ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္ျပင္ပ ၿမိဳ႕နယ္၁၁ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕၀င္ အဆင့္ျမင့္ တိုးဂိတ္မ်ားကို မတ္လတြင္အၿပီး တည္ေဆာက္မည္

0
186

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္ျပင္ပ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕အ၀င္အဆင့္ျမင့္တိုးဂိတ္မ်ားကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မကုန္မွီ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အၿပီး တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနႏိုင္ဦးကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မကုန္ခင္အၿပီးတည္ေဆာက္ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ဘက္က မသံုးသင့္တာမသံုးရေအာင္ ဘတ္ဂ်တ္ကုိ ထိန္းညိွၿပီးခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာပါ။ က်န္တာကေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရရဲ႕ဌာနဆိုင္ရာေတြကဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားရမွာပါ” ဟုဦးေနႏိုင္ဦးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္ျပင္ပၿမိဳ႕နယ္၁၁ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ ေမွာ္ဘီ ၊ တိုက္ႀကီး ၊ လွည္းကူး ၊ ထန္းတပင္ ၊ သန္လ်င္ ၊ေက်ာက္တန္း ၊ခရမ္း ၊သံုးခြ ၊ တြံေတး ၊ကြမ္းၿခံကုန္း ႏွင့္ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

အ၀င္တိုးဂိတ္အေရအတြက္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လ်ာထား ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကေျပာဆိုျခင္းမရွိေပ။

“လမ္းကက်ဥ္းတယ္။ ေပသံုးဆယ္ေလာက္ပဲရွိတာ အခု ဒလဘက္ကေန ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕အထြက္အထိကို ၿမိဳ႕၀င္ဂိတ္ ေၾကးေကာက္တဲ့ေနရာ ၆ခု ရွိတယ္။ လိုင္းကားေတြေရာ အျခားကားေတြေရာနဲ႔ပါ အခုေတာင္ဂိတ္မွာ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း ပိတ္တယ္ ။ အဆင့္ျမွင့္တင္တယ္ဆိုလည္း လမ္းေတြေကာင္းမလာရင္ ၊ ဂိတ္မွာၾကာေနရင္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔ မႈေတြ ျဖစ္မွာပဲစိုးတယ္”ဟု ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ ဦးေအာင္ဘိုကေျပာသည္။

ၿမိဳ႕အ၀င္တိုးဂိတ္ေဆာက္လုပ္လိုသည့္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါတင္သြင္းလိုပါက ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၊ စည္ပင္သာယာအဖဲြ႕႐ံုး ၊အင္ဂ်င္နီယာဌာနတြင္ တင္ဒါစာရြက္မ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၁၅ရက္ေန႔မွစတင္၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၇က္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာထည့္သြင္းထားသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၈ ၊၂၀၁၈

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္ျပင္ပ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၁ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕အ၀င္အဆင့္ျမင့္တိုးဂိတ္မ်ားကို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မကုန္မွီ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အၿပီး တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနႏိုင္ဦးကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္မကုန္ခင္အၿပီးတည္ေဆာက္ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ဘက္က မသံုးသင့္တာမသံုးရေအာင္ ဘတ္ဂ်တ္ကုိ ထိန္းညိွၿပီးခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာပါ။ က်န္တာကေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရရဲ႕ဌာနဆိုင္ရာေတြကဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားရမွာပါ” ဟုဦးေနႏိုင္ဦးကေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာနယ္နမိတ္ျပင္ပၿမိဳ႕နယ္၁၁ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည့္ ေမွာ္ဘီ ၊ တိုက္ႀကီး ၊ လွည္းကူး ၊ ထန္းတပင္ ၊ သန္လ်င္ ၊ေက်ာက္တန္း ၊ခရမ္း ၊သံုးခြ ၊ တြံေတး ၊ကြမ္းၿခံကုန္း ႏွင့္ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

အ၀င္တိုးဂိတ္အေရအတြက္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွသတ္မွတ္ေပးထားသည့္ လ်ာထား ဘတ္ဂ်တ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကေျပာဆိုျခင္းမရွိေပ။

“လမ္းကက်ဥ္းတယ္။ ေပသံုးဆယ္ေလာက္ပဲရွိတာ အခု ဒလဘက္ကေန ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕အထြက္အထိကို ၿမိဳ႕၀င္ဂိတ္ ေၾကးေကာက္တဲ့ေနရာ ၆ခု ရွိတယ္။ လိုင္းကားေတြေရာ အျခားကားေတြေရာနဲ႔ပါ အခုေတာင္ဂိတ္မွာ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း ပိတ္တယ္ ။ အဆင့္ျမွင့္တင္တယ္ဆိုလည္း လမ္းေတြေကာင္းမလာရင္ ၊ ဂိတ္မွာၾကာေနရင္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆို႔ မႈေတြ ျဖစ္မွာပဲစိုးတယ္”ဟု ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္သူ ဦးေအာင္ဘိုကေျပာသည္။

ၿမိဳ႕အ၀င္တိုးဂိတ္ေဆာက္လုပ္လိုသည့္ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တင္ဒါတင္သြင္းလိုပါက ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္ ၊ စည္ပင္သာယာအဖဲြ႕႐ံုး ၊အင္ဂ်င္နီယာဌာနတြင္ တင္ဒါစာရြက္မ်ားကို ဇန္န၀ါရီ ၁၅ရက္ေန႔မွစတင္၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅၇က္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားတင္သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေၾကညာထည့္သြင္းထားသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply