ေပ်ာက္ဆုံးထီလက္မွတ္မ်ားတြင္ သိန္းဆုႀကီးမ်ားပါ၀င္က ေပါက္မဲဂဏန္းျပန္ႏိႈက္မည္

0
131

ဇန္န၀ါရီိ ၁၁
ကိုလူသစ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ေပးပို႔ရာမွတဆင့္ေပ်ာက္ ဆုံးခဲ့သည့္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားထဲမွ ထီသိန္းဆုႀကီးမ်ား ပါ၀င္ပါက ေပါက္မဲဂဏန္းကို ခ်က္ခ်င္းျပန္ ႏိႈက္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ ေဒၚတင္ႏြဲ႕ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ ထီလက္မွတ္ေတြထဲမွာ ဆုႀကီးနံပတ္ေတြပါခဲ့ရင္ အဲ့ဒိနံပတ္ေတြေနရာမွာ ခ်က္ခ်င္းျပန္ ႏိႈက္ေပးပါမယ္။ဒါ့အျပင္ အခုေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ထီလက္မွတ္ေတြထဲက ထီဆုေတြပါလာရင္ ဆုေငြအျဖစ္ထုတ္ေပးသြားမွာမဟုတ္ဘဲ။ေရာင္းထားတဲ့ ထီလက္မွတ္ေတြထဲက ထီဆုေတြကိုသာ ထုတ္ေပးသြားမွာပါ” ဟု ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ ေဒၚတင္ႏြဲ႕ေဌးကေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကို ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိအမ်ားျပည္သူထံေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန(ရုံးခြဲ)မ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔လွ်က္ရွိရာ ၌ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲ(မႏၱေလးရုံးခြဲ)မွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာန(ရုံးခြဲ)သုိ႔ စာတိုက္မွတဆင့္ အျမန္ေခ်ာပို႔စနစ္ျဖင့္ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ထီလက္မွတ္အေစာင္ေရ ၁၄၁၃၅ ေစာင္မွာ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ယင္းေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ ထီလက္မွတ္မ်ား၏နံပတ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြြက္ ထီလက္မွတ္၀ယ္ယူသူမ်ား အေန ျဖင့္ ၀ယ္ယူသည့္ထီလက္မွတ္သည္ ေပ်ာက္ဆုံး ထီလက္မွတ္ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာ္စိ စစ္၀ယ္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္းလည္း ေဒၚတင္ႏြဲ႕ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“အဲ့ဒိေပ်ာက္သြားတဲ့ ထီလက္မွတ္ေတြကို ကၽြန္မတို႔ဌာနကလည္း ေၾကညာထားပါတယ္။အဲ့ဒိေၾကညာ ထားတဲ့ ထီလက္မွတ္နံ ပါတ္ေတြကိုမထိုးဖို႔၊မ၀ယ္က်ဖို႔ကိုိလည္း အမ်ားျပည္သူကို အသိေပးခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒၚတင္ႏြဲ႕ေဌးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ ထီလက္မွတ္မ်းတြင္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီလက္မွတ္နံပါတ္မ်ားအျပင္ အထူးဆုႀကီးစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆုတဆုခ်င္းစနစ္ျဖစ္ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ ထီလက္မွတ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ လည္း ယင္းေပ်ာက္ဆုံးထီလက္မွတ္မ်ားမွ ထီဆုေပါက္မဲနံပါတ္မ်ားရွိပါက ဆုေငြထုတ္ေပးသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

ဇန္န၀ါရီိ ၁၁
ကိုလူသစ္

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ေပးပို႔ရာမွတဆင့္ေပ်ာက္ ဆုံးခဲ့သည့္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားထဲမွ ထီသိန္းဆုႀကီးမ်ား ပါ၀င္ပါက ေပါက္မဲဂဏန္းကို ခ်က္ခ်င္းျပန္ ႏိႈက္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ ေဒၚတင္ႏြဲ႕ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ ထီလက္မွတ္ေတြထဲမွာ ဆုႀကီးနံပတ္ေတြပါခဲ့ရင္ အဲ့ဒိနံပတ္ေတြေနရာမွာ ခ်က္ခ်င္းျပန္ ႏိႈက္ေပးပါမယ္။ဒါ့အျပင္ အခုေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ထီလက္မွတ္ေတြထဲက ထီဆုေတြပါလာရင္ ဆုေငြအျဖစ္ထုတ္ေပးသြားမွာမဟုတ္ဘဲ။ေရာင္းထားတဲ့ ထီလက္မွတ္ေတြထဲက ထီဆုေတြကိုသာ ထုတ္ေပးသြားမွာပါ” ဟု ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ ေဒၚတင္ႏြဲ႕ေဌးကေျပာၾကားသည္။

လာမည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ရက္တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ (၂၃)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလထီလက္မွတ္မ်ားကို ျပည္တြင္းအခြန္ဦးစီးဌာနက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိအမ်ားျပည္သူထံေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ ဆုိင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန(ရုံးခြဲ)မ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔လွ်က္ရွိရာ ၌ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာနခြဲ(မႏၱေလးရုံးခြဲ)မွ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုဌာန(ရုံးခြဲ)သုိ႔ စာတိုက္မွတဆင့္ အျမန္ေခ်ာပို႔စနစ္ျဖင့္ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့ရာတြင္ ထီလက္မွတ္အေစာင္ေရ ၁၄၁၃၅ ေစာင္မွာ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ယင္းေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ ထီလက္မွတ္မ်ား၏နံပတ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူသိရွိႏိုင္ရန္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြြက္ ထီလက္မွတ္၀ယ္ယူသူမ်ား အေန ျဖင့္ ၀ယ္ယူသည့္ထီလက္မွတ္သည္ ေပ်ာက္ဆုံး ထီလက္မွတ္ဟုတ္မဟုတ္ ေသခ်ာ္စိ စစ္၀ယ္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္းလည္း ေဒၚတင္ႏြဲ႕ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

“အဲ့ဒိေပ်ာက္သြားတဲ့ ထီလက္မွတ္ေတြကို ကၽြန္မတို႔ဌာနကလည္း ေၾကညာထားပါတယ္။အဲ့ဒိေၾကညာ ထားတဲ့ ထီလက္မွတ္နံ ပါတ္ေတြကိုမထိုးဖို႔၊မ၀ယ္က်ဖို႔ကိုိလည္း အမ်ားျပည္သူကို အသိေပးခ်င္ပါတယ္” ဟု ေဒၚတင္ႏြဲ႕ေဌးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္ ထီလက္မွတ္မ်းတြင္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီလက္မွတ္နံပါတ္မ်ားအျပင္ အထူးဆုႀကီးစနစ္မ်ားႏွင့္ ဆုတဆုခ်င္းစနစ္ျဖစ္ ေရာင္းခ်ႏိုင္သည့္ ထီလက္မွတ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္းေၾကာင့္ လည္း ယင္းေပ်ာက္ဆုံးထီလက္မွတ္မ်ားမွ ထီဆုေပါက္မဲနံပါတ္မ်ားရွိပါက ဆုေငြထုတ္ေပးသြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။

Leave a Reply