(၂၀၁၉)ခုႏွစ္တြင္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေႏွးေကြးေနမည္ဟု ကမာၻ႔ဘဏ္ခန္႔မွန္း

0
132

ဇန္န၀ါရီ ၉
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ကမာၻ႔စီးပြားေရးတိုးတက္မႈဟာ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ (၂.၉)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိေနမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ကေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ဒါဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္က (၃)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတာထက္ ေႏွးေနပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ(၈)ရက္က ကမာၻ႔ဘဏ္ကေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ထုတ္ျပန္တဲ့ ကမာၻ႔စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ခဲ့တာပါ။

ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈေတြမွာ ခ်င့္ခိ်န္ေနတာေတြမ်ားလာတာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးလာႏုိင္တာလို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ကေ၀ဖန္ထားပါတယ္။

(၂၀၁၈)ခုႏွစ္အစမွာ ကမာၻ႔စီးပြားေရးက နယ္ပယ္အားလံုးမွာ တက္ရိပ္ျပေနေပမဲ့ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ထဲမွာပဲ အ႐ွိန္ေပ်ာက္သြားတယ္။ အခုႏွစ္ပိုၿပီး စီးပြားေရးမညီမမွ်ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္ ကရစ္စတယ္လီနာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာဗာက ေျပာတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာထဲမွာပါ၀င္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြထဲမွာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲအတြက္ (၂)ႏိုင္ငံညွိႏႈိင္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနစဥ္မွာ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာတာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ထဲမွာ အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕အျပန္အလွန္အေကာက္ခြန္တိုးေကာက္ခံတာေတြေၾကာင့္ (၂)ႏိုင္ငံလံုးက ကုမၸဏီေတြသာမက ကမာၻ႔ေစ်းကြက္ပါ အထိနာခဲ့ပါတယ္။

အခုတစ္ေခါက္ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ တိုးတက္မႈေတြ႐ွိေနတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔နီးစပ္သူေတြက အေစာပိုင္းမွာေျပာထားပါတယ္။
ဒီေန႔ဇန္န၀ါရီ(၉)ရက္မွာလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္းမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြဆက္လုပ္ေနပါတယ္။

(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈက (၂.၉)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိခဲ့ေပမဲ့ အခုႏွစ္မွာေတာ့ (၂.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ႐ွိႏိုင္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာတိုးတက္မႈ(၆.၅)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕တိုးတက္မႈကေတာ့ (၆.၂)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

တိုးတက္လာတဲ့ေစ်းကြက္ေတြအတြက္ တိုးတက္မႈက (၄.၂)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိလာႏုိင္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ေစ်းကြက္ေတြကေတာ့ တိုးတက္မႈ(၂)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိႏိုင္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ပါတယ္။

Source-Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ပံုစာ-၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ကရစ္စတယ္လီနာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာဗာ အိႏၵိယသို႔ေရာက္႐ွိစဥ္

ဇန္န၀ါရီ ၉
ႏိုင္ငံတကာသတင္း

ကမာၻ႔စီးပြားေရးတိုးတက္မႈဟာ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ (၂.၉)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိေနမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ကေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ဒါဟာ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္က (၃)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတာထက္ ေႏွးေနပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ(၈)ရက္က ကမာၻ႔ဘဏ္ကေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ထုတ္ျပန္တဲ့ ကမာၻ႔စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ခဲ့တာပါ။

ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈေတြမွာ ခ်င့္ခိ်န္ေနတာေတြမ်ားလာတာေၾကာင့္ တိုးတက္မႈေႏွးေကြးလာႏုိင္တာလို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ကေ၀ဖန္ထားပါတယ္။

(၂၀၁၈)ခုႏွစ္အစမွာ ကမာၻ႔စီးပြားေရးက နယ္ပယ္အားလံုးမွာ တက္ရိပ္ျပေနေပမဲ့ (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ထဲမွာပဲ အ႐ွိန္ေပ်ာက္သြားတယ္။ အခုႏွစ္ပိုၿပီး စီးပြားေရးမညီမမွ်ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္အမႈေဆာင္အရာ႐ွိခ်ဳပ္ ကရစ္စတယ္လီနာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာဗာက ေျပာတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာထဲမွာပါ၀င္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့လေတြထဲမွာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲအတြက္ (၂)ႏိုင္ငံညွိႏႈိင္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနစဥ္မွာ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အစီရင္ခံစာထြက္ေပၚလာတာပါ။

ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၈)ခုႏွစ္ထဲမွာ အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕အျပန္အလွန္အေကာက္ခြန္တိုးေကာက္ခံတာေတြေၾကာင့္ (၂)ႏိုင္ငံလံုးက ကုမၸဏီေတြသာမက ကမာၻ႔ေစ်းကြက္ပါ အထိနာခဲ့ပါတယ္။

အခုတစ္ေခါက္ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ တိုးတက္မႈေတြ႐ွိေနတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔နီးစပ္သူေတြက အေစာပိုင္းမွာေျပာထားပါတယ္။ 
ဒီေန႔ဇန္န၀ါရီ(၉)ရက္မွာလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္းမွာ ေဆြးေႏြးမႈေတြဆက္လုပ္ေနပါတယ္။

(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈက (၂.၉)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိခဲ့ေပမဲ့ အခုႏွစ္မွာေတာ့ (၂.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ႐ွိႏိုင္ၿပီး ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မွာတိုးတက္မႈ(၆.၅)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕တိုးတက္မႈကေတာ့ (၆.၂)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

တိုးတက္လာတဲ့ေစ်းကြက္ေတြအတြက္ တိုးတက္မႈက (၄.၂)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိလာႏုိင္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ေစ်းကြက္ေတြကေတာ့ တိုးတက္မႈ(၂)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိႏိုင္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ပါတယ္။

Source-Reuters

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ပံုစာ-၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ကရစ္စတယ္လီနာ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာဗာ အိႏၵိယသို႔ေရာက္႐ွိစဥ္

Leave a Reply