5o1 Fashion၊ အိုဇုန္း စတိုးတို႔အျပင္ မႏၱလာသီရိေဘာလံုးကြင္း ၀င္ေပါက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း မ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္ခံု – ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀၀)၊ ေငြက်ပ္(၅၀၀၀၀)ႏွင့္ ေငြက်ပ္(၃၀၀၀၀)တို႔ျဖစ္ၿပီး မတ္တပ္ – ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀)ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားသည္။

ရန္ပံုေငြဂီတပြဲေတာ္ၿပီးဆုံးသြားပါက ရန္ပံုေငြရရွွိမႈအေနအထား အား (၁၀) ရက္အတြင္း စာရင္းရွင္းတမ္းဖြင့္လွစ္ေၾကညာၿပီး ရံုးေျမေနရာကို ၀ယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းေျမေပၚတြင္ ပါတီ ဗဟိုမွ ခ်ထားေပးမည့္ ေငြက်ပ္သိန္း (၁၅၀) ျဖင့္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၄
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီ ရံုးေျမေနရာရရွိေရးအတြက္ ရန္ပံုေငြပြဲေတာ္အျဖစ္ ႏွစ္သစ္ကူးညပိုင္းတြင္ မႏၲလာသီရိေဘာလံုးကြင္း၌ IC Show က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ ရုံးျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ရံုးေနရာကို ၂၀၁၆ ခုနွစ္ကစတင္၍ (၆) လတစ္ႀကိမ္ငွားရမ္းၿပီး ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ၅၉လမ္းႏွင့္ လမ္း ၆၀ ၾကားတြင္ ခ်ယ္ရီဗီလာလမ္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း သိရသည္ ။

“ပါတီရဲ႕ မူဝါဒအရ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ေျမေတြကို တရားဝင္ ေလွ်ာက္ထားၿပီး သံုးစြဲမႈလုပ္လို႔မရဘူး။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္တဲ့ဲအထဲမွာလည္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဥပေဒမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႔ ေျမကိုမသံုးရဘူးဆိုၿပီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးေျမေနရာ အတြက္ အခုလို ႏွွစ္သစ္ကူးရန္ပံုေငြဂီတပြဲေတာ္ ကိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ပါတီရံုးျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုး က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရံုးကိုလည္း ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုးတြင္ထားရွိသည့္အတြက္ (၆) လတစ္ႀကိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းေန ရေသာေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ား လာေရာက္တင္ျပသည့္ ျပည္သူမ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံုမႈ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

IC Showပြဲအတြက္ လက္မွတ္မ်ားကို မန္းသီရိေတးသံသြင္း၊ လိႈင္းေတးသံသြင္း၊ 5o1 Fashion၊ အိုဇုန္း စတိုးတို႔အျပင္ မႏၱလာသီရိေဘာလံုးကြင္း ၀င္ေပါက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း မ်ားအေနျဖင့္ ထိုင္ခံု – ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀၀)၊ ေငြက်ပ္(၅၀၀၀၀)ႏွင့္ ေငြက်ပ္(၃၀၀၀၀)တို႔ျဖစ္ၿပီး မတ္တပ္ – ေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀)ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားသည္။

ရန္ပံုေငြဂီတပြဲေတာ္ၿပီးဆုံးသြားပါက ရန္ပံုေငြရရွွိမႈအေနအထား အား (၁၀) ရက္အတြင္း စာရင္းရွင္းတမ္းဖြင့္လွစ္ေၾကညာၿပီး ရံုးေျမေနရာကို ၀ယ္ယူသြားမည္ျဖစ္ကာ ယင္းေျမေပၚတြင္ ပါတီ ဗဟိုမွ ခ်ထားေပးမည့္ ေငြက်ပ္သိန္း (၁၅၀) ျဖင့္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply