“ဘိုင့္ဘိုင္”လို႔ေျပာၿပီး အစိုးရလုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းသည့္အေရးေဆြးေႏြးမႈမွ ထရမ့္ျပန္လာခဲ့

0
45

ဇန္န၀ါရီ ၁၀
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဇန္န၀ါရီ(၉)ရက္က အတိုက္အခံဒီမုိကရက္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈကေန သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။
အစိုးရလုပ္ငန္းေတြရပ္ေနတာ(၁၉)ရက္ေျမာက္မွာ ထပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အဲဒီညွိႏႈိင္းမႈလည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။

အေမရိကန္-မကၠဆီကိုနယ္စပ္တံတိုင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြခ်ေပးဖို႔ အတိုက္အခံဒီမိုကရက္ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဟာက္စ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ နန္စီ ပီလိုစီနဲ႔ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္က လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္ ခ်က္ ဆခူမာတို႔က ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ထရမ့္က ဆက္မေဆြးေႏြးေတာ့တာပါ။

အဲဒီ(၂)ဦးနဲ႔လုပ္ခဲ့တဲ့အစည္းအေ၀းက လံုး၀အခ်ိန္ျဖဳန္းတာလို႔ ထရမ့္က တြစ္တာမွာေရးခဲ့ပါတယ္။

လုပ္ငန္းေတြစရပ္ေနကတည္းက အခုတစ္ပတ္အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရ၀န္ထမ္း(၈)သိန္းေလာက္ လစာမရေသးပါဘူး။

ဒီမိုကရက္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို “ဘိုင့္ဘိုင္”လို႔ေျပာခဲ့တယ္လို႔ ထရမ့္က တြစ္တာမွာေရးခဲ့တာပါ။

လစာမရေသးတဲ့အစိုးရ၀န္ထမ္းအမ်ားႀကီးဟာ သူတို႔နဲ႔တစ္ၿပိဳင္တည္း ထရမ့္ကို ထိုးႏွက္လိမ့္မယ္လို႔ ပီလိုစီက အစည္းအေ၀းခန္းကေနထြက္လာအၿပီးမွာေျပာပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိက၀တ္ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္မွာေဆာက္မယ့္သံမဏိတံတိုင္းအတြက္ ထရမ့္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၅၇၀၀)ေတာင္းခံထားၿပီး အခုလမွာ ေဟာက္စ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕လူမ်ားစုျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရက္ေတြက ရန္ပံုေငြအတည္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆိုေနပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ(၈)ရက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကိုေျပာခဲ့တဲ့ထရမ့္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းမွာ အေမရိကန္-မကၠဆီကိုနယ္စပ္ဟာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာနဲ႔ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအၾကပ္အတည္းေတြျဖစ္ေနတဲ့ေနရာလို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္န၀ါရီ(၉)ရက္မွာ အခုအစည္းအေ၀းျဖစ္ခဲ့တာပါ။

နယ္စပ္အေျခအေနကို ထရမ့္ေျပာခဲ့တာဟာ အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ပီလိုစီနဲ႔ ဆခူမာတို႔ကေျပာပါတယ္။

Source-BBC

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

ဇန္န၀ါရီ ၁၀
ႏုိင္ငံတကာသတင္း

ဇန္န၀ါရီ(၉)ရက္က အတိုက္အခံဒီမုိကရက္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈကေန သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။
အစိုးရလုပ္ငန္းေတြရပ္ေနတာ(၁၉)ရက္ေျမာက္မွာ ထပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အဲဒီညွိႏႈိင္းမႈလည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။

အေမရိကန္-မကၠဆီကိုနယ္စပ္တံတိုင္းအတြက္ ရန္ပံုေငြခ်ေပးဖို႔ အတိုက္အခံဒီမိုကရက္ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ေဟာက္စ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ နန္စီ ပီလိုစီနဲ႔ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္က လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္ ခ်က္ ဆခူမာတို႔က ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ ထရမ့္က ဆက္မေဆြးေႏြးေတာ့တာပါ။

အဲဒီ(၂)ဦးနဲ႔လုပ္ခဲ့တဲ့အစည္းအေ၀းက လံုး၀အခ်ိန္ျဖဳန္းတာလို႔ ထရမ့္က တြစ္တာမွာေရးခဲ့ပါတယ္။

လုပ္ငန္းေတြစရပ္ေနကတည္းက အခုတစ္ပတ္အတြက္ အေမရိကန္အစိုးရ၀န္ထမ္း(၈)သိန္းေလာက္ လစာမရေသးပါဘူး။

ဒီမိုကရက္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို “ဘိုင့္ဘိုင္”လို႔ေျပာခဲ့တယ္လို႔ ထရမ့္က တြစ္တာမွာေရးခဲ့တာပါ။

လစာမရေသးတဲ့အစိုးရ၀န္ထမ္းအမ်ားႀကီးဟာ သူတို႔နဲ႔တစ္ၿပိဳင္တည္း ထရမ့္ကို ထိုးႏွက္လိမ့္မယ္လို႔ ပီလိုစီက အစည္းအေ၀းခန္းကေနထြက္လာအၿပီးမွာေျပာပါတယ္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိက၀တ္ျဖစ္ၿပီး နယ္စပ္မွာေဆာက္မယ့္သံမဏိတံတိုင္းအတြက္ ထရမ့္က အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း(၅၇၀၀)ေတာင္းခံထားၿပီး အခုလမွာ ေဟာက္စ္လႊတ္ေတာ္ရဲ႕လူမ်ားစုျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရက္ေတြက ရန္ပံုေငြအတည္ျပဳဖို႔ ျငင္းဆိုေနပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီ(၈)ရက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကိုေျပာခဲ့တဲ့ထရမ့္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းမွာ အေမရိကန္-မကၠဆီကိုနယ္စပ္ဟာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာနဲ႔ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာအၾကပ္အတည္းေတြျဖစ္ေနတဲ့ေနရာလို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္န၀ါရီ(၉)ရက္မွာ အခုအစည္းအေ၀းျဖစ္ခဲ့တာပါ။

နယ္စပ္အေျခအေနကို ထရမ့္ေျပာခဲ့တာဟာ အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ပီလိုစီနဲ႔ ဆခူမာတို႔ကေျပာပါတယ္။

Source-BBC

#ဥကၠာ
#TheFifthWaveNews

Leave a Reply