ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ မွ ဌာနဆိုင္ရာ (၃) ဖြဲ႕မတက္ေရာက္သည့္အေပၚ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ က သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးထံတိုင္ၾကားသြားမည္

0
104

ဒီဇင္ဘာ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ နွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ မွ ဌာနဆိုင္ရာ (၃) ဖြဲ႕မတက္ေရာက္သည့္အေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးထံတိုင္ၾကားသြားမည္ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ နွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ၊ ခရိုင္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ က ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

“တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွာပါတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ ကိုးဦးလံုးကို ကြ်န္ေတာ္ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္ ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းဟာ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဝန္ႀကီးဌာနအလုပ္ကိုမွ အလုပ္လို႔ထင္ရင္ေတာ့ အဲ့ဒီ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ေျပာၿပီးေတာ့ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပ်က္ကြက္လဲဆိုတာ တင္ခိုင္းရမယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း က ေျပာသည္။

ဌာနဆိုင္ရာ (၉) ဦးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴး ၊ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ၊ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒအရာရွိ ၊ တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တို႔ျဖစ္သည္။

ထိုဌာနဆိုင္ရာ (၉) ဦးထဲမွ တိုင္းပညာေရးဦးစီးမွဴး ကိုယ္စားတက္ေရာက္ျခင္း ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ကိုယ္စားတက္ေရာက္ျခင္း နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး က ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ ရွိခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္းညႊန္ၾကားၿပီးသား ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မည္သည့္ဝန္ႀကီးဌာနကမဆို တာဝန္ေပးအပ္နိုင္တယ္လို႔ ပါၿပီးသား တခ်ိဳ႕ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ေကာ္မရွင္က ငါတို႔မိခင္ဌာနမဟုတ္ဘူး ။ငါတို႔ အေလးဂရုစိုက္စရာမဟုတ္ဘူး ။ လုပ္ခ်င္မွ လုပ္မယ္ လာခ်င္မွ လာမယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံ ” ဟု ဦးလွသိန္း က ဆက္လက္ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတြင္ အမ်ားယံုၾကည္ေလးစားျခင္းခံရေသာပုဂၢိဳလ္ (၆) ဦး ၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမွ (၉) ဦး နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ (၁) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ နွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ မွ ဌာနဆိုင္ရာ (၃) ဖြဲ႕မတက္ေရာက္သည့္အေပၚ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးထံတိုင္ၾကားသြားမည္ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္ ။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ နွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ၊ ခရိုင္ ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔ က ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ။

“တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္မွာပါတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာ ကိုးဦးလံုးကို ကြ်န္ေတာ္ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္ ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းဟာ ျမန္မာနိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဝန္ႀကီးဌာနအလုပ္ကိုမွ အလုပ္လို႔ထင္ရင္ေတာ့ အဲ့ဒီ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ ေျပာၿပီးေတာ့ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပ်က္ကြက္လဲဆိုတာ တင္ခိုင္းရမယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးလွသိန္း က ေျပာသည္။

ဌာနဆိုင္ရာ (၉) ဦးတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ၊ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ တိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴး ၊ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ၊ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒအရာရွိ ၊ တိုင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး တို႔ျဖစ္သည္။

ထိုဌာနဆိုင္ရာ (၉) ဦးထဲမွ တိုင္းပညာေရးဦးစီးမွဴး ကိုယ္စားတက္ေရာက္ျခင္း ၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန တိုင္းဦးစီးမွဴး ကိုယ္စားတက္ေရာက္ျခင္း နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရံုး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး က ပ်က္ကြက္ျခင္းတို႔ ရွိခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္းညႊန္ၾကားၿပီးသား ေကာ္မရွင္လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မည္သည့္ဝန္ႀကီးဌာနကမဆို တာဝန္ေပးအပ္နိုင္တယ္လို႔ ပါၿပီးသား တခ်ိဳ႕ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက ေကာ္မရွင္က ငါတို႔မိခင္ဌာနမဟုတ္ဘူး ။ငါတို႔ အေလးဂရုစိုက္စရာမဟုတ္ဘူး ။ လုပ္ခ်င္မွ လုပ္မယ္ လာခ်င္မွ လာမယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံ ” ဟု ဦးလွသိန္း က ဆက္လက္ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲတြင္ အမ်ားယံုၾကည္ေလးစားျခင္းခံရေသာပုဂၢိဳလ္ (၆) ဦး ၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမွ (၉) ဦး နွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးေရြးေကာက္ပြဲအရာရွိ (၁) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

Leave a Reply