အမ်ိဳးသားနို္င္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသျဖင့္ UEC မွ ခြင့္မျပဳေသး

0
66

ဇန္န၀ါရီ ၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ သမၼတရံုး၀န္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဦးစိုးေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္အား ခြင့္မျပဳေသးေၾကာင္း UEC ဥကၠဌ ဦးလွသိန္းကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ျပည့္စံုရင္ေတာ့ ခြင့္ျပဳေပးမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခြင့္မျပဳေသးတာက ျပည့္စံုမႈမရွိေသးလို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနတာပါ။ ဘာေတြလိုအပ္ေနလဲဆိုတာကေတာ့ အေသးစိတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည့္စံုရင္ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမွာပါ”ဟု ဦးလွသိန္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amera ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းဆရာျဖစ္သင္တန္း ေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးလွသိန္းမွ အထက္ပါတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီေထာင္ခြင့္ျပဳမည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္နိုင္ကေျပာသည္။

“သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကို ေတာင္းခံရတာေပါ့ အဲ့ဒါေတြကေန အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုတာေပါ့။ လ၀က တို႔၊ ျပည္ထဲေရးတို႔ ေပါ့၊ လိုအပ္ရင္လည္း သာသနာေရးေပါ့ စသည္ျဖင့္ေပါ့ ဒါနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာေပါ့ “ဟု ဦးျမင့္နိုင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ပါတီတြင္ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးပါတီ မွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လေနွာင္းပိုင္းက ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၉
ယဥ္ေကႏြယ္

ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ သမၼတရံုး၀န္ႀကီးေဟာင္းျဖစ္သည့္ ဦးစိုးေမာင္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ မွ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္အား ခြင့္မျပဳေသးေၾကာင္း UEC ဥကၠဌ ဦးလွသိန္းကေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ျပည့္စံုရင္ေတာ့ ခြင့္ျပဳေပးမွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခြင့္မျပဳေသးတာက ျပည့္စံုမႈမရွိေသးလို႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနတာပါ။ ဘာေတြလိုအပ္ေနလဲဆိုတာကေတာ့ အေသးစိတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည့္စံုရင္ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမွာပါ”ဟု ဦးလွသိန္းကေျပာသည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amera ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းဆရာျဖစ္သင္တန္း ေခတၱနားခ်ိန္တြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ဦးလွသိန္းမွ အထက္ပါတိုင္းျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါတီေထာင္ခြင့္ျပဳမည္ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားေတာင္းခံရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္နိုင္ကေျပာသည္။

“သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြကို ေတာင္းခံရတာေပါ့ အဲ့ဒါေတြကေန အခ်က္အလက္ မျပည့္စံုတာေပါ့။ လ၀က တို႔၊ ျပည္ထဲေရးတို႔ ေပါ့၊ လိုအပ္ရင္လည္း သာသနာေရးေပါ့ စသည္ျဖင့္ေပါ့ ဒါနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာေပါ့ “ဟု ဦးျမင့္နိုင္ကေျပာသည္။

အဆိုပါ ပါတီတြင္ အၿငိမ္းစား တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါ၀င္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အမ်ိဳးသားနိုင္ငံေရးပါတီ မွ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လေနွာင္းပိုင္းက ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ေလွ်ာက္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

Leave a Reply