မန္းတြင္ အလွဴခံသည့္ တရုတ္ဘုန္းႀကီး (၄) ပါးကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး

0
123

ဒီဇင္ဘာ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း လွည့္လည္အလွဴခံသည့္ တရုတ္ဘုန္းႀကီး ေလးပါးကို လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ေရးBအက္ဥပေဒပုဒ္မ – ၇(၂) ျဖင့္ အေရးယူၿပီး ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတရုတ္နိုင္ငံသား ဘုန္းႀကီး ေလးပါးကို ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ သာသနာေတာ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ မွ ဆရာေတာ္မ်ားက ဖမ္းဆီး၍ လူဝတ္လဲကာ သက္ဆိုင္ရာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ဦးစီးဌာန ထံအပ္နွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ာျဖစ္ၾကသည့္ Mr.Ping Huacheng (၅၇) ႏွစ္၊Mr.Li Changwn (၅၈)ႏွစ္၊Mr.Haung Yuanyin (၆၃) ႏွစ္၊ Mr.Zhang Jianglin (၅၇)ႏွစ္ တို႔သည္ ဘုန္းႀကီးဝတ္မ်ားျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ(၉)ရက္ေန႔ က (၂၈) လမ္းႏွင့္ (၂၉) လမ္းၾကား၊ (၈၅) လမ္းႏွင့္ (၈၆) လမ္းၾကား႐ွိ ထီးတိုင္ေစ်း၊ (၂၇) လမ္း၊ (၈၉) လမ္းႏွင့္ လမ္း (၉၀) ၾကား ကိုင္းတန္းေစ်း၊ လမ္း၃၀၊ (၇၆) လမ္းႏွင့္ (၇၇) လမ္းၾကားတို႔တြင္ ပုတီးမ်ားေပး၍ အလွဴခံျခင္း ျပဳလုပ္ေနနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတရုတ္ဘုန္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ Mr. Ping ပါ (၄) ဦးမွာ ရိုးရိုးဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သာသနာဝင္ကဒ္ျပားမွာလည္း အတုျဖစ္ကာ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ ဝင္ေရာက္၍ အလွဴခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၈
ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလးၿမိဳ႕အတြင္း လွည့္လည္အလွဴခံသည့္ တရုတ္ဘုန္းႀကီး ေလးပါးကို လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ေရးBအက္ဥပေဒပုဒ္မ – ၇(၂) ျဖင့္ အေရးယူၿပီး ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတရုတ္နိုင္ငံသား ဘုန္းႀကီး ေလးပါးကို ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ သာသနာေတာ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ မွ ဆရာေတာ္မ်ားက ဖမ္းဆီး၍ လူဝတ္လဲကာ သက္ဆိုင္ရာ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ဦးစီးဌာန ထံအပ္နွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ာျဖစ္ၾကသည့္ Mr.Ping Huacheng (၅၇) ႏွစ္၊Mr.Li Changwn (၅၈)ႏွစ္၊Mr.Haung Yuanyin (၆၃) ႏွစ္၊ Mr.Zhang Jianglin (၅၇)ႏွစ္ တို႔သည္ ဘုန္းႀကီးဝတ္မ်ားျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ(၉)ရက္ေန႔ က (၂၈) လမ္းႏွင့္ (၂၉) လမ္းၾကား၊ (၈၅) လမ္းႏွင့္ (၈၆) လမ္းၾကား႐ွိ ထီးတိုင္ေစ်း၊ (၂၇) လမ္း၊ (၈၉) လမ္းႏွင့္ လမ္း (၉၀) ၾကား ကိုင္းတန္းေစ်း၊ လမ္း၃၀၊ (၇၆) လမ္းႏွင့္ (၇၇) လမ္းၾကားတို႔တြင္ ပုတီးမ်ားေပး၍ အလွဴခံျခင္း ျပဳလုပ္ေနနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းတရုတ္ဘုန္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ Mr. Ping ပါ (၄) ဦးမွာ ရိုးရိုးဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး သာသနာဝင္ကဒ္ျပားမွာလည္း အတုျဖစ္ကာ ဒီဇင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ ဝင္ေရာက္၍ အလွဴခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply