လြန္းညေတာင္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေက်းရြာလမ္း အသံုးျပဳမႈကို ေဒသခံမ်ား ပိတ္ဆို႔

0
160

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ကရင္ျပည္နယ္ ၊ဘားအံၿမိဳ႕အေရွ႕ဖက္တြင္ရွိေသာ လြန္းညေတာင္ကို ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ကိုင္ေနမႈအတြက္ ေဒသခံမ်ားေဖာက္လုပ္္ ထားေသာ ေက်းရြာလမ္းကို အသံုးျပဳေနမႈကို ေဒသခံမ်ားက ပိတ္ဆို႔လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

အာရွလမ္းမေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ လြန္းညေတာင္ကို ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနျခင္းအား ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ယခုတြင္ ေက်းရြာမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဖာက္လုပ္ထားေသာ လမ္းကို ေက်ာက္မိုင္းအတြက္ အသံုးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ပိတ္ဆို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ပိတ္ထားတဲ့လမ္းကို တေန႔ကညဖက္မွာ ဘယ္သူေတြမွန္းမသိတဲ့ သူေတြက လာဖ်က္သြားတယ္။ အခုဒီထက္ ခိုင္တဲ့ဟာေတြနဲ႔ျပန္ပိတ္ မယ္။ “ ဟုလြန္းညရြာတြင္ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ လမ္းကိုဖ်က္သြားသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးကို အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျပန္လည္ပိတ္ဆို႔ေပးရန္ေတာင္းဆို ထားေသာ္လည္း မလာေရာက္သည့္အတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ျပန္လည္ ပိတ္ဆို႔မည္ဟုဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕အေရွ႕ဖက္တြင္ရွိေသာ လြန္းညေတာင္တြင္ ေဒသခံမ်ားက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မွစတင္ကာ တႏိုင္တပိုင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အႏိၵယကုမၸဏီတစ္ခုက ႀကိဳးစား ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေနာ္ထရာကုမၸဏီတစ္ခုက လြန္းညေတာင္ကို ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ခ်စ္လင္းၿမိဳင္ ကုမၸဏီက ျပည္နယ္အစိုးရခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီဟုဆိုကာ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

လြန္းညေတာင္ရွိ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လြန္းည၊ တံတားဦး၊ မိုက္ေအာင္၊ အိႏၵဳ၊ ျမျပည္၊ ေက်ာ့ရြာ၊ ကမို႔ပိုႏွင့္ ခနိမ္းဒို စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ေရတြင္းမ်ားၿပိဳက်ျခင္း၊ အိမ္ေပၚသို႔ေက်ာက္တုံုးမ်ား က်ျခင္းမ်ားကို ခံစားေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

ေဒသခံမ်ားကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ ေက်းရြာတခ်ိဳ႕ရွိ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ခ်စ္လင္းၿမိဳင္ကုမၸဏီက သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

စာခ်ဳပ္အရ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို သံုးႏွစ္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္က်င္းေပါင္း တစ္သန္းသံုးေသာင္းထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ကာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ တစ္က်င္းလွ်င္ ေငြက်ပ္ႏွစ္ေထာင္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စာခ်ဳပ္မ်ားအရသိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – Saw Than Boe

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၉ ၊ ၂၀၁၈

ကရင္ျပည္နယ္ ၊ဘားအံၿမိဳ႕အေရွ႕ဖက္တြင္ရွိေသာ လြန္းညေတာင္ကို ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ကိုင္ေနမႈအတြက္ ေဒသခံမ်ားေဖာက္လုပ္္ ထားေသာ ေက်းရြာလမ္းကို အသံုးျပဳေနမႈကို ေဒသခံမ်ားက ပိတ္ဆို႔လိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။

အာရွလမ္းမေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ လြန္းညေတာင္ကို ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနျခင္းအား ေဒသခံမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၿပီး ယခုတြင္ ေက်းရြာမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထေဖာက္လုပ္ထားေသာ လမ္းကို ေက်ာက္မိုင္းအတြက္ အသံုးျပဳေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက ပိတ္ဆို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ပိတ္ထားတဲ့လမ္းကို တေန႔ကညဖက္မွာ ဘယ္သူေတြမွန္းမသိတဲ့ သူေတြက လာဖ်က္သြားတယ္။ အခုဒီထက္ ခိုင္တဲ့ဟာေတြနဲ႔ျပန္ပိတ္ မယ္။ “ ဟုလြန္းညရြာတြင္ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ လမ္းကိုဖ်က္သြားသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴးကို အေၾကာင္းၾကားထားၿပီး ျပန္လည္ပိတ္ဆို႔ေပးရန္ေတာင္းဆို ထားေသာ္လည္း မလာေရာက္သည့္အတြက္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ျပန္လည္ ပိတ္ဆို႔မည္ဟုဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕အေရွ႕ဖက္တြင္ရွိေသာ လြန္းညေတာင္တြင္ ေဒသခံမ်ားက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မွစတင္ကာ တႏိုင္တပိုင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးမ်ား လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘိလပ္ေျမထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ အႏိၵယကုမၸဏီတစ္ခုက ႀကိဳးစား ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း ေနာ္ထရာကုမၸဏီတစ္ခုက လြန္းညေတာင္ကို ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေဒသခံမ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ခ်စ္လင္းၿမိဳင္ ကုမၸဏီက ျပည္နယ္အစိုးရခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီဟုဆိုကာ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

လြန္းညေတာင္ရွိ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ လြန္းည၊ တံတားဦး၊ မိုက္ေအာင္၊ အိႏၵဳ၊ ျမျပည္၊ ေက်ာ့ရြာ၊ ကမို႔ပိုႏွင့္ ခနိမ္းဒို စသည့္ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ေရတြင္းမ်ားၿပိဳက်ျခင္း၊ အိမ္ေပၚသို႔ေက်ာက္တုံုးမ်ား က်ျခင္းမ်ားကို ခံစားေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆိုသည္။

ေဒသခံမ်ားကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ ယင္းလုပ္ငန္းတြင္ ေက်းရြာတခ်ိဳ႕ရွိ ဘုန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ခ်စ္လင္းၿမိဳင္ကုမၸဏီက သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

စာခ်ဳပ္အရ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို သံုးႏွစ္လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္က်င္းေပါင္း တစ္သန္းသံုးေသာင္းထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ကာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳေရးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ တစ္က်င္းလွ်င္ ေငြက်ပ္ႏွစ္ေထာင္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း စာခ်ဳပ္မ်ားအရသိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – Saw Than Boe

Leave a Reply