ကန္စြန္းဥအား ျပည္ပပို႔ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားရွိ

0
172

ဒီဇင္ဘာ၂၇
ေမစု

ကန္းစြန္းဥ သီးႏွံအား ျပည္ပပို႔ကုန္အျဖစ္ ကမ္းလွမ္းေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိလာၿပီး တင္ပို႕ႏိုင္ရန္အေျခအေန မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ႏွင့္ စားသုံးမႈျမွင့္တင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က အထြက္ႏႈန္းေကာင္းမည့္ မ်ိဳးမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ေဆာင္ လ်ွက္ရွိေနေၾကာင္း ေညာင္ႏွစ္ပင္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဌာန မွသိရသည္။

ေညာင္ႏွစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန ဇုံအတြင္း ကန္းစြန္းဥ မ်ိဳးကြဲ ၅ခုအား စမ္းသပ္ စိုက္ပ်ိဳးေနၿပီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္သည့္ ေတာင္သူ မ်ားအတြက္ မ်ိဳးကိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးသြားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

” ကန္းစြန္ဥ စိုက္ပ်ိဳးသူေတြကို တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္း ထုတ္လုပ္မႈသင္တန္း ေတြကို က်ြန္မတို႕က ေတာင္သူေတြကို လုပ္ေပးသြားဖို႔ရွိပါတယ္။ အမွန္တိုင္းေျပာရ ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကန္းစြန္းဥကို စားသုံးမႈအရမ္းနည္းေနပါတယ္။ စားသုံးမႈပုံစံကလည္း ကန္းစြန္းဥေၾကာ္ ကန္းစြန္းဥျပဳတ္နဲ႕ ကန္းစြန္းဥဖုတ္ ေလာက္ပဲ သုံးမ်ိဳးပဲလုပ္စားၾကတယ္။ အျခားလုပ္ႏိုင္တာေတြလည္းရွိေသးတယ္ ဆိုတာက်ြန္မတို႕က ပညာေပးရမွာပါ။ ကန္းစြန္းဥ သၾကား ၊ကန္းစြန္းဥမႈန္႔ နဲ႔ လုပ္တဲ့မုန္႔ ၊ ယို၊ အရက္ အစရွိတာေတြအမ်ားၾကီး လုပ္လို႔ရတယ္ဆိုတာ လည္း သင္တန္းေတြေပးသြားမွာပါ။ေနာက္ပိုင္း က်ရင္ႏိုင္ငံတကာ ကိုျမန္မာ ကန္စြန္းဥဆိုၿပီး ထိုးေဖာက္ဖို႔ ၾကိဳးစားသြားမွာပါ” ဟု UMI အေထြေထြသမဝါယမ အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသဥၹာဝင္းျပည့္ေက်ာ္ ကေျပာသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ကန္းစြန္းဥကို အဓိကသီးႏွံ အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ိုင္ငံက စိုက္ပ်ိဳးလ်ွက္ရွိၿပီး တစ္ရာသီမ်ွသာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္၍ လုံေလာက္မႈမရွိ ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ျခားႏိုင္ငံမ်ား မွတင္သြင္းလ်ွက္ရွိ ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လည္း တင္သြင္းေပးႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန သို႔လာေရာက္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ႏွင့္ ကန္းစြန္းဥျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ဂ်ပန္အရက္သည္ ၎တို႔ေဒသတြင္ နာမည္ၾကီးေက်ာ္ၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

အေမရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းဇုံသည္ ကန္းစြန္းဥသီးႏွံ ၏ မူလေဒသျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပား ႏွင့္ ျမန္မာအပါအဝင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ရွိၿပီး ကစီဓာတ္ႀကြယ္ဝေသာ အာဟာရေပးသည့္ သီးႏွံျဖစ္၍ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္လခန္႔ မွ ေလးလခန္႔ နီးပါး မ်ိဳးစိတ္အလိုက္သက္တမ္း ရွိၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းေမွာ္ဘီ ႏွင့္ တိုက္ၾကီး ေဒသမ်ားတြင္ ကန္းစြန္းဥ စိုက္ဧက ၈၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ရွိ၍ ျမန္မာမ်ိဳး ကန္းစြန္းဥ တစ္ပိႆလ်ွင္ ၇၀၀က်ပ္ မွ ၁၄၀၀က်ပ္ ႏွင့္ ယိုးဒယားမွ ဝင္လာေသာကန္စြန္းဥ မ်ိဳး တစ္ပိႆလ်ွင္ ၂၀၀၀က်ပ္ ေစ်းအထိ ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

ကန္စြန္းဥစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္စားသုံးမႈျမွင့္တင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ အသိပညာ ေပးျခင္းကိုလည္း ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Gandamar whole Sale ရွိ Gandamar ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ၂၇
ေမစု

