စစ္ေရး ရပ္ဆိုင္းထားမႈအတြင္း ရွမ္းေျမာက္တြင္ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမရွိ ဟု တပ္မေတာ္ေျဖရွင္း

0
119

ဒီဇင္ဘာ ၂၆
ေက်ာ္သူျမင့္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနသည္ဟု တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖဲြ႕အခ်ိဳ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွာ မွားယြင္းေနၿပီး အဆိုပါတိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမရွိခဲ့ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ျငင္းဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီတုိ႕ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္မွ ယင္းေန႔မွစတင္ကာ ဧၿပီ ၃၀ အထိ ရွမ္းေျမာက္ေဒသအပါအဝင္ စစ္တိုင္း ၅ ခုတြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ရပ္ဆိုင္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည္ဟု ေၾကညာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊေမာ္ေက်း႐ြာအနီးတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္နံနက္ပိုင္းက တပ္မေတာ္မွ တပ္မ ၁၁၊ ခမရ ၂၁၉က ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာသည္ဟု ပေလာင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး TNLA က ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

“ဒီဇင္ဘာ ၂၁ရက္ကစၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့စစ္တုိင္းေတြမွာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမလုပ္ပါဘူး။ တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားတာမရွိပါဘူး” ဟု ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓတ္စစ္ဆင္ေရး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၂၀တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿပီးေျမာက္ရန္ သႏၷိဠာန္ခ်ထားၿပီး အဆိုပါထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ထိခိုက္မႈရွိေစေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္သည္။

အလားတူ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ပူးေပါင္း၍ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP ၏ ယာယီစစ္စခန္း တစ္ခုအား တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ယင္းတုိက္ပဲြျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း ေနာင္ေကာ္႐ြာမွတပ္မေတာ္ ခမရ ၁၄၅ က လက္နက္ႀကီး ပစ္ကူေပးခဲ့ေၾကာင္း SSPP သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းအရာရွိတစ္ဦးက ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကိုမဆို ကူညီတိုက္ခိုက္ေပးမႈမ်ားမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆို သည္။

“သူတို႔ျခင္း အင္အားတည္ေဆာက္တာ နယ္ေျမတည္ေဆာက္တာေတြေၾကာင့္ ထိေတြ႕တိုက္ပဲြ ေတြျဖစ္တာေနမွာပါ။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တစ္ဖက္ဖက္ကေန ကူညီေပးတာေတြမရွိပါဘူး”ဟု အဆိုပါအရာရွိက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေ႐ွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္း နယ္ေျမမ်ား ေလးလေက်ာ္ၾကာ စစ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈ ရပ္ဆိုင္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ သေဘာထားေၾကျငာ ထားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၆
ေက်ာ္သူျမင့္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ေနသည္ဟု တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖဲြ႕အခ်ိဳ႕၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမွာ မွားယြင္းေနၿပီး အဆိုပါတိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းမရွိခဲ့ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ျငင္းဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီတုိ႕ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္မွ ယင္းေန႔မွစတင္ကာ ဧၿပီ ၃၀ အထိ ရွမ္းေျမာက္ေဒသအပါအဝင္ စစ္တိုင္း ၅ ခုတြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ရပ္ဆိုင္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမည္ဟု ေၾကညာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေ႐ႊေမာ္ေက်း႐ြာအနီးတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္နံနက္ပိုင္းက တပ္မေတာ္မွ တပ္မ ၁၁၊ ခမရ ၂၁၉က ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္လာသည္ဟု ပေလာင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး TNLA က ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

“ဒီဇင္ဘာ ၂၁ရက္ကစၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့စစ္တုိင္းေတြမွာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမလုပ္ပါဘူး။ တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားတာမရွိပါဘူး” ဟု ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓတ္စစ္ဆင္ေရး ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၂၀၂၀တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿပီးေျမာက္ရန္ သႏၷိဠာန္ခ်ထားၿပီး အဆိုပါထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ထိခိုက္မႈရွိေစေၾကာင္း ၎က သံုးသပ္သည္။

အလားတူ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS ပူးေပါင္း၍ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP ၏ ယာယီစစ္စခန္း တစ္ခုအား တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး ယင္းတုိက္ပဲြျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း ေနာင္ေကာ္႐ြာမွတပ္မေတာ္ ခမရ ၁၄၅ က လက္နက္ႀကီး ပစ္ကူေပးခဲ့ေၾကာင္း SSPP သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္၍ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းအရာရွိတစ္ဦးက ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မည္သည့္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကိုမဆို ကူညီတိုက္ခိုက္ေပးမႈမ်ားမရွိေၾကာင္း ျငင္းဆို သည္။

“သူတို႔ျခင္း အင္အားတည္ေဆာက္တာ နယ္ေျမတည္ေဆာက္တာေတြေၾကာင့္ ထိေတြ႕တိုက္ပဲြ ေတြျဖစ္တာေနမွာပါ။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တစ္ဖက္ဖက္ကေန ကူညီေပးတာေတြမရွိပါဘူး”ဟု အဆိုပါအရာရွိက ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္မွ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေ႐ွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္း နယ္ေျမမ်ား ေလးလေက်ာ္ၾကာ စစ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈ ရပ္ဆိုင္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ သေဘာထားေၾကျငာ ထားသည္။

Leave a Reply