နိုင္ငံေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္မွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေက်ာက္မ်က္နွင့္ လက္ဝတ္ရတနာအေခ်ာထည္ျပပြဲျပဳလုပ္မည္

0
109

ဒီဇင္ဘာ ၂၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ရတနာေမာလ္ ေက်ာက္မ်က္ေဈးတြင္ နိုင္ငံေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္မွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေက်ာက္မ်က္နွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ အေခ်ာထည္ျပပြဲ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေက်ာက္မ်က္နွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ အေခ်ာထည္ျပပြဲအား မႏၲေလး ရတနာေမာလ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ က ဦးေဆာင္၍ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီေက်ာက္မ်က္ပြဲကို မႏၲေလးမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္လုပ္တာပါ ။ အရင္တုန္းက မလုပ္ဖူးပါဘူး ။ အခုရတနာကုန္သည္ေတြ ေပါင္းစံုၿပီးမွ ခုလိုပြဲေလးလုပ္တာပါ ။ အရင္က မႏၲေလးမွာ နိုင္ငံတကာပြဲကို မလုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေဈးကြက္မရွိသလိုျဖစ္ေနတယ္ ။ အခုက်ေတာ့ ကမ႓ာကသိေအာင္ ဒီပြဲေလးလုပ္တဲ့သေဘာပါ” ဟု မႏၲေလး ရတနာေမာလ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚစန္းစန္းဝင္း က ေျပာသည္။

ျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပု ၊ ေက်ာက္ပန္းခ်ီ ၊ ပတၱျမား ၊ နီလာ ၊ ပုလဲ စသည့္ ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာထည္မ်ားအားေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၄၀၀) နီးပါး ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အျပင္ နိုင္ငံျခားေငြေပးေခ်မႈမ်ား နွင့္ အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း One stop service ျဖင့္ေဆာင္ရပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး ရတနာေမာလ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၆
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ ရတနာေမာလ္ ေက်ာက္မ်က္ေဈးတြင္ နိုင္ငံေပါင္း (၁၀၀) ေက်ာ္မွ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚ၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေက်ာက္မ်က္နွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ အေခ်ာထည္ျပပြဲ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေက်ာက္မ်က္နွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ အေခ်ာထည္ျပပြဲအား မႏၲေလး ရတနာေမာလ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ က ဦးေဆာင္၍ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“ဒီေက်ာက္မ်က္ပြဲကို မႏၲေလးမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္လုပ္တာပါ ။ အရင္တုန္းက မလုပ္ဖူးပါဘူး ။ အခုရတနာကုန္သည္ေတြ ေပါင္းစံုၿပီးမွ ခုလိုပြဲေလးလုပ္တာပါ ။ အရင္က မႏၲေလးမွာ နိုင္ငံတကာပြဲကို မလုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ ေဈးကြက္မရွိသလိုျဖစ္ေနတယ္ ။ အခုက်ေတာ့ ကမ႓ာကသိေအာင္ ဒီပြဲေလးလုပ္တဲ့သေဘာပါ” ဟု မႏၲေလး ရတနာေမာလ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚစန္းစန္းဝင္း က ေျပာသည္။

ျပပြဲတြင္ ေက်ာက္စိမ္းပန္းပု ၊ ေက်ာက္ပန္းခ်ီ ၊ ပတၱျမား ၊ နီလာ ၊ ပုလဲ စသည့္ ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာထည္မ်ားအားေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ခန္းေပါင္း (၄၀၀) နီးပါး ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔အျပင္ နိုင္ငံျခားေငြေပးေခ်မႈမ်ား နွင့္ အခြန္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း One stop service ျဖင့္ေဆာင္ရပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလး ရတနာေမာလ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ က သိရသည္။

Leave a Reply