ထိုင္းႏိုင္ငံမွတင္သြင္းသည့္ ဝက္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ဝက္ေစ်းကို ကြက္ထိခိုက္

0
254

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊ ၂၀၁၈

ထိုင္းႏိုင္ငံမွတင္သြင္းသည့္ ဝက္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ဝက္ေမြးျမဴသူ မ်ားႏွင့္ တပိုင္တႏိုင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ထိခိုက္ေနေၾကာင္း ဝက္ေမြးျမဴေရး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

ေဈးကြက္အတြင္း မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းသည္ အရည္အေသြးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္တင္သြင္းသည့္ ဝက္မ်ားကို အေရးယူေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းတို႔ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

“ ေဈးကြက္ထဲမွာ ယိုးဒယားဖက္ကလာတဲ့ ဝက္ေတြကို ဘယ္လိုမွ မယွဥ္ႏိုင္ဘူး။ သူတို႔ဆီက လာတဲ့ဝက္ေတြက ပိုေကာင္းတယ္။ အစာေကာင္းေကာင္းေကၽြးႏိုင္တယ္။ မ်ိဳးေကာင္းတယ္။ ေဈးက ဒီက ဝက္ေတြနဲ႔က်ေတာ့ အတူတူပဲဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ယွဥ္ဖို႔က မလြယ္ဘူး” ဝက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေနသူလည္းျဖစ္ ဝက္ေမြးျမဴေရးအသင္းတြင္လည္း လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ဦးလိႈင္ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

နယ္စပ္ဂိတ္ ၃၆ ခုမွ တင္သြင္းေနမႈသည္ တရားဝင္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ တရားမဝင္တင္သြင္းေနသူမ်ားရွိၿပီး ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တရားဝင္တင္သြင္းသည့္ ဝက္မ်ားကိုမူ အရည္အေသြးပိုင္အရ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ေမြးျမဴေသာ ဝက္မ်ားသည္ အစာေကာင္းျခင္း၊ မ်ိဳးေကာင္းျခင္း၊ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာေကာင္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေမြးျမဴသည့္ သူမ်ားမယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အစစ အရာရာ သာေနေတာ့ အသားထုတ္လုပ္သူေတြက ေကာင္းတာကိုပဲေရြးတာေပါ့။ ထိုင္းဖက္က တေန႔ကို အေကာင္ ငါးရာသြင္းတယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာ အေကာင္ ငါးရာေလ်ာ့သြားေရာ။ ေဈးေလ်ာ့တာေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။”ဟု ဦးလိႈင္ျမင့္ဦး က ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေမြးသည့္ ဝက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေမြးသည့္ ဝက္ေမြးျမဴေရး ၿခံသည္ လက္ငါးေခ်ာင္းပင္မျပည့္ဘဲ တစ္ပိုင္တႏိုင္ေမြးျမဴသူမ်ားသာ မ်ားျပားေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျပည္ပထိုင္းႏိုင္ငံကို မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းတြင္ ဝက္ေမြးျမဴေရးအတြက္ ေကၽြးသည့္ အစာေဈးႏႈန္းကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ မထိန္းႏိုင္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ျပည္တြင္းရွိ ၀က္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းမတည္ၿငိမ္ျခင္းသည္ ႏွစ္တိုင္းလိုလို အစားေဈးကြက္ အတက္ဖက္တြင္ သာရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးလိႈင္ျမင့္ဦး က ရွင္းျပသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေဈးကြက္ကိုယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသာမရဘဲ အစိုးရဖက္ကလည္း ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမေနရာမ်ားရွာေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေသာ္ေထာက္ပံ့မႈသည္ ေရတိုအေနျဖင့္ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေရရွည္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ိဳး လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – Konyo Min

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊ ၂၀၁၈

ထိုင္းႏိုင္ငံမွတင္သြင္းသည့္ ဝက္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ဝက္ေမြးျမဴသူ မ်ားႏွင့္ တပိုင္တႏိုင္ လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ထိခိုက္ေနေၾကာင္း ဝက္ေမြးျမဴေရး လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားက ေျပာသည္။

ေဈးကြက္အတြင္း မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းသည္ အရည္အေသြးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး တရားမဝင္တင္သြင္းသည့္ ဝက္မ်ားကို အေရးယူေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းတို႔ေျပာျပခ်က္အရသိရသည္။

“ ေဈးကြက္ထဲမွာ ယိုးဒယားဖက္ကလာတဲ့ ဝက္ေတြကို ဘယ္လိုမွ မယွဥ္ႏိုင္ဘူး။ သူတို႔ဆီက လာတဲ့ဝက္ေတြက ပိုေကာင္းတယ္။ အစာေကာင္းေကာင္းေကၽြးႏိုင္တယ္။ မ်ိဳးေကာင္းတယ္။ ေဈးက ဒီက ဝက္ေတြနဲ႔က်ေတာ့ အတူတူပဲဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ယွဥ္ဖို႔က မလြယ္ဘူး” ဝက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေနသူလည္းျဖစ္ ဝက္ေမြးျမဴေရးအသင္းတြင္လည္း လုပ္ကိုင္ဖူးသူ ဦးလိႈင္ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

နယ္စပ္ဂိတ္ ၃၆ ခုမွ တင္သြင္းေနမႈသည္ တရားဝင္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ တရားမဝင္တင္သြင္းေနသူမ်ားရွိၿပီး ဖမ္းဆီးေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တရားဝင္တင္သြင္းသည့္ ဝက္မ်ားကိုမူ အရည္အေသြးပိုင္အရ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ေမြးျမဴေသာ ဝက္မ်ားသည္ အစာေကာင္းျခင္း၊ မ်ိဳးေကာင္းျခင္း၊ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာေကာင္းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေမြးျမဴသည့္ သူမ်ားမယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

“အစစ အရာရာ သာေနေတာ့ အသားထုတ္လုပ္သူေတြက ေကာင္းတာကိုပဲေရြးတာေပါ့။ ထိုင္းဖက္က တေန႔ကို အေကာင္ ငါးရာသြင္းတယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာ အေကာင္ ငါးရာေလ်ာ့သြားေရာ။ ေဈးေလ်ာ့တာေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။”ဟု ဦးလိႈင္ျမင့္ဦး က ေျပာသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေမြးသည့္ ဝက္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေမြးသည့္ ဝက္ေမြးျမဴေရး ၿခံသည္ လက္ငါးေခ်ာင္းပင္မျပည့္ဘဲ တစ္ပိုင္တႏိုင္ေမြးျမဴသူမ်ားသာ မ်ားျပားေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျပည္ပထိုင္းႏိုင္ငံကို မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းတြင္ ဝက္ေမြးျမဴေရးအတြက္ ေကၽြးသည့္ အစာေဈးႏႈန္းကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ မထိန္းႏိုင္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ျပည္တြင္းရွိ ၀က္ေစ်းႏႈန္း ေစ်းမတည္ၿငိမ္ျခင္းသည္ ႏွစ္တိုင္းလိုလို အစားေဈးကြက္ အတက္ဖက္တြင္ သာရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးလိႈင္ျမင့္ဦး က ရွင္းျပသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံေဈးကြက္ကိုယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဆိုပါက ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားသာမရဘဲ အစိုးရဖက္ကလည္း ေမြးျမဴေရးလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမေနရာမ်ားရွာေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ထိုသို႔ေသာ္ေထာက္ပံ့မႈသည္ ေရတိုအေနျဖင့္ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ေရရွည္ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ိဳး လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – Konyo Min

Leave a Reply