သမၼတထရမ့္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ရရွိေရး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴး ေရာဘတ္ျမဴလာ ႀကိဳးပမ္း

0
142

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၉

တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္စိတ္တစ္ပိ္ုင္းအျဖစ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားသည္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ထရမ့္၏ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ထရမ့္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ၾကား ပတ္သက္မႈရွိမရွိကုိ အက္ဖ္ဘီအိုင္အႀကီးအကဲေဟာင္း ေရာဘတ္ျမဴလာဦးေဆာင္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမဴလာသည္ ထရမ့္အား လာမည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထရမ့္၏ေရွ႕ေနအဖဲြ႕ကမူ ယင္းသတင္း မ်ားမွန္ကန္ျခင္းရွိမရွိကုိ အတည္ျပဳျခင္းမရွိေသးေခ်။

ျမဴလာ၏စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားအရ ထရမ့္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး အဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားစြာ တရားစဲြဆုိခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျမဴလာႏွင့္ ထရမ့္တို႔ၾကား တင္းမာမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ထရမ့္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ႐ုရွားႏွင့္ပတ္သက္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္းေျပာဆုိ ခဲ့ၿပီး ထရမ့္ကလည္း အျပစ္မရွိအျပစ္ရွာကာ စြပ္စဲြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခ့ဲသည္။

ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထရမ့္၏ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္သည့္ ဂၽြန္ဒြိဳက္၊ ေဂ်းဆီကူလိုတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထရမ့္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ လိုေကာင္း ျမဴလာက ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ အျခားလူမ်ားထင္ထားသည္ထက္ ပိုမိုျမန္ ဆန္သြက္လက္ေနေၾကာင္း သမၼတ၏အတြင္းစည္းေနတစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထရမ့္၏ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ထရမ့္အား ႀကိဳတင္သိခြင့္မေပးထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးမည္ကို စိုးရိမ္ေနၿပီး ေမးခြန္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ရရွိေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျမဴလာသည္ ႐ုရွား၏ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈအျပင္ အက္ဖ္ဘီအိုင္အႀကီးအကဲ ဂ်ိမ္းက္ုိေမအား ရာထူးမွဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထရမ့္၏အစိုးရသည္ တရားေရးအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းရွိမရွိကုိလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္။

႐ုရွားသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈကို ထိန္ခ်န္ခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအႀကံေပးအရာရွိအျဖစ္ မွႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသည့္ မိုက္ကယ္ဖလင္းအေပၚ သက္ညႇာေပးရန္ ထရမ့္က ေတာင္းဆုိခဲဲ့ေၾကာင္း ကိုေမက အထက္လႊတ္ေတာ္၏စစ္ေၾကာေမးျမန္းမႈတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

ဝါရွင္တန္ ဇန္နဝါရီ ၉

တရားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္စိတ္တစ္ပိ္ုင္းအျဖစ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးမွဴးမ်ားသည္ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခြင့္ရရွိေရးအတြက္ ထရမ့္၏ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ထရမ့္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးအဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ႐ုရွားတို႔ၾကား ပတ္သက္မႈရွိမရွိကုိ အက္ဖ္ဘီအိုင္အႀကီးအကဲေဟာင္း ေရာဘတ္ျမဴလာဦးေဆာင္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ျမဴလာသည္ ထရမ့္အား လာမည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထရမ့္၏ေရွ႕ေနအဖဲြ႕ကမူ ယင္းသတင္း မ်ားမွန္ကန္ျခင္းရွိမရွိကုိ အတည္ျပဳျခင္းမရွိေသးေခ်။

ျမဴလာ၏စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားအရ ထရမ့္၏ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရး အဖဲြ႕ဝင္ေဟာင္းမ်ားစြာ တရားစဲြဆုိခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျမဴလာႏွင့္ ထရမ့္တို႔ၾကား တင္းမာမႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ထရမ့္အစိုးရက ေရြးေကာက္ပဲြကာလအတြင္း ႐ုရွားႏွင့္ပတ္သက္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္းေျပာဆုိ ခဲ့ၿပီး ထရမ့္ကလည္း အျပစ္မရွိအျပစ္ရွာကာ စြပ္စဲြျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခ့ဲသည္။

ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထရမ့္၏ေရွ႕ေနမ်ားျဖစ္သည့္ ဂၽြန္ဒြိဳက္၊ ေဂ်းဆီကူလိုတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ထရမ့္ကို ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈျပဳလုပ္ လိုေကာင္း ျမဴလာက ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈသည္ အျခားလူမ်ားထင္ထားသည္ထက္ ပိုမိုျမန္ ဆန္သြက္လက္ေနေၾကာင္း သမၼတ၏အတြင္းစည္းေနတစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထရမ့္၏ေရွ႕ေနမ်ားသည္ ထရမ့္အား ႀကိဳတင္သိခြင့္မေပးထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးမည္ကို စိုးရိမ္ေနၿပီး ေမးခြန္းမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ရရွိေရး ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ျမဴလာသည္ ႐ုရွား၏ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈအျပင္ အက္ဖ္ဘီအိုင္အႀကီးအကဲ ဂ်ိမ္းက္ုိေမအား ရာထူးမွဖယ္ရွားခဲ့ၿပီးေနာက္ ထရမ့္၏အစိုးရသည္ တရားေရးအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈက်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းရွိမရွိကုိလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္။

႐ုရွားသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့မႈကို ထိန္ခ်န္ခဲ့သည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးအႀကံေပးအရာရွိအျဖစ္ မွႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသည့္ မိုက္ကယ္ဖလင္းအေပၚ သက္ညႇာေပးရန္ ထရမ့္က ေတာင္းဆုိခဲဲ့ေၾကာင္း ကိုေမက အထက္လႊတ္ေတာ္၏စစ္ေၾကာေမးျမန္းမႈတြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ိုးေျမ

Leave a Reply