“လေရာင္ေခ်ာ႕ေတး “သီးခ်င္းဆုရရွိျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ႏွစ္ဦး မွာ အလွဴျပဳလုပ္ သြားဖို႔စဥ္းစားထားပါတယ္ ဆိုတဲ့သရုပ္ေဆာင္ေနတိုး (႐ုပ္/သံ)

0
150

႐ိုက္ကူး – တည္းျဖတ္
ေမစု

႐ိုက္ကူး – တည္းျဖတ္
ေမစု

Leave a Reply