မူးယစ္ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ား ျပည္ထဲေရးလက္ေအာက္မွ လူကယ္ျပန္ဝန္ႀကီး႒ာန လက္ေအာက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ြ႕ထား

0
143

ဒီဇင္ဘာ ၂၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မူးယစ္ေဆးျဖတ္သည့္ စခန္းမ်ားအား လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္ လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ထားေၾကာင္း လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာသည္။

“မူးယစ္ျပန္ထူစခန္းေတြက ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္နိုင္တာ ေတာ္ေတာ္နည္းေနတယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္ တစ္ခုခ်င္းစီကို အခုကစၿပီးေတာ့ အေျခခံကစၿပီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ရတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေပၚလာမွာပါ။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ စခန္းဘယ္နွခုေလာက္လႊဲမလဲ။ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီိးဌာနမွာ ရွိတဲ့ လူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းအားလံုးကို လႊဲထားတာရွိတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို စီိစစ္ၿပိီးေဆာင္ရြက္ေနဆဲကာလျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာသည္။

အဆိုပါစခန္းမ်ားအား လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္သို႔ေရာက္ ရွိလာပါ မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ထို႔ျပင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးအေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ကေျပာသည္။

မူးယစ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို အထူးဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေန သည့္အတြက္ ယင္းစခန္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ မြမ္းမံမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အသစ္ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ National Workshop on Policy and Development အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေခတၱနားခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ အထက္ပါအတိုင္းျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သာမန္မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲေနသူမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားသို႔ အဖမ္းခံစရာ မလိုပဲ လာေရာက္ေဆးျဖတ္နိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာသည္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးကို နွိမ္နွင္းေနသည့္ အတြက္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္တဲ့ သူေတြမ်ားလာတယ္။တရား၀င္ျဖတ္လို႔ရလာတယ္။ျဖတ္ၿပီးတာနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို ဆက္မွာ ေဆးျဖတ္လိုက္ရင္ အထမ္းမခံရဘူးဆိုတာကေတာ့ ဥပေဒအတိုင္းဆက္သြား မယ္။ဥပေဒအတိုင္းပဲသြားမယ္ဆိုရင္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္သြားရင္ေတာ့ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ ကားမႈတို႔ဘာတို႔ဆက္သြားရင္ေတာ့ ဥပေဒအရခံရမွာေပါ့။ သူသံုးဖို႔အတြက္ မျပတ္ခင္မွာ သံုးလို႔ရတဲ့ ပမာဏေလာက္ကို အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားတာရွိတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၆
ယဥ္ေကႏြယ္

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ မူးယစ္ေဆးျဖတ္သည့္ စခန္းမ်ားအား လူမႈ၀န္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္ လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ထားေၾကာင္း လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာသည္။

“မူးယစ္ျပန္ထူစခန္းေတြက ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္နိုင္တာ ေတာ္ေတာ္နည္းေနတယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္ တစ္ခုခ်င္းစီကို အခုကစၿပီးေတာ့ အေျခခံကစၿပီး ျပန္လည္ျပဳျပင္ရတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေပၚလာမွာပါ။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ စခန္းဘယ္နွခုေလာက္လႊဲမလဲ။ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီိးဌာနမွာ ရွိတဲ့ လူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းအားလံုးကို လႊဲထားတာရွိတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို စီိစစ္ၿပိီးေဆာင္ရြက္ေနဆဲကာလျဖစ္တယ္” ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာသည္။

အဆိုပါစခန္းမ်ားအား လူကယ္ျပန္၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္သို႔ေရာက္ ရွိလာပါ မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ထို႔ျပင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးအေနျဖင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအး ကေျပာသည္။

မူးယစ္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို အထူးဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေန သည့္အတြက္ ယင္းစခန္းမ်ားကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ မြမ္းမံမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အသစ္ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ National Workshop on Policy and Development အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေခတၱနားခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ အထက္ပါအတိုင္းျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ သာမန္မူးယစ္ေဆး၀ါးစြဲေနသူမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္စခန္းမ်ားသို႔ အဖမ္းခံစရာ မလိုပဲ လာေရာက္ေဆးျဖတ္နိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးကေျပာသည္။

“မူးယစ္ေဆး၀ါးကို နွိမ္နွင္းေနသည့္ အတြက္ မူးယစ္ေဆးျဖတ္တဲ့ သူေတြမ်ားလာတယ္။တရား၀င္ျဖတ္လို႔ရလာတယ္။ျဖတ္ၿပီးတာနဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို ဆက္မွာ ေဆးျဖတ္လိုက္ရင္ အထမ္းမခံရဘူးဆိုတာကေတာ့ ဥပေဒအတိုင္းဆက္သြား မယ္။ဥပေဒအတိုင္းပဲသြားမယ္ဆိုရင္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိတယ္။ သတ္မွတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္သြားရင္ေတာ့ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ ကားမႈတို႔ဘာတို႔ဆက္သြားရင္ေတာ့ ဥပေဒအရခံရမွာေပါ့။ သူသံုးဖို႔အတြက္ မျပတ္ခင္မွာ သံုးလို႔ရတဲ့ ပမာဏေလာက္ကို အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားတာရွိတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

Leave a Reply