ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ရွိ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား(Photo News)

0
94

(၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင္႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပေနပံုမ်ားကုိ MPA ဓါတ္ပုံသတင္းေထာက္မ်ားက ရုိက္ကူးတင္ျပထားပါသည္။

Photo – Sithu Aung ၊ Ye Myo Khant ၊ Hsu Pan Naing၊ Saint Sandy Htet / MPA

(၇၁) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကို ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင္႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပေနပံုမ်ားကုိ MPA ဓါတ္ပုံသတင္းေထာက္မ်ားက ရုိက္ကူးတင္ျပထားပါသည္။

Photo – Sithu Aung ၊ Ye Myo Khant ၊ Hsu Pan Naing၊ Saint Sandy Htet / MPA

Leave a Reply