ကန္းစြန္းဥ သီးႏွံအား ျပည္ပပို႔ကုန္အျဖစ္ ကမ္းလွမ္းေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားရွိလာၿပီး တင္ပို႕ႏိုင္ရန္အေျခအေန မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈ ႏွင့္ စားသုံးမႈျမွင့္တင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က အထြက္ႏႈန္းေကာင္းမည့္ မ်ိဳးမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ေဆာင္ လ်ွက္ရွိေနေၾကာင္း ေညာင္ႏွစ္ပင္ စမ္းသပ္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးဌာန မွသိရသည္။

ေညာင္ႏွစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန ဇုံအတြင္း ကန္းစြန္းဥ မ်ိဳးကြဲ ၅ခုအား စမ္းသပ္ စိုက္ပ်ိဳးေနၿပီး စိုက္ပ်ိဳးျခင္သည့္ ေတာင္သူ မ်ားအတြက္ မ်ိဳးကိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးသြားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္းသိရသည္။

” ကန္းစြန္ဥ စိုက္ပ်ိဳးသူေတြကို တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသင္တန္း ထုတ္လုပ္မႈသင္တန္း ေတြကို က်ြန္မတို႕က ေတာင္သူေတြကို လုပ္ေပးသြားဖို႔ရွိပါတယ္။ အမွန္တိုင္းေျပာရ ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကန္းစြန္းဥကို စားသုံးမႈအရမ္းနည္းေနပါတယ္။ စားသုံးမႈပုံစံကလည္း ကန္းစြန္းဥေၾကာ္ ကန္းစြန္းဥျပဳတ္နဲ႕ ကန္းစြန္းဥဖုတ္ ေလာက္ပဲ သုံးမ်ိဳးပဲလုပ္စားၾကတယ္။ အျခားလုပ္ႏိုင္တာေတြလည္းရွိေသးတယ္ ဆိုတာက်ြန္မတို႕က ပညာေပးရမွာပါ။ ကန္းစြန္းဥ သၾကား ၊ကန္းစြန္းဥမႈန္႔ နဲ႔ လုပ္တဲ့မုန္႔ ၊ ယို၊ အရက္ အစရွိတာေတြအမ်ားၾကီး လုပ္လို႔ရတယ္ဆိုတာ လည္း သင္တန္းေတြေပးသြားမွာပါ။ေနာက္ပိုင္း က်ရင္ႏိုင္ငံတကာ ကိုျမန္မာ ကန္စြန္းဥဆိုၿပီး ထိုးေဖာက္ဖို႔ ၾကိဳးစားသြားမွာပါ” ဟု UMI အေထြေထြသမဝါယမ အသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚသဥၹာဝင္းျပည့္ေက်ာ္ ကေျပာသည္။

ကမာၻေပၚတြင္ ကန္းစြန္းဥကို အဓိကသီးႏွံ အေနျဖင့္ ဂ်ပန္ိုင္ငံက စိုက္ပ်ိဳးလ်ွက္ရွိၿပီး တစ္ရာသီမ်ွသာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္၍ လုံေလာက္မႈမရွိ ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ျခားႏိုင္ငံမ်ား မွတင္သြင္းလ်ွက္ရွိ ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လည္း တင္သြင္းေပးႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန သို႔လာေရာက္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း ႏွင့္ ကန္းစြန္းဥျဖင့္ျပဳလုပ္ေသာ ဂ်ပန္အရက္သည္ ၎တို႔ေဒသတြင္ နာမည္ၾကီးေက်ာ္ၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

အေမရိကတိုက္ အလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းဇုံသည္ ကန္းစြန္းဥသီးႏွံ ၏ မူလေဒသျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႕ႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပား ႏွင့္ ျမန္မာအပါအဝင္ စိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ရွိၿပီး ကစီဓာတ္ႀကြယ္ဝေသာ အာဟာရေပးသည့္ သီးႏွံျဖစ္၍ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္လခန္႔ မွ ေလးလခန္႔ နီးပါး မ်ိဳးစိတ္အလိုက္သက္တမ္း ရွိၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းေမွာ္ဘီ ႏွင့္ တိုက္ၾကီး ေဒသမ်ားတြင္ ကန္းစြန္းဥ စိုက္ဧက ၈၀၀၀ မွ ၁၀၀၀၀ ခန္႔ရွိ၍ ျမန္မာမ်ိဳး ကန္းစြန္းဥ တစ္ပိႆလ်ွင္ ၇၀၀က်ပ္ မွ ၁၄၀၀က်ပ္ ႏွင့္ ယိုးဒယားမွ ဝင္လာေသာကန္စြန္းဥ မ်ိဳး တစ္ပိႆလ်ွင္ ၂၀၀၀က်ပ္ ေစ်းအထိ ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

ကန္စြန္းဥစိုက္ပ်ိဳးျခင္းျမွင့္တင္ရန္ ႏွင့္စားသုံးမႈျမွင့္တင္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈအေနျဖင့္ အသိပညာ ေပးျခင္းကိုလည္း ဒီဇင္ဘာ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ရွိ Gandamar whole Sale ရွိ Gandamar ခန္းမတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Leave a Reply