ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီနွင့္ ပူးေပါင္းမည္

0
52

ဇန္န၀ါရီ ၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီအား ဖ်က္သိမ္း၍ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီနွင့္ ပူးေပါင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေဇာ္၀င္းထြန္းကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေတာ့ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းမွာပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီပါတဲ့ မူ၀ါဒတူ၊ရည္ရြယ္ခ်က္တူ ၊လမ္းစဥ္တူ၊လုပ္ငန္းစဥ္ တူတဲ့ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ မဆို ပူးေပါင္းမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာပါတယ္။ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္မ်ိုးခ်စ္ပါတီထဲမွာ ပါတဲ့ ခံယူခ်က္က တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း တစ္ဖြဲ႔တည္းနဲ႔ သြားလုိ႔မရဘူး။ မူဆုိတာ ဒီအခ်က္ေတြရွိတဲ႔ အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ မူ၀ါဒေတြတူတဲ႔ ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပါ”ဟု ဦးေဇာ္၀င္းထြန္းကေျပာသည္။

ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီအား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ယခုလ ဒုတိယအပတ္အတြင္းျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပ၍ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုပ္ပါတီနွင့္ ယခုလ အတြင္း ပူးေပါင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၉ ၁လပုိင္းထဲမွာအတြင္းမွာ ေကာ္မရွင္မွာ ႏုတ္ထြက္ခြင္႔တင္ၿပီးေတာ႔ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီပါတီနဲ႔ ပူးေပါင္းသြားမွာပါ။ က်ေနာ္တု႔ိကေတာ႔ အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒုတိယအပတ္ေလာက္ေတာ႔ ေကာ္မရွင္ကုိ တင္ျဖစ္မွာပါ”ဟု ဦးေဇာ္၀င္းထြန္းကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဖ်က္သိမ္း၍ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီနွင့္ ပူးေပါင္းရျခင္းသည္ ရခိုင္ေဒသ၏အက်ိဳးစီးပြားအား ပုိမိုလုပ္ေဆာင္လာနို္င္မည္ျဖစ္ၿပီး နို္င္ငံေရး၊လူမႈေရး စသည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္လည္း ဆထက္တပိုး လုပ္ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ပူးေပါင္းနိုင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ကမ္းလွမ္းလာခဲ့၍ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ နွစ္ဖက္ပါတီမွ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ပူးေပါင္းနို္င္ေရးအတြက္ နွစ္ဖက္ပါတီမွ သေဘာတူထားေၾကာင္းသိရသည္။

ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က တည္ေထာင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔က်ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔၀င္ အင္အား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိ ရခိုင္ေဒသတြင္ ပါတီမ်ားမ်ားျပားေနသည့္ အတြက္ အျခားပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာနို္င္ေရးအတြက္ေဆြးေႏြးႀကိဳဆိုမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဖာ္၀င္းထြန္းကေျပာသည္။

“ရခုိင္ေဒသမွာရွိတဲ႔ ေဒသမွာ ပါတီေတြက အရမ္းမ်ားေနတယ္ ပူးေပါင္းတာကုိ လုိခ်င္ၾကတယ္။ အဲ႔ဒါေၾကာင္႔လဲ ပူးေပါင္းပါတယ္။ တစ္ျခားပါတီေတြနဲ႔လဲ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ႀကဳိဆုိဖုိ႔ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၃
ယဥ္ေကႏြယ္

ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီအား ဖ်က္သိမ္း၍ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီနွင့္ ပူးေပါင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးေဇာ္၀င္းထြန္းကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းၿပီးေတာ့ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲခ်ဳပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းမွာပါ။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီပါတဲ့ မူ၀ါဒတူ၊ရည္ရြယ္ခ်က္တူ ၊လမ္းစဥ္တူ၊လုပ္ငန္းစဥ္ တူတဲ့ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ မဆို ပူးေပါင္းမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာပါတယ္။ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္မ်ိုးခ်စ္ပါတီထဲမွာ ပါတဲ့ ခံယူခ်က္က တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း တစ္ဖြဲ႔တည္းနဲ႔ သြားလုိ႔မရဘူး။ မူဆုိတာ ဒီအခ်က္ေတြရွိတဲ႔ အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ မူ၀ါဒေတြတူတဲ႔ ရခိုင္ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔နဲ႔ ပူးေပါင္းဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုိက္တာပါ”ဟု ဦးေဇာ္၀င္းထြန္းကေျပာသည္။

ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီအား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ယခုလ ဒုတိယအပတ္အတြင္းျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပ၍ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုပ္ပါတီနွင့္ ယခုလ အတြင္း ပူးေပါင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၉ ၁လပုိင္းထဲမွာအတြင္းမွာ ေကာ္မရွင္မွာ ႏုတ္ထြက္ခြင္႔တင္ၿပီးေတာ႔ ရခုိင္ဒီမုိကေရစီပါတီနဲ႔ ပူးေပါင္းသြားမွာပါ။ က်ေနာ္တု႔ိကေတာ႔ အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒုတိယအပတ္ေလာက္ေတာ႔ ေကာ္မရွင္ကုိ တင္ျဖစ္မွာပါ”ဟု ဦးေဇာ္၀င္းထြန္းကေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ဖ်က္သိမ္း၍ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီနွင့္ ပူးေပါင္းရျခင္းသည္ ရခိုင္ေဒသ၏အက်ိဳးစီးပြားအား ပုိမိုလုပ္ေဆာင္လာနို္င္မည္ျဖစ္ၿပီး နို္င္ငံေရး၊လူမႈေရး စသည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္လည္း ဆထက္တပိုး လုပ္ေဆာင္နိုင္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ထိုသို႔ပူးေပါင္းနိုင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီမွ ကမ္းလွမ္းလာခဲ့၍ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ နွစ္ဖက္ပါတီမွ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ပူးေပါင္းနို္င္ေရးအတြက္ နွစ္ဖက္ပါတီမွ သေဘာတူထားေၾကာင္းသိရသည္။

ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီကို ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က က တည္ေထာင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔က်ခဲ့ၿပီး အဖြဲ႔၀င္ အင္အား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ရွိ ရခိုင္ေဒသတြင္ ပါတီမ်ားမ်ားျပားေနသည့္ အတြက္ အျခားပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပူးေပါင္း ပါ၀င္လာနို္င္ေရးအတြက္ေဆြးေႏြးႀကိဳဆိုမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဖာ္၀င္းထြန္းကေျပာသည္။

“ရခုိင္ေဒသမွာရွိတဲ႔ ေဒသမွာ ပါတီေတြက အရမ္းမ်ားေနတယ္ ပူးေပါင္းတာကုိ လုိခ်င္ၾကတယ္။ အဲ႔ဒါေၾကာင္႔လဲ ပူးေပါင္းပါတယ္။ တစ္ျခားပါတီေတြနဲ႔လဲ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ႀကဳိဆုိဖုိ႔ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎ကေျပာသည္။

Leave a Reply