အေရးေပၚအေျခအေနမေၾကညာဘဲ နယ္စပ္တံတိုင္းေဆာက္လိုဟု အေမရိကန္သမၼတေတာင္းဆို

0
39

ဇန္န၀ါရီ ၉
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

အေမရိကန္-မကၠဆီကိုနယ္စပ္မွာ တံတိုင္းေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၅၇၀၀)ခ်ထားေပးဖို႔ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို သမၼတေဒၚနယ္ ထရမ့္ကတိုက္တြန္းခဲ့ေပမဲ့ စစ္တပ္အသံုးစရိတ္ကေန တံတိုင္းအတြက္ေပးဖို႔ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာကိုေတာ့ မေၾကညာခဲ့ပါဘူး။

ဇန္န၀ါရီ(၈)ရက္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံကိုေျပာခဲ့တဲ့မိန္႔ခြန္းမွာထည့္သြင္းေျပာခဲ့တာပါ။
အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္းမွာ လံုၿခံဳေရးအၾကပ္အတည္း႐ွိေနတယ္လို႔ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားတဲ့႐ုပ္သံမိန္႔ခြန္းမွာပါ၀င္ပါတယ္။

အေမရိကန္-မကၠဆီကိုနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ကေနစီး၀င္လာတဲ့ တရားမ၀င္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆးေတြက အေမရိကန္ေဘးကင္းေစေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ ထရမ့္ကေျပာပါတယ္။

ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ရသံုးေငြစာရင္းအတည္မျပဳေပးႏုိင္ေသးတာေၾကာင့္ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ေနတာအတြက္ အေျဖတစ္ခုဆက္႐ွာသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္မပါဘဲ တံတိုင္းအတြက္ ေငြသံုးဖို႔ညႊန္ၾကားႏိုင္တဲ့ပထမေျခလွမ္းအေနနဲ႔ အေရးေပၚအျဖစ္ သမၼတအာဏာသံုးၿပီး ထရမ့္က ေၾကညာသြားႏုိင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနခ်ိန္မွာ ထရမ့္က အခုလိုေျပာလိုက္တာပါ။

မနက္ျဖန္ဇန္န၀ါရီ(၁၀)ရက္မွာ ထရမ့္က မကၠဆီကိုနယ္စပ္ကိုသြားလည္ဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းက ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ရသံုးေငြစာရင္းမွာ တံတိုင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြမပါတာေၾကာင့္ ထရမ့္က အတည္ျပဳလက္မွတ္မထိုးခဲ့တဲ့အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရလုပ္ငန္းေတြရပ္ဆိုင္းေနတာ ဇန္န၀ါရီ(၈)ရက္မွာ (၁၈)ရက္႐ွိေနပါၿပီ။

ထရမ့္က အေရးေပၚအမိန္႔ထုတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒအရတံု႔ျပန္သြားဖို႔ ဒီမိုကရက္ေတြနဲ႔တျခားအတိုက္အခံေတြက ၿခိမ္းေျခာက္ထားပါတယ္။

နယ္စပ္တံတိုင္းေဆာက္ဖို႔ဟာ ထရမ့္ရဲ႕ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိက၀တ္ျဖစ္ၿပီး တံတိုင္းအတြက္ ေငြအတည္ျပဳေရးျငင္းဆိုဖို႔ မကၠဆီကိုအစိုးရဘက္ကလည္း ေျပာထားပါတယ္။

ဒီမိုကရက္ေတြရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္အရ တံတိုင္းကို ကြန္ကရစ္နဲ႔မဟုတ္ဘဲ သံမဏိနဲ႔ေဆာက္သြားမယ္လို႔ ထရမ့္က မိန္႔ခြန္းမွာထည့္သြင္းေျပာေပမဲ့ သံုးတဲ့ပစၥည္းအတြက္သာမကဘဲ တံတိုင္းေဆာက္ဖို႔ ေရ႐ွည္မွာ ေဒၚလာသန္း(၂၄၀၀၀)ေက်ာ္ကုန္က်မယ္လို႔ ဒီမိုကရက္ေတြက ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုထားပါတယ္။

Source-Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ပံုစာ- ဇန္န၀ါရီ(၈)ရက္က ထရမ့္၏ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ေျပာသည့္ ႐ုပ္သံမိန္႔ခြန္း

