ဦးကုိနီလုပ္ၾကံမႈ ၁၀၀ ႀကိမ္ ေျမာက္ရုံးခ်ိန္း

0
112

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီကို ေသနတ္ျဖင့္ လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္မႈကုိ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ၾကည္လင္း၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးနဲ႔ ေအာင္ဝင္းေဇာ္တို႔၏ ၁၀၀ ၾကိမ္ ေျမာက္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈျခင္းကုိ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ပုိင္းခရုိင္ တရားရုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ လုပ္ၾကံပစ္ခတ္ခံရကာေသဆံုးခဲ့ၿပီး ယခုလာမည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္မွာ ၂ ႏွစ္ ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။

Photo – Sithu Aung / MPA

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီကို ေသနတ္ျဖင့္ လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္မႈကုိ တရားစြဲဆိုထားသည့္ ၾကည္လင္း၊ ေဇယ်ာၿဖိဳးနဲ႔ ေအာင္ဝင္းေဇာ္တို႔၏ ၁၀၀ ၾကိမ္ ေျမာက္ ရုံးထုတ္စစ္ေဆးမႈျခင္းကုိ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ပုိင္းခရုိင္ တရားရုံးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္ ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ လုပ္ၾကံပစ္ခတ္ခံရကာေသဆံုးခဲ့ၿပီး ယခုလာမည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္မွာ ၂ ႏွစ္ ျပည့္မည္ျဖစ္သည္။

Photo – Sithu Aung / MPA

Leave a Reply