၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ မန္းတိုင္းအတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ လူ (၇၀၀) ေက်ာ္ေသဆံုး

0
425

မႏၱေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္အတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆ မႈေၾကာင့္ လူ (၇၈၉) ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး (၃၅၆၅) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း အမွတ္ (၁၄) ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲ က သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ယာဥ္တိုက္မႈ (၂၂၃၃) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆိုင္ကယ္နွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ပြားမႈ (၁၅၃၆) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆိုင္ကယ္နဲ႔ျဖစ္တဲ့အမႈေတြကေတာ္ေတာ္မ်ားလာတယ္ ။ ဆိုင္ကယ္ စီးတဲ့ သူေတြမ်ားေတာ့ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ အျခားယာဥ္နဲ႔ တိုက္တယ္ ။ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ လူကိုတိုက္တယ္ ။ ဆိုင္ကယ္အခ်င္းခ်င္းတိုက္တယ္ ။ မဆင္မခ်င္ေမာင္းနွင္တာေတြေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္တာေတြမ်ားတယ္” ဟု အမွတ္ (၁၄) ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲ က တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ယာဥ္တိုက္မႈ (၂၂၃၃) မႈတြင္ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈ ျပင္ဦးလြင္ ခ႐ိုင္သည္ (၅၅၉)ခုျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ဆည္ ခ႐ိုင္သည္ (၄၂၁)ခုျဖင့္ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႔၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

 

မႏၱေလး ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္အတြင္း ယာဥ္မေတာ္တဆ မႈေၾကာင့္ လူ (၇၈၉) ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး (၃၅၆၅) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း အမွတ္ (၁၄) ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲ က သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ယာဥ္တိုက္မႈ (၂၂၃၃) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆိုင္ကယ္နွင့္ ဆက္စပ္ျဖစ္ပြားမႈ (၁၅၃၆) မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆိုင္ကယ္နဲ႔ျဖစ္တဲ့အမႈေတြကေတာ္ေတာ္မ်ားလာတယ္ ။ ဆိုင္ကယ္ စီးတဲ့ သူေတြမ်ားေတာ့ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ အျခားယာဥ္နဲ႔ တိုက္တယ္ ။ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ လူကိုတိုက္တယ္ ။ ဆိုင္ကယ္အခ်င္းခ်င္းတိုက္တယ္ ။ မဆင္မခ်င္ေမာင္းနွင္တာေတြေၾကာင့္ ယာဥ္တိုက္တာေတြမ်ားတယ္” ဟု အမွတ္ (၁၄) ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႕ခြဲ က တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ယာဥ္တိုက္မႈ (၂၂၃၃) မႈတြင္ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္အတြင္း ယာဥ္တိုက္မႈ ျပင္ဦးလြင္ ခ႐ိုင္သည္ (၅၅၉)ခုျဖင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ဆည္ ခ႐ိုင္သည္ (၄၂၁)ခုျဖင့္ဒုတိယ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ယာဥ္ထိန္းရဲ တပ္ဖြဲ႔၏ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရသိရသည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply