မင္းကြန္း ပညာေရး အကယ္ဒမီေက်ာင္းတြင္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ ခရစ္ယာန္ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္အား တရားစြဲဆိုမႈ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံျပန္လည္ခ်ထားေပး

0
99

ဇန္နဝါရီ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းကြန္း အကယ္ဒမီေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ခရစ္ယာန္ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္ဆုေတာင္းျခင္းကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းခရစ္ယာန္ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္အား အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသည့္ အင္အားစု က တရားရံုးဦးတိုက္ တရားစြဲဆိုထားၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ရံုးခ်ိန္းတြင္ အမႈအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံျပန္လည္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ပုဒ္မ ၂၉၅(က)ျဖင့္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ တရားဆြဲဆိုခဲ့ကာ တရားရံုးက အမႈအားလက္ခံခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တရားရံုးတြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ရာ၌ မေကြးေက်ာင္းဆရာေတာ့ ဦးေမာကၡ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕မွ ရဲေသြးေနာင္ က တရားလိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္တရား႐ုံးအေနျဖင့္ ပုဒ္မ ၂၀၀ ျဖင့္လက္ခံခဲ့ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔သုိ႔က်င့္/၂၀၂ျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ခ်ထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

မင္းကြန္းတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ရျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ထိခိုက္နာက်င္မႈျဖစ္ေပၚရျခင္းအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီဝင္ အသင္းေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ မ်ားစြာ စိတ္ထိခိုက္ဝမ္းနည္းေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရား ၏ သြန္သင္မႈ မဟုတ္ပဲ ကာယကံရွင္၏ စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ အေနျဖင့္ ၄င္းဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို အျပင္းအထန္ကန႔္ကြက္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္နဝါရီ ၃
ႏိုင္လင္းဦး

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ မင္းကြန္း အကယ္ဒမီေက်ာင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ခရစ္ယာန္ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးမွ ဦးေဆာင္ဆုေတာင္းျခင္းကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းခရစ္ယာန္ဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္အား အမ်ိဳးသားေရးတက္ႂကြလွဳပ္ရွားသည့္ အင္အားစု က တရားရံုးဦးတိုက္ တရားစြဲဆိုထားၿပီး ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔ ရံုးခ်ိန္းတြင္ အမႈအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံျပန္လည္ခ်ထားေပးခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဒီဇင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၁၂) ရက္ေန႔က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးတြင္ ပုဒ္မ ၂၉၅(က)ျဖင့္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ တရားဆြဲဆိုခဲ့ကာ တရားရံုးက အမႈအားလက္ခံခဲ့သည္။

ထိုသို႔ တရားရံုးတြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ရာ၌ မေကြးေက်ာင္းဆရာေတာ့ ဦးေမာကၡ၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေရႊဘိုၿမိဳ႕မွ ရဲေသြးေနာင္ က တရားလိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္ကုိင္းၿမဳိ႕နယ္တရား႐ုံးအေနျဖင့္ ပုဒ္မ ၂၀၀ ျဖင့္လက္ခံခဲ့ကာ ရဲတပ္ဖြဲ႔သုိ႔က်င့္/၂၀၂ျဖင့္ စစ္ေဆးရန္ခ်ထားေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

မင္းကြန္းတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ အျဖစ္ေၾကာင့္ အျခားေသာဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ စိတ္အေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ရျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ထိခိုက္နာက်င္မႈျဖစ္ေပၚရျခင္းအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီဝင္ အသင္းေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ မ်ားစြာ စိတ္ထိခိုက္ဝမ္းနည္းေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ က ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္လည္း ခရစ္ယာန္ ဘာသာတရား ၏ သြန္သင္မႈ မဟုတ္ပဲ ကာယကံရွင္၏ စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္အသင္းေတာ္မ်ား ေကာင္စီ အေနျဖင့္ ၄င္းဓမၼအမႈေတာ္ေဆာင္၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို အျပင္းအထန္ကန႔္ကြက္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Leave a Reply