ဇန္န၀ါရီ ၉
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

အေမရိကန္-မကၠဆီကိုနယ္စပ္မွာ တံတိုင္းေဆာက္ႏိုင္ေအာင္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၅၇၀၀)ခ်ထားေပးဖို႔ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို သမၼတေဒၚနယ္ ထရမ့္ကတိုက္တြန္းခဲ့ေပမဲ့ စစ္တပ္အသံုးစရိတ္ကေန တံတိုင္းအတြက္ေပးဖို႔ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာကိုေတာ့ မေၾကညာခဲ့ပါဘူး။

ဇန္န၀ါရီ(၈)ရက္က အေမရိကန္ႏုိင္ငံကိုေျပာခဲ့တဲ့မိန္႔ခြန္းမွာထည့္သြင္းေျပာခဲ့တာပါ။
အေမရိကန္ေတာင္ပိုင္းမွာ လံုၿခံဳေရးအၾကပ္အတည္း႐ွိေနတယ္လို႔ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားတဲ့႐ုပ္သံမိန္႔ခြန္းမွာပါ၀င္ပါတယ္။

အေမရိကန္-မကၠဆီကိုနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ကေနစီး၀င္လာတဲ့ တရားမ၀င္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူေတြနဲ႔ မူးယစ္ေဆးေတြက အေမရိကန္ေဘးကင္းေစေရးကို ထိခိုက္ေစတယ္လို႔ ထရမ့္ကေျပာပါတယ္။

ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ရသံုးေငြစာရင္းအတည္မျပဳေပးႏုိင္ေသးတာေၾကာင့္ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ေနတာအတြက္ အေျဖတစ္ခုဆက္႐ွာသြားမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ရဲ႕အတည္ျပဳခ်က္မပါဘဲ တံတိုင္းအတြက္ ေငြသံုးဖို႔ညႊန္ၾကားႏိုင္တဲ့ပထမေျခလွမ္းအေနနဲ႔ အေရးေပၚအျဖစ္ သမၼတအာဏာသံုးၿပီး ထရမ့္က ေၾကညာသြားႏုိင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနခ်ိန္မွာ ထရမ့္က အခုလိုေျပာလိုက္တာပါ။

မနက္ျဖန္ဇန္န၀ါရီ(၁၀)ရက္မွာ ထရမ့္က မကၠဆီကိုနယ္စပ္ကိုသြားလည္ဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းက ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့တဲ့ရသံုးေငြစာရင္းမွာ တံတိုင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြမပါတာေၾကာင့္ ထရမ့္က အတည္ျပဳလက္မွတ္မထိုးခဲ့တဲ့အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရလုပ္ငန္းေတြရပ္ဆိုင္းေနတာ ဇန္န၀ါရီ(၈)ရက္မွာ (၁၈)ရက္႐ွိေနပါၿပီ။

ထရမ့္က အေရးေပၚအမိန္႔ထုတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဥပေဒအရတံု႔ျပန္သြားဖို႔ ဒီမိုကရက္ေတြနဲ႔တျခားအတိုက္အခံေတြက ၿခိမ္းေျခာက္ထားပါတယ္။

နယ္စပ္တံတိုင္းေဆာက္ဖို႔ဟာ ထရမ့္ရဲ႕ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိက၀တ္ျဖစ္ၿပီး တံတိုင္းအတြက္ ေငြအတည္ျပဳေရးျငင္းဆိုဖို႔ မကၠဆီကိုအစိုးရဘက္ကလည္း ေျပာထားပါတယ္။

ဒီမိုကရက္ေတြရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္အရ တံတိုင္းကို ကြန္ကရစ္နဲ႔မဟုတ္ဘဲ သံမဏိနဲ႔ေဆာက္သြားမယ္လို႔ ထရမ့္က မိန္႔ခြန္းမွာထည့္သြင္းေျပာေပမဲ့ သံုးတဲ့ပစၥည္းအတြက္သာမကဘဲ တံတိုင္းေဆာက္ဖို႔ ေရ႐ွည္မွာ ေဒၚလာသန္း(၂၄၀၀၀)ေက်ာ္ကုန္က်မယ္လို႔ ဒီမိုကရက္ေတြက ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုထားပါတယ္။

Source-Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ပံုစာ- ဇန္န၀ါရီ(၈)ရက္က ထရမ့္၏ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ေျပာသည့္ ႐ုပ္သံမိန္႔ခြန္း

Leave a Reply