ကြယ္လြန္သူ သရုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအတြက္ ရက္လည္ ဆြမ္းသြတ္အလွဴကို ၄င္း၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ကိုရိုရွမ္း ဦးေဆာင္၍ သူငယ္ခ်င္းတစ္စုက ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ပ႑ိတရာမ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႕ကျပဳလုပ္ေပးခဲ႔

0
225

 

ကြယ္လြန္သူ သရုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအတြက္ ရက္လည္ ဆြမ္းသြတ္အလွဴကို ၄င္း၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ကိုရိုရွမ္း ဦးေဆာင္၍ သူငယ္ခ်င္းတစ္စုက ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ပ႑ိတရာမ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႕ကျပဳလုပ္ေပးခဲ႔သည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

ကြယ္လြန္သူ သရုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးအတြက္ ရက္လည္ ဆြမ္းသြတ္အလွဴကို ၄င္း၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ကိုရိုရွမ္း ဦးေဆာင္၍ သူငယ္ခ်င္းတစ္စုက ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ပ႑ိတရာမ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႕ကျပဳလုပ္ေပးခဲ႔သည္။

ၿဖိဳးၿဖိဳး

 

Leave a Reply