ေနျပည္ေတာ္တြင္ထားရွိမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကးရုပ္ကို ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔တြင္ စိုက္ထူမည္

0
76

ဇန္န၀ါရီ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သေျပကုန္းအ၀ိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကးရုပ္ လာ္မည့္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေမြးေန႔(သို႔) ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ စိုက္ထူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“လာမဲ့ ၂၀၂၀ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔ေတြမွာ အၿပီးသတ္ တည္နိုင္မယ့္ အေနအထားမ်ိဳးရွိလာၿပီေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ အၿပီးသတ္ သြန္းေလာင္းနိုင္မႈနဲ႔ ေျမျပင္ အၿပီးသတ္ ကိစၥေတြေဆြးေႏြးတာေပါ့။ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ ထဲမွာ ေျမျပင္ လုပ္ငန္းေတြ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္မယ္။အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သြန္းေလာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ေနၿပီလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ုပ္ရုပ္ထုျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးမင္းသူကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာ ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုျဖစ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီီီအစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ဦးမင္းသူမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမင္းစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထု သြန္းလုပ္ရာတြင္ အဆင့္ ၇ ဆင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၾကာျမင့္ခ်ိန္အေနျဖင့္ ၁၇ လ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ၿပီးစီးမႈအေျခအေနသည္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ရုပ္ထုကို သေျပကုန္းအ၀ိုင္းတြင္ ျမင္းေခါင္းသည္ အေရွ႕ဘက္သို႔လွည့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မ်က္နွာသည္ ရာဇသဂၤဟလမ္း၏ေတာင္ဘက္သို႔လွည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“လက္ရွိ တြက္ခ်က္မႈအေနအထားအရေတာ့ ေၾကးသြန္းေလာင္းတဲ့ ပညာရွင္ခတို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအပါအ၀င္ သိန္း ၂၅၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္လ်ာထားပါတယ္”ဟု ဦးမင္းသူကေျပာသည္။

ျမင္းစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုကို ရန္ကုန္ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡေဒါက္တာျမင့္ဇံမွ ထုလုပ္မည္ျဖစ္ၿပၤီး ေၾကးပိ္သာခ်ိန္ ၇ တန္၊ေအာက္ခံု အျမင့္ေပ ၂၇ ေပနွင့္ ျမင္းစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုသည္ အျမင့္ေပ ၁၈ ေပရွိ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ထို႔အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနာက္ဆံုးရွိခဲ့သည့္ အသက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ အတိုင္းထုလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းသူကေျပာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၅
ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ သေျပကုန္းအ၀ိုင္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးေၾကးရုပ္ လာ္မည့္ ၂၀၂၀ ခုနွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ေမြးေန႔(သို႔) ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ စိုက္ထူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီမွ သိရသည္။

“လာမဲ့ ၂၀၂၀ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ ျပည္ေထာင္စုေန႔ေတြမွာ အၿပီးသတ္ တည္နိုင္မယ့္ အေနအထားမ်ိဳးရွိလာၿပီေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးမွ အၿပီးသတ္ သြန္းေလာင္းနိုင္မႈနဲ႔ ေျမျပင္ အၿပီးသတ္ ကိစၥေတြေဆြးေႏြးတာေပါ့။ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ ထဲမွာ ေျမျပင္ လုပ္ငန္းေတြ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္မယ္။အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ သြန္းေလာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ေနၿပီလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္”ဟု ဗိုလ္ခ်ုပ္ရုပ္ထုျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးမင္းသူကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ စည္ပင္ဧည့္ရိပ္သာ ၂ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုျဖစ္ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီီီအစည္းအေ၀း အၿပီးတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ဦးမင္းသူမွ အထက္ပါအတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမင္းစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထု သြန္းလုပ္ရာတြင္ အဆင့္ ၇ ဆင့္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ၾကာျမင့္ခ်ိန္အေနျဖင့္ ၁၇ လ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ၿပီးစီးမႈအေျခအေနသည္ အဆင့္ ၃ ဆင့္ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ရုပ္ထုကို သေျပကုန္းအ၀ိုင္းတြင္ ျမင္းေခါင္းသည္ အေရွ႕ဘက္သို႔လွည့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မ်က္နွာသည္ ရာဇသဂၤဟလမ္း၏ေတာင္ဘက္သို႔လွည့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“လက္ရွိ တြက္ခ်က္မႈအေနအထားအရေတာ့ ေၾကးသြန္းေလာင္းတဲ့ ပညာရွင္ခတို႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအပါအ၀င္ သိန္း ၂၅၀၀ ၀န္းက်င္ေလာက္လ်ာထားပါတယ္”ဟု ဦးမင္းသူကေျပာသည္။

ျမင္းစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုကို ရန္ကုန္ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡေဒါက္တာျမင့္ဇံမွ ထုလုပ္မည္ျဖစ္ၿပၤီး ေၾကးပိ္သာခ်ိန္ ၇ တန္၊ေအာက္ခံု အျမင့္ေပ ၂၇ ေပနွင့္ ျမင္းစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုသည္ အျမင့္ေပ ၁၈ ေပရွိ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ထို႔အတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေနာက္ဆံုးရွိခဲ့သည့္ အသက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ အတိုင္းထုလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းသူကေျပာသည္။

Leave a Reply